● راست مغزید یا چپ مغز؟!

آیا سر کلاس مدام به ساعت تان نگاه می کنید یا وقتی زنگ می خورد تعجب می کنید که چه زود گذشت؟ آیا به شما ایراد می گیرند که زیادی همه چیز را تحلیل می کنید یا می گویند خیال باف هستید؟ این ویژگی های شخصیتی به نوع مغز بستگی دارند.

دانشمندان نظریه هایی راجع به دو نیمکره مغز دارند که نشان می دهد عملکرد و روش فرمان دادن به بدن در هر یک متفاوت است. فکر می کنید شما راست مغز باشید یا چپ مغز؟

ممکن است بعضی دانش آموزان یا دانشجویان با یک نوع خاص از امتحان یا تکلیف مشکل داشته باشند و مشکل شان هم هیچ ربطی به درس خواندن یا نخواندن نداشته باشد. بلکه موضوع فقط به نوع خاص مغز آنها برمی گردد. اگر بدانید راست مغز هستید یا چپ مغز می توانید روش های مطالعه مناسب خود را برگزینید و برنامه ریزی درسی خود را براساس شخصیت و نوع مغزتان تنظیم کنید تا نتیجه بهتری عایدتان شود.

معمولاً رفتار چپ مغزها سازمان یافته تر است، گاهی به ساعت نگاه می کنند، اطلاعات را پردازش می کنند و این کار را به ترتیب انجام می دهند. این دسته از افراد معمولاً هوشیارند و قوانین و برنامه ها را دنبال می کنند. دانش آموزان چپ مغز در ریاضی و علوم قوی هستند و می توانند سریع به پرسش ها پاسخ بدهند. چپ مغزها رقیب های ریسک پذیری هستند.

راست مغزها خیال پرداز هستند. ممکن است خیلی باهوش و متفکر باشند که البته محتمل است که در دنیای کوچک خیال خود گم بشوند. این دسته در علوم اجتماعی و هنر خیلی خوب نتیجه می گیرند. بسیار شهودی هستند و مهارت بسیاری دارند که در دام دروغ یا نیرنگ نیفتند.

اما اگر کسی درست در میان این دو تیپ شخصیتی باشد چه؟ افراد با هم متفاوت اند و همه ویژگی هایی از هر دو نوع مغز را در خود دارند.

بعضی ها واقعاً ویژگی های برابر و یکسانی دارند. جهت گیری مغز این دانش آموزان و دانشجویان میانه بوده و ممکن است در کارورزی عملکرد بسیار خوبی داشته باشند، چون این افراد خصلت های قوی هر دو نیمکره را در خود دارند؛ بنابراین منطق را از نیمکره چپ و شهود را از نیمکره راست در اختیار دارند که فرمول بسیار مناسبی برای موفقیت در تجارت است.

● توصیه هایی برای راست مغزها

▪ تنهایی تحقیق بنویسید.

▪ مراقب خیال پردازی های خود باشید و آنها را مهار کنید.

▪ بگذارید قوه تخیل تان شما را در هنر پیش براند.

▪ بگذارید شهودتان در موقعیت های اجتماعی برایتان کار کند.

▪ بگذارید تفکر عمیق تان در آزمون های تشریحی برایتان کار کند، اما در آن غرق نشوید.

▪ در تحقیق ها خلاق باشید. می توانید از زبان شورانگیزتان خوب استفاده کنید.

▪ هنگام درس خواندن از تصویر و نمودار کمک بگیرید.

▪ دستورالعمل ها را بنویسید.

▪ سعی کنید برنامه ریزی شده تر عمل کنید.

▪ بیش از حد به دیگران مشکوک نباشید.

▪ برای سازماندهی افکارتان نکات عمده را مشخص کنید.

▪ در تکالیف ادبیات، ادبیات داستانی را انتخاب کنید.

▪ شما خوب داستان می گویید؛ بعضی از آنها را بنویسید.

● ویژگی های دانش آموزان راست مغز

آیا وقتی معلم یا استاد زیاد حرف می زند، خسته می شوید؟ آیا احساس می کنید می توانید مردم را به راحتی و فقط با نگاه کردن ارزیابی کنید. اگر این طور باشد امکان دارد که راست مغز باشید.

▪ جزوه برمی دارید، اما آنها را گم می کنید. دنبال کردن تحقیق برایتان کار سختی است.

▪ سخت می توانید حواس تان را جمع کنید.

▪ با مردم راحت هستید.

▪ مثل بعضی مردم راحت دستاویز مسخره بازی دیگران نمی شوید.

▪ به نظر خیالباف می آیید اما در واقع به فکر عمیق فرو می روید.

▪ مردم می گویند ماورایی هستید و علم غیب دارید.

▪ به نوشتن رمان، نقاشی یا نواختن موسیقی علاقه دارید.

▪ ممکن است ورزشکار باشید.

▪ از داستان های پررمز و راز خوش تان می آید.

▪ زمانی را به تامل و تعمق اختصاص می دهید و فکر می کنید هر اتفاقی دوجنبه دارد.

▪ ممکن است گذر زمان را فراموش کنید.

▪ خودجوش و خودانگیخته هستید.

▪ بذله گو و بامزه هستید.

▪ نمی توانید دستورالعمل ها را کلمه به کلمه دنبال کنید.

▪ پیش بینی ناپذیر هستید.

▪ راحت گم یا سرگردان می شوید.

● وظایف سمت راست مغز

▪ به کارگیری احساسات

▪ پردازش تصاویر سه بُعدی

▪ تخیل و نوآوری

▪ نمادها و سمبل ها

▪ بیشتر سیر کردن در حال و آینده

▪ فلسفه و دین

▪ باورها و اعتقادات

▪ پیشگویی و الهام

▪ ادراک فضایی

▪ تمایل به دانستن اهداف

▪ خیال پردازی

▪ حاضر جوابی

▪ بی پروایی

▪ خطرجویی یا ریسک پذیری

● راست مغز​ها در کلاس درس

▪ در کلاس تاریخ می توانید تاریخ ها و روند امور را به یاد بیاورید.

▪ در کلاس ریاضی از حل کردن مساله های طولانی لذت می برید.

▪ از نظم علوم خوش تان می آید.

▪ در ادبیات درک مناسبی از دستور زبان و ساختار جمله دارید.

● توصیه هایی به دانش آموزان چپ مغز

▪ در اتاق آرام درس بخوانید.

▪ برای درس دادن به دیگران پیشقدم نشوید،زیرا از توضیح دادن برای کسی که نمی فهمد، از کوره در می روید

▪ عضو یک گروه مباحثه یا رقابت درسی شوید.

▪ در نمایشگاه های علمی شرکت کنید. شما می توانید برنده مسابقه باشید.

▪ از مهارت خود در ریاضی و علوم بهره بگیرید.

▪ ادبیات غیرداستانی را انتخاب کنید.

▪ می توانید جزوه هایتان را خوب سروسامان بدهید؛ این کار را بکنید.

▪ اتاق تان را منظم نگه دارید.

▪ تحقیق های تحلیلی را انتخاب کنید.

▪ هر وقت امکان دارد تنهایی کار کنید، چون کسانی که مسخره بازی در می آورند، شما را خیلی خسته می کنند.

▪ بیشتر خطر کنید. از خلاق بودن نترسید.

● ویژگی های دانش آموزان چپ مغز

آیا خیلی سازمان یافته عمل می کنید؟ آیا عقیده دارید برای انجام هر کاری یک راه درست و یک راه غلط وجود دارد. اگر این طور است احتمالاً چپ مغز هستید.

▪ احتمالاً از روی فهرست، کارهایتان را انجام می دهید.

▪ دوست دارید سر کلاس انتقاد کنید.

▪ در ریاضیات و علوم قوی هستید.

▪ منطقی و اهل استدلال هستید.

▪ تحقیق شما دقیق و کاملاً مستند است.

▪ برای خود هدف معین می کنید.

▪ می توانید اطلاعات را خوب تعبیر و تفسیر کنید.

▪ اتاق تان منظم است.

▪ می توانید به سوالات بدون فکر جواب دهید.

▪ دستورالعمل ها را اجرا می کنید و کلاً دستورالعمل ها را می خوانید.

▪ احساساتی نیستید.

▪ بدون این که کاسه صبرتان لبریز شود، می توانید به سخنرانی های طولانی گوش بدهید.

▪ اجازه نمی دهید احساسات به درون تان رخنه کنند.

▪ از فیلم های اکشن خوش تان می آید.

▪ نشسته مطالعه می کنید.

▪ کلمات تان دقیق هستند.

● وظایف سمت چپ مغز

▪ منطق و استدلال

▪ علوم و ریاضیات

▪ جزئیات آرایش یافته

▪ پردازش واقعیات

▪ کلمات و زبان

▪ بیشتر سیر کردن در حال و گذشته

▪ توانایی درک و فراگیری

▪ زیرکی

▪ قدردانی

▪ قالب بندی منظم ادراک و احساسات

▪ واقع بینی

▪ استراتژی منظم

▪ عمل گری

▪ اعتماد و اطمینان

● چپ مغز​ها در کلاس درس

▪ در کلاس تاریخ بیشتر از جنبه های اجتماعی لذت می برید. دوست دارید اتفاقاتی را که در تاریخ افتاده کشف کنید.

▪ اگر روش خودتان را به کار بگیرید، ممکن است عملکرد رضایت بخشی در کلاس ریاضی داشته باشید، اما از حل مساله های طولانی خسته می شوید.

▪ در کلاس ادبیات موفق هستید به خصوص هنگام روخوانی و انشا.

▪ علوم؟ خسته کننده است.
منبع: اختصاصی مجله اینترنتی برترین ها Bartarinha.ir