راز داوینچی یا همان داوینچی کد از بهترین آثار دن براون است و من واقعا عاشق این رمانم و همین طور رمان شیاطین و فرشتگانش . اما بعد از خواندن متن کامل کتاب ها ، حتما نقد حرفه ای محتوایی آنها را هم بخوانید .