سیستم سوپرست در برنامه بدنسازیسیستم سوپرست یکی ازسیستم های خیلی عالی برای رشد بهترعضلات و یا ایجاد خطوط بیشتردرعضلات می باشد.
اما این سیستم درخیلی ازباشگاه های بدنسازی اشتباه به کارمی رود و دربیشترمواقع نتایج خوبی با این سیستم برای ورزشکارحاصل نمی شود.
سیستم سوپرست دو کاربرد در ورزش بدنسازی دارد.
اگرقصد دارید درمدت کوتاهی به عضلات خود شوک بدهید و یا می خواهید یک عضله خاص را تحت فشارقراربدهید ، باید یک عضله را با دو حرکت برای همان عضله و بدون استراحت تمرین داد.
مثلا: برای تحت فشارقراردادن عضله بازو حرکت جلوبازو هالترایستاده و جلوبازو دمبل نشسته بدون استراحت می تواند مناسب باشد.
اما اگرقصد دارید عضلات را بیشترکات کنید. می توانید دو عضله را با دوحرکت متفاوت تمرین بدهید.
مثلا جلوبازو با هالتر و پشت بازو با هالترخوابیده بدون استراحت، این تمرین باعث صرف انرژی بیشتر و درنهایت کات عضلات خواهد شد.
طراحی برنامه بدنسازی دارای یک سری اصول و قواعد می باشد که باید حتما در برنامه بدنسازی به خوبی رعایت شود حتی کوچک ترین موارد می تواند در رشد ورزشکار تاثیربسزایی داشته باشد. اگربرنامه بدنسازی درست باشد ولی تعداد ست ها و تکرارها دربرنامه به خوبی رعایت نشود نتیجه دلخواه ایجاد نخواهد شد.
در ورزش بدنسازی داشتن یک برنامه تمرینی خوب می تواند اولین کلید موفقیت شما باشد. اگر برنامه غذایی شما درحد عالی باشد ولی برنامه تمرینی اصولی نداشته باشید مطمعنا بدن شما نمی تواند عضلات با کیفیتی بسازد.