نام خواننده:
Evanescence

نام آهنگ:
Lithium
Evanescence - LithiumLithium, don't want to lock me up inside

لیثیوم، نمیخوام تو خودم حبس بشمLithium, don't want to forget how it feels without

لیثیوم، نمیخوام فراموش کنم که بی تو بودن چه حسی دارهLithium, I want to stay in love with my sorrow

لیثیوم،میخوام عاشق مصیبتم بمونمOh... but God I want to let it go

اه. . .اما خدایا میخوام از شرش راحت بشمCome to bed, don't make me sleep alone

بیا به تخت خوابم، نذار تنها بخوابمCouldn't hide the emptiness you let it show

نمیتونستم پوچی که در نبود تو منو فرا میگیره رو پنهان کنمNever wanted it to be so cold

هیچوقت نمی خواستم نسبت به هم بی احساس بشیمJust didn't drink enough to say you love me

فقط (مشکل اینجا بود) که به اندازه کافی مست نکرده بودی

تا بگی عاشقم هستیI can't hold on to me

نمیتونم به خودم اتکا کنم


Wonder what's wrong with me

نمی دونم چه مرگم شده !Lithium, don't want to lock me up inside

لیثیوم، نمیخوام تو خودم حبس بشمLithium, don't want to forget how it feels without

لیثیوم، نمیخوام فراموش کنم که بی تو بودن چه حسی دارهLithium, I want to stay in love with my sorrow

لیثیوم،میخوام عاشق مصیبتم بمونمOoh!

Don't want to let it lay me down this time

نمیخوام بذارم ایندفعه منو خوار کنیDrown my will to fly

آرزوهام رو به امید پرواز خفه می کنمHere in the darkness I know myself

تو این تاریکی خودم رو شناختمCan't break free until I let it go

تا بی خیالش نشم نمی تونم آزاد بشمLet me go
دست از سرم بردارDarling, I forgive you after all

عزیزم به هر حال می بخشمتAnything is better than to be alone

هر چیز دیگه ای بهتر از تنهایی هستAnd in the end I guess I had to fall

و فکر کنم در انتها مجبور بشم فرو بریزمAlways find my place among the ashes

جای خودم رو میان خاکستر ها می دونمI can't hold on to me

نمیتونم به خودم اتکا کنمWonder what's wrong with me

نمی دونم چه مرگم شده !Lithium, don't want to lock me up inside

لیثیوم، نمیخوام تو خودم حبس بشمLithium, don't want to forget how it feels without

لیثیوم، نمیخوام فراموش کنم که بی تو بودن چه حسی دارهLithium, stay in love with you

لیثیوم،میخوام عاشقت بمونمOohh! I'm gonna let it go
آه ! میخوام بی خیال همه چی بشم