استفاده از ملاتونین بهترین روش پیشرفت در بدنسازی

خواب یکی ازفاکتورهای بسیارمهم برای پیشرفت در ورزش بدنسازی می باشد.
بعضی از ورزشکاران شب ها خیلی دیرمی خوابند و تا ظهرهم خواب می مانند.
این حالت از پیشرفت دربدنسازی و رشد عضلات جلوگیری خواهد کرد.
برای رفع این مشکل شب ها دوزبسیارپایینی از داروی ملاتونین را استفاده کنید تا خواب شما تنظیم شود. ملاتونین باعث ترشح هورمون رشد و درنتیجه رشد عضلات خواهد شد.
حتی ملاتونین باعث افزایش انرژی فرد درتمرینات بدنسازی خواهد شد. مصرف مکمل های بدنسازی و داروی ملاتونین ممکن است با هم تداخل داشته باشد. بهتراست مکمل های بدنسازی درطول روزمصرف شوند و داروی ملاتونین قبل ازخواب. با این ترفند می توانید بعد ازمدت کوتاهی پیشرفت خوبی در ورزش بدنسازی داشته باشید.