نام خواننده: Taylor swift

نام آهنگ: Red


Taylor swift - Red


Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street

عشق اون مثل راندن یک مازراتی نو در جاده ای بن بست است!!Faster than the wind


سریع تر از بادPassionate as sin, ended so suddenly


وحشیانه چون گناه. با پایانی بسیار ناگهانیLoving him is like trying to change your mind


عشق اون مانند تلاش کردن برای تغییر دادن ذهنت هستهOnce you’re already flying through the free fall


گویی تو در حال پروازی به هنگام یک سقوط آزادLike the colors in autumn


مثل رنگ ها در پاییزSo bright just before they lose it all


ابتدا خیلی روشن می شوند قبل از اینکه کاملا بی رنگ شوندLosing him was blue like I’d never known


از دست دادن او به رنگ آبی بود گویی من هرگز نمیدونستمMissing him was dark grey all alone


دلتنگی برای اون خاکستری تیره بود و بسForgetting him was like trying to know somebodyyou've never met


فراموش کردنش مانند تلاش برای شناخت کسی بود که هرگز ملاقاتش نکردیBut loving him was red


اما عشق او سرخ بودLoving him was red


عشق او سرخ بودTouching him is like realizing all you everwanted was right there in front of you


لمس او همچون درک این بود که آنچه تو همیشه می خواستی درست روبروت بود!Memorizing him was as easy as knowing all thewords to your old favorite song


به خاطر سپردن وجودش به آسانی دانستن تک تک کلمات آهنگ قدیمی مورد علاقه ات بودFighting with him was like trying to solve acrossword and realizing there’s no right answer


مبارزه با او مثل تلاش برای حل یک جدول و سرانجام فهمیدن این حقیقت که پاسخی برایآن وجود ندارد ، بودRegretting him was like wishing you never foundout love could be that strong


پشیمان شدن نسبت به عشق او همچون آرزو کردن این بود که تو هرگز نمی فهمیدی کهعشق میتواند به این اندازه قوی باشدLosing him was blue like I’d never known


از دست دادن او به رنگ آبی بود گویی من هرگز نمی دونستمMissing him was dark grey all alone


دلتنگی برای او خاکستری تیره بود و بسForgetting him was like trying to know somebodyyou've never met


فراموش کردنش مانند تلاش برای شناخت کسی بود که هرگز ملاقاتش نکردیBut loving him was red


اما عشق او سرخ بود!Oh red burning red


اوه! سرخی چون قرمز آتشین!Remembering him comes in flashbacks and echoes


خاطرات او بر می گردند در فلاش بک ها و انعکاس های پراکندهTell myself it’s time now, gotta let go


به خود می گویم زمان آن فرارسیده! باید فراموشش کنی!But moving on from him is impossible


اما گذشتن از او غیر ممکن است!When I still see it all in my head


آن هم در حالی که من هنوز همه آن خاطرات را در ذهن می بینمBurning red


سرخ اتشین!!Darling it was red


عزیزم اون سرخ بودOh, losing him was blue like I’d never known


اوه از دست دادنش آبی بود گویی من هرگز نمیدونستمMissing him was dark grey all alone


دلتنگی برای او خاکستری تیره بود و بسForgetting him was like trying to know somebodyyou've never met


فراموش کردنش همچون تلاش برای شناختن کسی بود که هرگز ملاقات نکردیCause loving him was red yeah yeah red


چرا که عشق او سرخ بود بله بله! سرخ!!We're burning red


ما سرخ آتشینیمAnd that's why he's spinning round in my head


و اینست دلیل اینکه او در ذهن من می چرخدComes back to me burning red


سرخ آتشین به من باز می گرددYeah yeah


اره ارهCause love was like driving a new Maserati downa dead end street


زیرا عشق همچون رانندگی با یک مازراتی نو در خیابانی بن بست بود