نام خواننده: Adele

نام آهنگ: Love Song
Whenever I'm alone with you
هر وقت با تو تنهامYou make me feel like I am home again
باعث میشی دوباره احساس امنیت کنمWhenever I'm alone with you
هر وقت با تو تنهامYou make me feel like I am whole again
باعث میشی دوباره حس کنم همه چیز هستمWhenever I'm alone with you
هر وقت با تو تنهامYou make me feel like I am young again
باعث میشی حس کنم دوباره جوون شدمWhenever I'm alone with you
هر وقت با تو تنهامYou make me feel like I am fun again
باعث میشی دوباره حس شادابی کنمHowever far away I will always love you
هرچقدر ازت دور باشم بازم دوستت خواهم داشتHowever long I stay I will always love you
تا هروقت زنده ام دوستت خواهم داشتWhatever words I say I will always love you
با هر کلمه ای که میگم همیشه عاشقت میمونمI will always love you
همیشه عاشقت میمونمWhenever I'm alone with you
هر وقت با تو تنهامYou make me feel like I am free again
باعث میشی حس کنم دوباره آزاد شدمWhenever I'm alone with you
هر وقت با تو تنهامYou make me feel like I am clean again
باعث میشی حس کنم دوباره پاکمHowever far away I will always love you
هرچقدر ازتو دور باشم دوستت خواهم داشت


However long I stay I will always love you
هر چقدر زنده بمونم دوستت خواهم داشتWhatever words I say I will always love you
با هر کلمه ای که میگم همیشه عاشقت میمونمI will always love you
من همیشه دوستت دارم