سال 2002 | 456 صفحه | ISBN: 9780540078639 | 27,6 MB |

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی: دایره المعارف نجوم با بیش از ۳۰۰۰ مدخل و ۵۰۰ تصویر رنگی و تعدادی عکسهای سیاه و سفید، نقشه ستارگان و نمودارهای مختلف درباره ی هر چیزی که منجمان آماتور و یا حرفه ای می خواهند درباره ی سیارات، ستارگان، کهکشانها و جهان ما بدانند، یک مطلب و مقاله ی خواندنی دارد.
این دایره المعارف تعدادی مقاله ی مهم درباره ی تحقیقات نجومی مانند کشف راه شیری، خورشید، تلسکوپهای نوری و رادیویی، سیاه چاله ها، رصد کردن، عکاسی نجومی، برنامه های فضایی و فضانوردان مشهور نیز دارد که خواندن هر کدام از آنها، شما را یک قدم به آسمان نزدیکتر می سازند.


--------------------------------------------------------------------
کتاب، سفینه ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی نوردد. "فرانسیس بیکن"