نام خواننده: Adele

نام آهنگ: Set Fire To The RainAdele - Set Fire To The Rain

I let it fall, my heart
گذاشتم قلبم سقوط کنهAnd as it fell, you rose to claim it
و در حالی که داشت سقوط میکرد تو بلند شدی تا فتحش کنیIt was dark and I was over
همه جا تاریک بود و من به اخر خط رسیده بودمUntil you kissed my lips and you saved me
تا اینکه تو منو بوسیدی و نجاتم دادیMy hands, they're strong
دستهای من قوی ان


But my knees were far too weak
اما زانوانم اونقدر قوی نبودنTo stand in your arms
تا بتونم توی اغوشت محکم باشمWithout falling to your feet
و به پات نیفتمBut there's a side to you that I never knew, never knew
اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم...هیچوقت نمیدونستمAll the things you'd say, they were never true, never true
هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود...هیچوقت راست نبودAnd the games you play, you would always win, always win
و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای... همیشه برنده ایBut I set fire to the rain
اما من باران رو به آتش کشیدمWatched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدمLet it burn while I cry
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکنم'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم توWhen laying with you
وقتی با تو امI could stay there, close my eyes
میتونستم اونجا بمونم و چشمامو ببندمFeel you here, forever
و برای همیشه تو رو کنار خودم احساس کنمYou and me together, nothing is better
من و تو با هم هستیم و هیچ چیز بهتر از این نیست'Cause there's a side to you that I never knew, never knew
اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم...هیچوقت نمیدونستمAll the things you'd say, they were never true, never true
هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود...هیچوقت راست نبودAnd the games you'd play, you would always win, always win
و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای... همیشه برنده ایBut I set fire to the rain
اما من باران رو به آتش کشیدمWatched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدمLet it burn while I cried
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم توI set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدمAnd I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردمWhere I felt somethin' die, 'cause I knew that
اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردمThat was the last time, the last time
چون میدونستم این آخرین بار بود...آخرین بارSometimes I wake up by the door
بعضی موقع ها وقتی بیدار میشم و می فهمم پیش در خوابم بردهNow that you've gone, must be waiting for you
حالا که رفتی باید منتظرت باشمEven now when it's already over
حتی حالا که این عشق تموم شدهI can't help myself from looking for you
نمی تونم دنبالت نگردمI set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدمWatched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدمLet it burn while I cried
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم توI set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدمAnd I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردمWhere I felt somethin' die
اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم'Cause I knew that that was the last time, the last time, oh
چون میدونستم این آخرین بار بود...آخرین بارOh, no
Let it burn, oh
بذار مشتعل شهLet it burn
بذار مشتعل شه


Let it burn
بذار مشتعل شه