وی همچنين گفت: قرار بود بحث انتقال باشگاه ها از طريق پيامك به نظرسنجی گذاشته شود ولی اين موضوع با موافقت مديران رو به رو نشد. البته جواب اين نظرسنجی از پيش روشن بود و می شد پيش بينی كرد، نتيجه اين نطر سنجی چه خواهد بود....


مجری و تهیه كننده برنامه تلویزیونی 90 از عدم موافقت مدیران با نظرسنجی پیامكی درباره بحث انتقال باشگاه ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، عادل فردوسی پور در شروع برنامه دوشنبه 29 آذر خود گفت: از همه مردم، نمایندگان مجلس و رسانه ها به دلیل حمایت شان صمیمانه تشكر می كنم. امیدوارم در همه حوزه ها تامین كننده نظرات مردم باشیم. مردم تعیین كننده هستند و نظر آنها مهم است.

وی همچنین گفت: قرار بود بحث انتقال باشگاه ها از طریق پیامك به نظرسنجی گذاشته شود ولی این موضوع با موافقت مدیران رو به رو نشد. البته جواب این نظرسنجی از پیش روشن بود و می شد پیش بینی كرد، نتیجه این نطر سنجی چه خواهد بود.
گردآوری : گروه ورزش سیمرغ