Hold Screen ON: Face detection v1.40


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

روشن نگه داشتن صفحه نمایش با تشخیص جهره شما
با استفاده از این نرم افزار تا زمانی که شما در صفحه نمایش نگاه کنید گوشی با استفاده از دوربین جلو تشخیص داده و صفحه نمایش را روشن نگه میدارد.
تغییرات در این نسخه:
حل مشکلات در اندروید Jelly Bean


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]