ستاره شناسان تصویری جدید از دوران طفولیت جهان منتشر کرده اند که توسط کاوشگر ناهمسانگردی ریزموجی ویلکینسون گرفته شده است. به گزارش ایران ناز این تصویر آسمانی نشان دهنده اطلاعات با ارزشی است که توسط کاوشگر ناهمسانگردی ریزموجی ویلکینسون که اکنون بازنشست شده ارائه شده است.

کاوشگر ناهمسانگردی ریزموجی ویلکینسون (WMAP) در سال 2001 به فضا پرتاب شد و از فاصله یک میلیون و 600 کیلومتری خود با استفاده از پستابها، جهان گرم و جوان را با دقت بی سابقه ای ثبت کرده است. این تصویر دمای تابش باقی مانده از انفجار بزرگ را نشان می دهد وقتی که جهان تنها 375 هزار ساله بوده است. این تصویر برد دمای مثبت و منفی 200 microKelvin، با نوسانات ریزموجهای کیهانی نشان می دهد که در این تصویر به یک رنگ مجزا به نمایش درآمده است.


این طرح‌ها به ستاره شناسان این امکان را می دهد که پیش بینی کنند که در گذشته چه اتفاقی رخ داده و از زمان دوران طفولیت جهان در میلیاردهای سال پیش چه رویدادهای دیگری به وقوع پیوسته است. به همین منظور، این کاوشگر در ارائه نظریه های کیهان شناسی درباره طبیعت و خاستگاه جهان پیشگام بوده است. درمیان تمام اکتشافات، کاوشگر ناهمسانگردی ریزموجی ویلکینسون تخمین دقیقتری از سن جهان ( 13.7 میلیارد سال) ارائه داده و تصدیق کرده است که 95 درصد از آن از ماده و انرژی تاریک تشکیل شده است.


اطلاعات کاوشگر ناهمسانگردی ریزموجی ویلکینسون به دانشمندان کمک کرده تا مشخص کنند چه زمانی جهان از دوران تاریکی کیهانی خود بیرون آمده است ( حدود 400 میلیون سال پس از انفجار بزرگ). این کاوشگر دو سال پیش بازنشسته شد و گروه علمی آن درحال حاضر اقدام به انتشار آخرین نتایج آن کرده اند که پس از 9 سال رصد منتشر شده است.

چارلز بنت متخصص فیزیک نجومی در دانشگاه جان هاپکینز که ریاست گروه علمی WMAP را برعهده داشته، اظهار داشت: جهان شرح حال خود را در قالب طرحهای ریز موجی که ما در سراسر آسمان مشاهده می کنیم ارائه کرده است. وی افزود: وقتی که این رمز را باز کنیم، جهان تاریخ و محتوای خود را نشان می دهد و مشاهده قطعاتی که کنار هم قرار می گیرند و یک کل را تشکیل می دهند بسیار خیره کننده خواهد بود.

بازنشر:takbook.com