به نظر شما در تصویر زیر رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟

خوب دقت کنید

رنگ هر دو قسمت یکی است!

برای اطمینان یک بار دیگر به تصویر برگردید و انگشت خود را بر روی خط جداکننده بگذارید و نگاه کنید.


هر چه میزان استرس شما بیشتر باشد حرکات بیشتری در تصویر زیر می بینید .
باورتون ميشه اين دوتا اسب هم رنگ هستند!

این شکل از سمت راست چند تا مستطیل هستش حالا از از سمت چپ بشمارید

اگه به اون دایره خیره بشید بعد از مدتی کمی حرکت میکنهجالبترین خطاهای چشمبرگرفته از:بیتویه
بازنشر:takbook.com