اتاق سبز- دانشمندان بدبخت ترین مولکول مغز را شناسایی کرده اند؛ پروتئینی که در تمامی احساسات استرس ، اضطراب و افسردگی نقش دارد .این کشف می تواند راه را به سوی ساخت داروی جدیدی برای کنترل این مشکلات هموار کند. محققان از منبع نوری الماس که یک شتابگر ذرات و تولید کننده قدرتمند ترین پرتو ایکس جهان است برای مطالعه مولکول های که در سطح بیرونی سلول های غده هیپوفیز قرار دارند استفاده کردند .
پژوهشگری بنام «فیونا مارشال» گفت : بیماری های مرتبط با استرس از جمله افسردگی و اضطراب سالانه یک چهارم از بزرگ سالان را درگیر خود می کنند اما آنچه که بسیاری از مردم نمی دانند این است که این بیماری ها از سوی پروتئین های از مغز کنترل می شود که یکی از آن ها ، همین CRF1 است . آن چه که ما انجام دادیم مشخص کردن ساختار این پروتئین است که چگونگی عملکرد آن را نشان می دهد و از این رو می توانیم دارو های را برای کنترل آن طراحی کنیم. محققان با استفاده از این شتابگر قدرتمند، کل ساختار اتمی مولکول را روشن و یک شکاف را درون آن شناسایی کردند که می توان هدف ایده آلی برای ساخت داروهای جدید باشد.
منبع : تکتا
بازنشر:takbook.com