لطفا تا لود شدن کامل شکیبا باشید

3 عکس متحرک از حوادث عجیب و باورنکردنی!
برای این عکس متحرک واقعا هیچ توضیحی نمیشه نوشت اما ببینید این سه دختر چقدر خوش شانس هستند...

نگاه کنید که یک گردباد چگونه باعث شکستن یک درخت می شود!!
این مرد که برروی میله ها ایستاده, قصد داشت خودکشی کند و ساعت ها مامورین را منتظر گذاشته بود و اجازه نمیداد کسی به او نزدیک شود. سرانجام یکی از مامورین آتش نشانی به آرامی از پشت به وی نزدیک شد و در یک لحظه با ضربه ای که به وی میزند او را به سمت پایین پرتاب می کند

منبع:
avaline.ir
بازنشر:takbook.com