دانلود نرم افزار خاموش یا روشن کردن کامپیوتر به صورت اتوماتیک
Auto PowerOn and ShutDown 2.8
توسط نرم افزار Auto PowerOn and ShutDown میتوانید خاموش یا روشن شدن کامپیوتر خود را زمان بندی کنید. تا اگر پای کامپیوتر نبودید سیستم به صورت اتوماتیک و سر ساعت یا روز مشخصی خاموش یا روشن شود.

این نرم افزار امکان زمان بندی روزانه، هفتگی، و ماهانه را نیز دارد. به این ترتیب دیگر نیازی نیست تا هر روز آن را تنظیم کنید. یعنی فقط یک بار تنظیمات مورد نظر خود را در نرم افزار وارد کرده و آن را ذخیره میکنید. سپس این نرم افزار عملیات مورد نظر را طبق زمان بندی در کامپیوتر شما انجام میدهد.

علاوه بر خاموش و روشن کردن، کارهایی مثل Standby, Hibernate, Logoff نیز توسط این نرم افزار به صورت اتوماتیک قابل انجام است.