به نقل از اروم نیوز،این کشف توسط کورتیس کوپر از دانشگاه میسوری صورت گرفته و در آن عدد اول کشف شده دارای ۱۷میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۷۰ عدد است که بوسیله رایانه ای داوطلب از سراسر جهان کشف شده است.کوپر با حساب کردن این عدد توانست جایزه ای ۳ هزار دلاری را برنده شود اگرچه وی اعتقاد دارد که این کشف در آینده می تواند با کشف رقم بالاتر جایگزین شود.عدد اول برای اولین بار توسط ریاضیدان فرانسوی قرن هفدهم میلادی یعنی مارسین مرسین کشف شده بود.

بازنشر:takbook.com