مصرف دگزا خطرناك در بدنسازي
ورزشكاران مبتدي وقتي تمرينات بدنسازي خود را شروع مي كنند براي رشد بهترعضله به سراغ دارويي مثل دگزا متازون مي روند. اين دارو خطرات جبران ناپذيري را به ورزشكاران وارد مي كند. عوارضي از قبيل سردرد شديد ، ميگرن ، فشارخون و درمصرف طولاني ترعوارضي همچون سرطان كبد ، سرطان پروستات ، سرطان خون مي تواند نمايان شود.
حتي مصرف دگزا نمي تواند باعث افزايش حجم عضله شود. و فقط به صورت موقت تمام آب بدن را به داخل عضله مي كشد و عضله بزرگ ترمي شود و فرد ورزشكارنمي داند كه اين افزايش حجم عضله فقط آب است كه در بين عضلات ذخيره شده و بعد ازمدتي كه دارو قطع شود آب ازعضله خارج خواهد شد و عضله مثل قبل كوچك و شل تر از قبل خواهد شد. مصرف دگزا متازون مي تواند فرد ورزشكار را بسيارعصبي كند و باعث افسردگي خواهد شد. مصرف دگزا متازون باعث عقيمي موقت و يا دائمي خواهد شد. سعي كنيد ازاين داروي خطرناك و البته به درد نخور استفاده نكنيد چون هيچ عضله اي به شما نمي دهد و باعث عوارض خطرناكي هم خواهد شد. دگزا متازون به هيچ عنوان قدرت فرد ورزشكار را بالا نخواهد برد. و فقط با افزايش اشتها در فرد ورزشكار مي تواند به صورت موقت باعث افزايش وزن شود. اين افزايش وزن از كيفيت خوبي برخوردار نيست و بدن را به صورت متعادل حجمي نمي كند. دگزا متازون در بعضي از فراد باعث افزايش حجم بالا تنه و در بعضي ديگر از افراد باعث افزايش حجم پايين تنه خواهد شد. جدأ ازاين داروي پرعوارض و بي كيفيت خودداري كنيد.