Audiowave 3 0.1.3 Symbian^3 Signed


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

پخش کننده موسیقی پادکست ها و کتاب های صوتی برای سیمبین
یکی از قابلیت های برنامه این است که با استفاده از سنسور پرو کسیمیتی میتوانید بدنو دست زدن به گوشی به آهنگ بعدی بروید فقط کافی است دستتان را از جلوی سنسور عبور دهید
ساخت ویرایش آلبوم و پخش از پوشه از دیگر قابلیت های این نرم افزار است

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]