عکس زیر، تصویر صفحه نخست همشهری جوان است که گلزار در آن با گل تزیین شده و تبدیل به گلزار شده است!

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]