۴۸
لواشک
۲ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۴۹
مواد پرک شده
۱سال
دمای محیط
درمحیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۰
چای
۲سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۱
چیپس
۴ماه
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۲
حبوبات
۱ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۳
پودر نارگیل گردو بادام
۱ سال
C۱-۶ °
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۴
پودر ژله
۲ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۵
سبزی خام بسته بندی
۳-۵ روز
دمای محیط
داخل یخچال
۵۶
عسل
۲-۳ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۷
خشکبار
۱ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۸
بیسکویت و بیسکویت کرم دار
۶ تا ۱۲ ماه
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۵۹
نمک ید دار
۱ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۶۰
شکلات
۱ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۶۱
گندم،جو و ذرت کامل
۱ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۶۲
موسیر خشک
۱ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۶۳
تخم مرغ
۳تا۴ هفته
C۲-۶ °
داخل یخچال
۶۴
تخم مرغ
۱هفته
C۱۸-۲۰ °
خارج یخچال
۶۵
روغن جامد
۲ سال
دمای محیط
در محیط خشک و خنک نگهداری شود
۶۶
روغن مایع
۱سال
دمای محیط
دور از تابش آفتاب نگهداری شود
۶۷
خمیر دندان
۲ سال
دمای محیط
دمای محیط
۶۸
کرم مرطو ب کننده
۲ سال
دمای محیط
دمای محیط
۶۹
مایع ظرفشویی
۲ سال
دمای محیط
دمای محیط
۷۰
صابون مایع
۲ سال
دمای محیط
دمای محیط
۷۱
صابون
۳ سال
دمای محیط
دمای محیط
۷۲
پو شک بچه
۳ سال
دمای محیط
دمای محیط
۷۳
خو شبو کننده هوا
۳ سال
دمای محیط
دمای محیط
۷۴
حشره کش پودری
۳ سال
دمای محیط
دمای محیط
۷۵
سبزی آش منجمد(سرخ نشده)
۱ سال
C-۱۸ °
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
۷۶
سبزی خرد شده ( سرخ شده)
۱سال
C-۱۸ °
داخل فریزر
۷۷
پیتزا منجمد
۶ ماه
C-۱۸ °
داخل فریزر