برای پرنده.ای که هر سال، شش ماه را بدون فرود آمدن در آسمان می.گذراند، لحظه.ای هم به خواب نمی.رود و از پلانکتون.های هوا تغذیه می.کند؛ بادخورک واقعا اسم بامسمایی است.
از دوران قدیم مشهور بود که بادخورک.ها بخش اعظم زندگی خود را در آسمان می.گذرانند، اما هیچ کس آن را ثابت نکرده بود. اکنون، نتیجه مطالعه جدیدی نشان می.دهد که حداقل بخشی از این گفته حقیقت دارد: بادخورک.های آلپ بیش از شش ماه را به طور مداوم در هوا سپری می.کنند. این پرندگان حتی پس از مهاجرت طولانی خود به شمال آفریقا که به دنبال پایان فصل جوجه.گذاری در اروپا انجام می.شود، برای استراحت کردن فرود نمی.آیند. فلیکس لیچتی از موسسه پرنده.شناسی سوئیس می.گوید: «تا کنون، فعالیت تحرکی که این قدر طول بکشد تنها برای حیواناتی که در آب زندگی می.کنند گزارش شده بود.»
به گزارش نیوساینتیست، لیچتی و گروهش در محل تخم.گذاری بادخورک.های آلپی در سوئیس، واقعه.نگارهایی (Logger) 1.5 گرمی را به سه قطعه از این پرندگان متصل کردند. این وقایع.نگارها شتاب و موقعیت جغرافیایی بادخورک.ها را ثبت می.کرد. اندازه.گیری.ها نشان می.دهد که برای حدود ۲۰۰ روز، هر سه این پرندگان طی مهاجرت به آفریقا و گذراندن زمستان در این قاره در هوا باقی مانده.اند.
به گفته لیچتی، پیش از این محققان اظهار داشته بودند که بادخورک.های معمولی تازه متولد شده پیش از آنکه برای تخم.گذاری روی زمین فرود آیند، سه سال را در آسمان می.گذرانند؛ اما هیچ کس تا کنون این مساله را ثابت نکرده بود.
«شگفت.آور است، واقعا شگفت.آور است.» این جمله.ای است که کارستن اگوانگ از موسسه منابع طبیعی گرینلند، در واکنش به یافته لیچتی و گروهش می.گوید. وی ادامه می.دهد: «ما می.دانستیم که بادخورک.ها زمان زیادی را در هوا شناور می.مانند، اما ۲۰۰ روز واقعا تکان دهنده است.»

برگرفته از:فان پاتوق
بازنشر:takbook.com