در مسابقه والیبال المپیک همه چشمها به بازی دوخته شده بود ولی در مورد کروز بکهام صدق نمی کرد.
به گزارش نیک صالحی کروز کوچک وقتی صورت پدرش را می کشید و حرکات بامزه در می آورد دیده شد.
گرچه پدرش نیز به نظر می رسید با بازی او همراه شده است.
بازنشراطلاعات:takbook.com