آمي مولينز دو ميداني كار و قهرمان المپيك آتلانتا در امريكا.
او از يك سالگي هر دو پاي خود را از دست داده است ، ولي با پاهاي مصنوعي زندگي خود را ادامه داده و تا قهرماني در المپيك پيش رفته است . او اكنون كارمند وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) ميباشد.