نام خواننده: Justin bieber

نام آهنگ: As long as u love me
Justin bieber - As long as u love meAs long as you love me

تا هر وقتی که عاشقمیAs long as you love me

تا هر وقتی که عاشقمیAs long as you love me

تا هر وقتی که عاشقمیI’m under pressure, seven billion people in the world trying to fit in.

من زیر فشارم ، هفت میلیار ادم توئ این دنیا سعی میکنن خودشونو جا کننKeep it together, smile on your face even though your heart is frowning

بین خودمون باشه ، حتی وقتی مه قلبت نارحته ، لبخند روی صورتت از بین نمیرهBut hey now, don’t know girl, we both know what to do

اما حالا ، مگه نمیدونی ؟ ما هر دومون میدونیم بیاد چیکار کنیمBut I will take my chances

اما من هم شانسم رو ازمایش میکنمAs long as you love me, we could be starving,

از وقتی که عاشق شدی ، هر دومون محتاج شدیمWe could be homeless, we could be broke

هر دومون بی خونماین و بدبخت شدیمAs long as you love me i’ll be your platinum, i’ll be your silver, i’ll be your gold

از وقتی که عاشقم شدی من شدم ثروت زندگیت ، شدم طلا و جواهرت ، شدم همه چیزتAs long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

از وقتی که عاشقم شدیAs long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

از وقتی که عاشقم شدیI’ll be your soldier, fighting every second of the day for the change girl

من شدم سربازت ، هر لحظه از روز رو برای داشتن تو میجنگیدمI’ll be your Hova, you can be my Destiny’s Child on a stinger

من فرشته ی زندگیت میشم ، میتونی داستان منو برای بجه هات تعریف کنیSo don’t stress, don’t cry, oh we don’t need no wings to fly

پس استرس نداشته باش ، گریه نکن ، ما هیج احتیاجی به بال برای پرواز نداریمJust take my hand

فقط دست های منو بگیرAs long as you love me, we could be starving,

از وقتی که عاشق شدی ، هر دومون محتاج شدیمWe could be homeless, we could be broke

هر دومون بی خونماین و بدبخت شدیمAs long as you love me i’ll be your platinum, i’ll be your silver, i’ll be your gold

از وقتی که عاشقم شدی من شدم ثروت زندگیت ، شدم طلا و جواهرت ، شدم همه چیزتAs long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

از وقتی که عاشقم شدی[Big Sean]

I don’t make if this make sense

من طاقت نمیارم اگه این معنایی بدهYou’re my hallelujah

تو جز مقدسات منیGive me a time and place, i’ll rendez-vous

به من یه مکان و یه ذره زمان بده ، من کارم رو انجام میدمI’ll fly it to ya, i’ll meet you there

من برات پرواز میکنم و اونجا میبینمتGirl you know I got you

میدونی که من بدستت اوردمUs, trust, a couple things I can’t spell without you

ما، اعتماد، یک چیزهایی رو نمیتونم بدون تو طلسم کنمNo we on top of the world

نه ما دیگه به اخر این دنیا رسیدیمCause that’s just how we do

چون این شیوه کار ما هستUsed to tell me sky’s the limit

عادت داشتی بهم بگی اسمون محدودهNow the skies are point of view

حالا اسمون ها شدن نکته ی نظاره ی ماNow we stepping out like woah

حالا داریم به بیرون قدم میذاریمCameras point at you, ask me what’s best side

دوربین ها سمت تو هست ، ازم میپرسی بهترین جا کجاست ؟I’ll stand back and point at you, you, you

من پشتت می ایستم و بهت اشاره میکنم ، تو تو توThe one that I argue with,

تو تنها کسی هستی که همیشه باهاش موافقمFeel like I need a new girl to be bothered with

احساس میکنم که یه دختر جدید نیاز دارم تا باش درل دل کنمBut the grass ain’t always greener on the other side

اما سبزه ها همیشه سبز نمیونن توی اون طرفIt’s greener where you water it

اونجایی که بهش اب میدی سبز تر میشهSo I know, we got issues baby, true true true

پس من میدونم ، ما مسانل خودمونو داریم ، درسته ، حقیقت دارهBut I better work on this with you

اما بهتره که من تو این مورد باهات همکاری کنمThan then go ahead and start with someone new

اونوقت وقتیه که با اون ادم جدیده شروع کردیAs long as you love me, we could be starving,

از وقتی که عاشق شدی ، هر دومون محتاج شدیمWe could be homeless, we could be broke

هر دومون بی خونماین و بدبخت شدیمAs long as you love me i’ll be your platinum, i’ll be your silver, i’ll be your gold

از وقتی که عاشقم شدی من شدم ثروت زندگیت ، شدم طلا و جواهرت ، شدم همه چیزتAs long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

از وقتی که عاشقم شدی