«در آستانه روز معلم، بزرگ‌ترين مشكل معلمان به معيشت آنان بازمي گردد. اگرچه حقوق معلمان افزايش پيدا كرده است اما اين ميزان افزايش، جبران بالا رفتن نرخ تورم را نمي‌كند. قدرت خريد مردم و در پي آن كارمندان دولت بسيار كاهش پيدا كرده است...»
به گزارش ايسنا به نقل از تهران امروز، علی عباسپور فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در یادداشت اخیر خود درباره پنج دغدغه امروز معلمان نوشت:
نخست: در آستانه روز معلم، بزرگ‌ترين مشكل معلمان به معيشت آنان بازمي گردد. اگرچه حقوق معلمان افزايش پيدا كرده است اما اين ميزان افزايش، جبران بالا رفتن نرخ تورم را نمي‌كند. قدرت خريد مردم و در پي آن كارمندان دولت بسيار كاهش پيدا كرده است در اين ميان معلمان از جمله اقشاري هستند كه بشترين صدمات را متحمل مي‌شوند. در حالي كه 35 درصد افزايش حقوق در كادر اداري وزارت بهداشت و وزارت علوم را شاهد بوده‌ايم، هنوز هيچ خبري از همسان‌سازي حقوق براي فرهنگيان به گوش نرسيده است. تفاوتي كه مزاياي معلمان با ساير دستگاه‌ها دارد نظير حق مسكن و بيمه‌هاي تكميلي دغدغه ديگري به دغدغه‌هاي فكري معلمان اضافه كرده و سبب سرخوردگي آنان شده است.
دوم: كميسيون آموزش مجلس همواره دغدغه ارتقاي سطح علمي و به‌روز شدن دانش معلمان را داشته است كه در اين زمينه اميدواريم همان مراكز تربيت معلم سابق و يا دانشگاه فرهنگيان جديد هر چه زودتر فعال شوند. چرا كه آموزش و پرورش يكي از مولفه‌هايي ارزيابي توسعه‌يافتگي در جامعه است. به هر اندازه كه به كيفيت دانش كادر آموزشي اهميت بدهيم و براي داشتن معلماني با سواد و موثر برنامه‌ريزي كنيم، در حقيقت در جهت داشتن آينده‌اي بهتر گام برداشته‌ايم.
سوم: تغييرات سريعي كه در سيستم آموزشي كشور انجام مي‌شود سبب سردرگمي معلمان شده است چرا كه آن‌ها با اين سيستم جديد آشنا نيستند و براي آنكه اين سيستم در موعد اعلام شده از سوي وزير، عملي شود؛ معلمان را در دوره‌هاي فشرده تحت آموزش قرار مي‌دهند كه ديده شده است به نتيجه مورد نظر نيز دست يافته نمي‌شود. معلمان در اين مورد گمان مي‌كنند نمي‌توانند وظيفه و رسالت خود را آنطور كه بايد و شايد به منصه ظهور برسانند و همين امر سبب دغدغه فكري آن‌ها مي‌شود. اين در حالي است كه توانايي ذاتي در معلمان وجود دارد و اين شيوه اجراست كه سبب بروز چنين مشكلي مي‌شود.
چهارم: مشاركت معلمان در تصميم گيري‌ها از آن نكاتي است كه همواره مغفول مانده است. در وزارتي چون وزارت آموزش و پرورش نمي‌توان در راس تصميم گرفت و در هرم اجرا كرد. در چنين وزارتي ناگزير از استفاده از ايده‌هاي معلمان هستيم تا تصميمات اخذ شده ضمانت اجرا داشته باشد.
پنجم: جايگاه معلم در جامعه ما بايد با ساير جوامع تفاوت داشته باشد. چرا كه هم در آموزه‌هاي ديني ما اين نكته ديده مي‌شود و هم در پيشينه فرهنگي ما بر اين اساس عمل شده است كه معلمي شغل انبياست. اما متاسفانه اين روزها اين عبارت تنها به زبان است و در جامعه عملي نمي‌شود.
منبع:ایسنا
بازنشراطلاعات: takbook.com