بر چه اساسی خودرو می‌خرید؟

نکاتی که در هنگام خرید ماشین باید آنها را در نظر گرفت!


آیا فاصله کافی بین شما و پدال‌ها وجود دارد؟ فاصله بین قفسه سینه شما و ایربگ باید دوازده اینچ باشد. آیا پاهایتان به راحتی پدال‌ها را لمس می‌کند؟ آیا می‌توانید داشبورد را ببینید؟


1- ظاهر آن چگونه است؟

قبل از آن‌که پشت فرمان بنشینید، یک بار همه جای ماشین را نگاه کنید. از سقف گرفته تا زیر گلگیرها. حتی لاستیک و تایرهای آن را هم با دقت نگاه کنید.
درجه نشان‌دهنده حرارت، آینه‌ها، برف‌پاک‌کن و سیستم صوتی را چک کنید

2- داخل آن راحت است یا نه؟

روی صندلی بنشینید؛ صندلی‌های آن چگونه است؟ آیا داخل ماشین احساس راحتی می‌کنید؟ آیا در ماشین راحت بسته می‌شود؟، افتادگی ندارد؟
3- آیا روی صندلی راننده و پشت فرمان راحت هستید؟

آیا فاصله کافی بین شما و پدال‌ها وجود دارد؟ فاصله بین قفسه سینه شما و ایربگ باید دوازده اینچ باشد. آیا پاهایتان به راحتی پدال‌ها را لمس می‌کند؟ آیا می‌توانید داشبورد را ببینید؟
4- جاهای مختلف ماشین را چک کنید:

درجه نشان‌دهنده حرارت، آینه‌ها، برف‌پاک‌کن و سیستم صوتی را چک کنید. آیا باک بنزین و در آن سالم است یا نه؟
5- ماشین صدا نمی‌دهد؟

در موقع رانندگی و گاز دادن، ماشین صدا می‌دهد؟ به صدای موتور کاملا دقت کنید تا صدای عجیب و غیر معمولی نداشته باشد.
منبع:تبیان
بازنشراطلاعات:takbook.com