closeبستن تبلیغات

تست شخصیت شناسی

تست روانشناسی

تست روانشناسی

آيا براي‌ يكديگر ساخته‌ شده‌ايد؟!

 

خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتایج را مشاهده کنید.
ابتدا سوال را به دقت بخوانید. پاسخی را که متناسب با وضعیت شما است انتخاب نموده و عدد جلوی پاسخ را یادداشت نمایید. سپس این اعداد را با هم جمع نموده و با قسمت نتایج مراجعه نمایید.


1. هر چند وقت‌ يك‌ مرتبه‌، يكديگر را مي‌بينيد؟
روزي‌ چند مرتبه‌. (1)
هر روز. (2)
تقريبا هفته‌اي‌ يك‌ مرتبه‌. (0)


2. اگر خواسته‌اي‌ از او داشته‌ باشيد:
با اين‌ كه‌ خوش‌ قلب‌ و دست‌ و دلباز است‌، ولي‌ آنقدر گرفتار كارهايش‌ است‌ كه‌ براي‌ انجام‌ندادن‌ خواسته‌تان‌، هزار و يك‌ بهانه‌ در آستين‌ دارد! (1)
ناگهان‌ غيبش‌ مي‌زند و تا مدتها از او بي‌خبر مي‌مانيد! (0)
فورا براي‌ برآورده‌ كردن‌ خواسته‌تان‌، دست‌ به‌ كار مي‌شود و تا سر و سامان‌ ندادن‌ كامل‌ آن‌،خيالش‌ راحت‌ نمي‌شود. (2)


3. آيا تا به‌ حال‌، دوستان‌ او را ديده‌ايد؟
بله‌، البته‌ به‌ صورتي‌ كاملا اتفاقي‌ و تصادفي‌. (1)
خير، اصلا نمي‌دانيد دوستان‌ او چه‌ كساني‌ هستند. (0)
بله‌، او دوستانش‌ را به‌ شما معرفي‌ كرده‌ تا بدانيد كه‌ با چه‌ تيپ‌ افرادي‌ مراوده‌ دارد. (2)


4. اگر او در محل‌ كارش‌، دچار مشكلات‌ خاص‌ و اعصاب‌ خردكني‌ شده‌ باشد:
به‌ سرعت‌ شما را در جريان‌ همه‌ جزييات‌ قرار مي‌دهد و با شما صلاح‌ و مشورت‌ مي‌كند. (2)
اگر به‌ صورت‌ كاملا اتفاقي‌، صحبت‌هاي‌ او را در اين‌ زمينه‌ با دوستانش‌ نشويد، روحتان‌ هم‌ ازجريان‌ باخبر نمي‌شود. (0)
از طريق‌ ارتباط ذهني‌ و حس‌ شمم‌ قوي‌تان‌ از جريان‌ باخبر مي‌شويد. كافيست‌ قيافه‌ او را ببينيد تادستش‌ برايتان‌ رو شود! (1)


5. آيا در مورد آينده‌ زندگي‌ مشتركتان‌، زياد با يكديگر صحبت‌ و تبادل‌ نظر مي‌كنيد؟
راستش‌، شما چند مرتبه‌ سعي‌ كرده‌ايد كه‌ زمينه‌ صحبت‌ را به‌ آن‌ سمت‌ بكشيد، ولي‌، او اصلاتمايلي‌ به‌ ادامه‌ صحبت‌ ندارد. در حقيقت‌، حتي‌ در مورد برنامه‌هاي‌ هفته‌ آينده‌تان‌ هم‌، به‌ ندرت‌، با هم‌حرف‌ مي‌زنيد، چه‌ برسد به‌ صحبت‌ در مورد آينده‌ زندگي‌ مشتركتان‌! (0)
بله‌، او هميشه‌ آينده‌ درخشان‌ و شيريني‌ را در اين‌ زمينه‌، پيش‌ رويتان‌ به‌ تصوير مي‌كشد و شما ازشنيدن‌ صحبت‌هايش‌ غرق‌ لذت‌ مي‌شويد. (2)
خوب‌، گاه‌ و بيگاه‌، صحبت‌هايتان‌ به‌ سمت‌ اين‌ مسئله‌ كشيده‌ مي‌شود، ولي‌، او تمايل‌ چنداني‌ به‌صحبت‌ مفصل‌ در اين‌ زمينه‌، از خود نشان‌ نمي‌دهد و شما هم‌ به‌ ميل‌ او رفتار مي‌كنيد. (1)


6. روز تولدتان‌ است‌. انتظار داريد كه‌ چه‌ هديه‌اي‌ از سوي‌ او دريافت‌ كنيد؟
يك‌ تكه‌ جواهر. (1)
يك‌ كتاب‌ يا سي‌ دي‌ سرگرم‌ كننده‌. (2)
يك‌ كارت‌ تبريك‌ فانتزي‌ و ارزان‌ قيمت‌. (0)


7. آيا اطمينان‌ داريد كه‌ قلب‌ او فقط از آن‌ شماست‌؟
متأسفانه‌ خير، در واقع‌، كاملا اطمينان‌ داريد كه‌ قلب‌ او فقط از آن‌ شما نيست‌! (0)
كاملا، او حتي‌ از نگاه‌ كردن‌ به‌ ديگران‌ هم‌ اجتناب‌ مي‌ورزد! (2)
تقريبا، يعني‌ گاهي‌ اوقات‌ از صحبت‌ها و نگاههايش‌ احساس‌ مي‌كنيد كه‌ به‌ ديگران‌ هم‌ توجه‌ داردو گاهي‌ هم‌ برعكس‌. (1)


8. آيا از گذشته‌ زندگي‌اش‌، با شما صحبت‌ كرده‌ است‌؟
بله‌، و شما از صحبت‌هايش‌ فهميده‌ايد كه‌ فردي‌ مسؤوليت‌پذير و متعهد است‌. (2)
خير و شما هر وقت‌ صحبت‌ را به‌ گذشته‌ زندگي‌اش‌ كشيده‌ايد، با واكنش‌ تند و نامناسب‌ اومواجه‌ شده‌ايد، درنتيجه‌، ديگر تمايلي‌ به‌ كسب‌ اطلاعات‌ در اين‌ زمينه‌ از خود نشان‌ نمي‌دهيد. (0)
گاه‌ و بيگاه‌ در ميان‌ صحبت‌هايش‌، چيزي‌ در اين‌ زمينه‌ دستگيرتان‌ شده‌ است‌ و او را فردي‌ مردد ودو دل‌ شناسايي‌ كرده‌ايد. (1)


9. هر چه‌ شناخت‌تان‌ از يكديگر بيشتر مي‌شود، به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيد كه‌:
به‌ درد هم‌ نمي‌خوريد و نمي‌توانيد آينده‌ درخشاني‌ را در كنار هم‌ تجربه‌ كنيد. (0)
تفاهم‌ زيادي‌ با هم‌ داريد و روز به‌ روز بر ميزان‌ صميميت‌تان‌ افزوده‌ مي‌شود. (2)
نقاط ضعف‌ و قوت‌ يكديگر را، كاملا، شناخته‌ايد و قادريد با وجود آنها زندگي‌ مشتركتان‌ را آغازنماييد. (1)


10. هر زمان‌ كه‌ به‌ او تلفن‌ مي‌زنيد، او:
در دسترس‌ نيست‌ و بعداز چند ساعت‌، پيدايش‌ مي‌شود. (0)
با بي‌حوصلگي‌ پاسخ‌ مي‌دهد و مي‌گويد كه‌ كلي‌ كار دارد و نمي‌تواند بيشتر از چند دقيقه‌ با شماصحبت‌ كند. (1)
فورا گوشي‌ را بر مي‌دارد و از تماس‌ تلفني‌تان‌ كلي‌ تشكر مي‌كند. (2)


نتایج


اگر امتيازتان‌ بين‌ صفر تا 9 است‌:
او، به‌ ظاهر، علاقه‌مند و شيفته‌ شما به‌ نظر مي‌رسد، ولي‌، اين‌ كه‌ نداي‌ حقيقي‌ قلبي‌اش‌ او را به‌ كدام‌سمت‌ سوق‌ مي‌دهد، مسئله‌اي‌ است‌ كه‌ بايستي‌، خوب‌ پيرامون‌ آن‌ بينديشيد! با وجود آن‌ كه‌، مشتاقانه‌پاسخ‌ تلفن‌هايتان‌ را مي‌دهد، ولي‌، حس‌ مسؤوليت‌ پذيري‌ و تعهد او، هنوز هم‌ زير سؤال‌ است‌. قطعا،درگذشته‌ فراز و نشيب‌هاي‌ احساسي‌ و عاطفي‌ متعددي‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است‌ و همين‌ باعث‌مي‌شود كه‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ مخالف‌ خود، ديد كاملا مثبت‌ و خوبي‌ نداشته‌ باشد. با اين‌ حال‌، اكنون‌ كه‌تصميم‌ جدي‌ خود را براي‌ پذيرفتن‌ تعهد و مسؤوليتي‌ گرفته‌، آيا لازم‌ است‌ كه‌ با ديدي‌ منفي‌ و بدبينانه‌ بااو مواجه‌ گرديد؟ اين‌ سؤالي‌ است‌ كه‌ پاسخ‌ آن‌، آينده‌ زندگي‌ مشتركتان‌ را ترسيم‌ خواهد كرد. پس‌ باسبك‌ و سنگين‌ كردن‌ همه‌ جوانب‌ امر و دقت‌ بر روي‌ پاسخ‌ اين‌ سؤال‌، مي‌توانيد تصميمي‌ صحيح‌ درزمينه‌ ازدواج‌ با او اتخاذ نماييد. فقط، براي‌ اجتناب‌ از هر گونه‌ اشتباه‌، اهميت‌ دادن‌ به‌ ظواهر را فراموش‌كنيد و در عوض‌، پس‌ از مشورت‌ با افراد ذيصلاح‌ و منطقي‌، تصميم‌ نهايي‌ خود را بگيريد. موفق‌ باشيد.


اگر امتيازتان‌ بين‌ 10 تا 20 است‌:
شما دو نفر، از صميم‌ قلب‌، به‌ يكديگر علاقه‌مند هستيد و بايد به‌ عشق‌ حقيقي‌ شما تبريك‌ گفت‌! شمادو نفر، به‌ خوبي‌ از نقاط ضعف‌ و قوت‌ يكديگر آگاهيد و با وجود همه‌ چيز، يكديگر را پذيرفته‌ايد.اگرچه‌، ممكن‌ است‌، گاه‌ و بيگاه‌، اختلاف‌ نظرها و سوءتفاهم‌ هايي‌ بينتان‌ به‌ وجود بيايند، ولي‌، به‌ خاطرشناخت‌ كامل‌ يكديگر، به‌ راحتي‌ از همه‌ چيز چشم‌پوشي‌ مي‌كنيد و به‌ خوبي‌ مي‌دانيد كه‌ اين‌ اختلافهاهم‌ جزيي‌ از ارتباط مشترك‌ دو نفر محسوب‌ مي‌شوند. فقط توصيه‌ ما به‌ شما اين‌ است‌ كه‌ براي‌ هميشه‌،گذشته‌ها را به‌ دست‌ فراموشي‌ بسپاريد. در زمان‌ حال‌ به‌ سر ببريد و براي‌ ساختن‌ آينده‌اي‌ درخشان‌ وزيبا، به‌ اتفاق‌، گام‌ برداريد و مشورت‌ و تبادل‌ نظر را از ياد نبريد!

 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد