closeبستن تبلیغات

تست شخصیت شناسی

تست روانشناسی

تست روانشناسی

در طول‌ روز، چقدر به‌ فكر خود هستيد؟!

 

خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتایج را ببینید.
ابتدا سوال را به دقت بخوانید. پاسخی را که متناسب با وضعیت شما است انتخاب نموده و عدد جلوی پاسخ را یادداشت نمایید. سپس این اعداد را با هم جمع نموده و با قسمت نتایج مراجعه نمایید.


1. هر چند وقت‌ يك‌ مرتبه‌، به‌ همراه‌ اعضاي‌ خانواده‌ تان‌، به‌ صرف‌ غذا به‌ يك‌ رستوران‌ مي‌رويد تازحمت‌ پخت‌ و پز و آشپزي‌ به‌ خود ندهيد؟
هر وقت‌ كه‌ حال‌ و حوصله‌ آشپزي‌ نداريد. (1)
حداقل‌ هفته‌اي‌ يك‌ مرتبه‌. (2)
ماهي‌ دو يا سه‌ مرتبه‌. (3)
خيلي‌ به‌ ندرت‌، مگر آن‌ كه‌، موقعيت‌ خاصي‌ در بين‌ باشد. (0)


2. اگر قرار باشد كه‌ زندگي‌ روزمره‌تان‌ را در چهارچوب‌ يك‌ منظره‌ توصيف‌ كنيد، به‌ چه‌ صورت‌ درمي‌آمد؟
به‌ شكل‌ رشته‌ كوههايي‌ مرتفع‌، ناهموار و سنگلاخ‌. (1)
به‌ شكل‌ يك‌ اقيانوس‌ دائما در حال‌ حركت‌. (3)
به‌ شكل‌ تپه‌هاي‌ عريض‌ و مواج‌. (2)
به‌ شكل‌ يك‌ جنگل‌ انبوه‌ و متراكم‌. (0)


3. در طول‌ هفته‌، بيشتر از انجام‌ ندادن‌ چه‌ كاري‌ پشيمان‌ و متأسف‌ مي‌شويد؟
از ورزش‌ نكردن‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ و دلخواه‌. (1)
از صرف‌ نكردن‌ وقت‌ بيشتر با همسر يا عزيزانتان‌. (3)
از عدم‌ برنامه‌ ريزي‌ صحيح‌ و بجا. (2)
ااز كم‌ آوردن‌ وقت‌ براي‌ شركت‌ در جلسات‌ روان‌شناسي‌ كه‌ از مدتها قبل‌ خواهان‌ حضور در آنهابوديد. (0)


4. هر چند وقت‌ يك‌ بار، ورزش‌ مي‌كنيد؟
تقريبا هفته‌اي‌ يك‌ مرتبه‌. (1)
پنج‌ يا شش‌ مرتبه‌ در ماه‌. (2)
اصلا از ورزش‌ كردن‌ خوشتان‌ نمي‌آيد. (0)
دست‌ كم‌ هفته‌اي‌ سه‌ مرتبه‌. (3)


5. درخلال‌ روز، چند بار احساس‌ خستگي‌ به‌ سراغ‌تان‌ مي‌آيد؟
صبح‌ و شب‌ و معمولا در هنگام‌ بعد از ظهر يا غروب‌. (1)
هميشه‌ كمي‌ احساس‌ خستگي‌ مي‌كنيد. (2)
هر زمان‌ كه‌ اوقات‌ پرمشغله‌، پردردسر و پر آشوب‌ مقابلتان‌ قد علم‌ مي‌كنند. (0)
شبها و گاهي‌ اوقات‌ هم‌ درخلال‌ بعد از ظهرهاي‌ راكد و بي‌ فرار و نشيب‌. (3)


6. اگر قرار باشد كه‌ بتوانيد فقط يكي‌ از اقلام‌ زير را روي‌ ميز كار يا ميز تحريرتان‌ قرار دهيد، آن‌ شي‌ءكدام‌ خواهد بود؟
چند برگ‌ كاغذ يادداشت‌ و يك‌ خودكار. (1)
يك‌ دفترچه‌ براي‌ طراحي‌ و برنامه‌ ريزي‌ كارهاي‌ روزانه‌. (3)
يك‌ عدد ساعت‌ روميزي‌. (0)
يك‌ قاب‌ عكس‌ از تصوير عزيزانتان‌. (2)


7. آخرين‌ مرتبه‌اي‌ كه‌، تنها، در يك‌ اتاق‌ به‌ سر برديد، چه‌ زماني‌ بود؟
يادتان‌ نمي‌آيد. (0)
صبح‌ امروز. (3)
اوايل‌ همين‌ هفته‌. (2)
هفته‌ گذشته‌. (1)


8. در طول‌ هفته‌، بيشتر از انجام‌ چه‌ كاري‌ پشيمان‌ و متأسف‌ مي‌شويد؟
از سر و سامان‌ دادن‌ به‌ كارها در آخرين‌ لحظه‌. (3)
از هدر دادن‌ بيهوده‌ وقت‌، چون‌ خود را فردي‌ نامرتب‌ و بي‌برنامه‌ تلقي‌ مي‌كنيد. (1)
از تماشاي‌ يك‌ سري‌ از برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ كه‌ بيهوده‌ وقت‌تان‌ را هدر مي‌دهند. (0)
از سعي‌ و تلاش‌ بيهوده‌ در جهت‌ انجام‌ كارهاي‌ زياد. (2)


9. آيا طوري‌ برنامه‌ ريزي‌ كرده‌ايد كه‌ بتوانيد به‌ زودي‌ به‌ بازديد از موزه‌ يا تماشاي‌ يك‌ فيلم‌ يا مطالعه‌يك‌ كتاب‌ يا حضور در يك‌ جلسه‌ فرهنگي‌ مورد علاقه‌تان‌ بپردازيد؟
بله‌، در حال‌ حاضر فيلمي‌ روي‌ پرده‌هاي‌ سينما به‌ نمايش‌ در آمده‌ است‌ كه‌ قصد داريد به‌زودي‌ به‌ تماشاي‌ آن‌ برويد. (2)
خير، گمان‌ نمي‌كنيد كه‌ وقت‌ انجام‌ اين‌ گونه‌ كارها را پيدا كنيد. (1)
راستش‌، اصلا درست‌ نمي‌دانيد كه‌ به‌ انجام‌ چه‌ كاري‌، علاقه‌ بيشتري‌ داريد. (0)
حتما، شما به‌ راحتي‌ قادريد طوري‌ وقت‌تان‌ را تنظيم‌ نماييد كه‌ بتوانيد به‌ انجام‌ چند كار همزمان‌بپردازيد. (3)


10. چه‌ مدت‌ از روزتان‌ را صرف‌ صحبت‌ و مكالمه‌ تلفني‌ مي‌كنيد؟
مگر مي‌شود گوشي‌ تلفن‌ را از دست‌تان‌ گرفت‌؟!(0)
نهايتا نيم‌ ساعت‌! (3)
نهايتا، يك‌ ساعت‌. (2)
چند ساعت‌. (1)


11. براي‌ انجام‌ كارهاي‌ تفنني‌ و ذوقي‌ مورد علاقه‌تان‌، مثل‌ نقاشي‌، نوشتن‌، مطالعه‌، مجسمه‌ سازي‌ ياغيره‌، چقدر وقت‌ مي‌گذاريد؟
راستش‌ اصلا وقت‌ انجام‌ كارهاي‌ تفنني‌ و ذوقي‌ را نداريد. (1)
اصلا كار تفنني‌ و ذوقي‌اي‌ را نمي‌شناسيد كه‌ به‌ آن‌ علاقه‌ خاصي‌ داشته‌ باشيد. (0)
هفته‌اي‌ دو مرتبه‌ (3)
ماهي‌ دو مرتبه‌ (2)

12. آخرين‌ مرتبه‌اي‌ كه‌ كتابي‌ را تا پايان‌ مطالعه‌ كرديد كه‌ صرفا براي‌ سرگرمي‌، خواندنش‌ را آغاز كرده‌بوديد، چه‌ زماني‌ بود؟
هفته‌ گذشته‌ (3)
ماه‌ گذشته‌ (2)
سال‌ گذشته‌ (1)
خيلي‌ از مواقع‌، خواندن‌ كتابي‌ را شروع‌ مي‌كنيد، ولي‌، هرگز آن‌ را به‌ پايان‌ نمي‌رسانيد. (0)


نتایج

اگر امتيازتان‌ بين‌ صفر تا 12 است‌:
متأسفانه‌، شما هميشه‌ وقت‌ كم‌ مي‌آوريد و در پايان‌ هر روز، از سر و سامان‌ ندادن‌ به‌ كارهاي‌ زيادي‌،متأثر و پشيمان‌ هستيد. شما به‌ قصد انجام‌ كارهاي‌ بزرگ‌، از تكميل‌ كارهاي‌ كوچك‌ و به‌ ظاهر كم‌ اهميت‌و پيش‌ پا افتاده‌، غافل‌ مي‌شويد و در نهايت‌، خسته‌ مي‌شويد و در حالي‌ كه‌ اوقات‌ زيادي‌ را به‌ بطالت‌مي‌گذرانيد، در پايان‌ روز، احساس‌ مي‌كنيد كه‌ هيچ‌ كار مفيد و مثمرثمري‌ صورت‌ نداده‌ايد. لازم‌ است‌ كه‌تغيير و تحول‌ بزرگي‌ در برنامه‌هاي‌ روزمره‌تان‌ ايجاد كنيد، طوري‌ كه‌، علاوه‌ بر انجام‌ كارهاي‌ ضروري‌،وقتي‌ را هم‌ به‌ خودتان‌ و سرگرمي‌هاي‌ تفنني‌ و ذوقي‌ مورد علاقه‌ و دلخواهتان‌ اختصاص‌ دهيد. پس‌، به‌واسطه‌ درست‌ كردن‌ يك‌ دفترچه‌ روزانه‌ براي‌ طراحي‌ برنامه‌هاي‌ روزانه‌، در وقت‌تان‌ صرفه‌ جويي‌ كنيد وهمواره‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ هيچ‌ كس‌، كامل‌، بي‌عيب‌ و نقص‌ و بهترين‌ نيست‌ و همان‌ اوقات‌ اندك‌ وكوتاهي‌ كه‌ به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهيد، مي‌توانند شادماني‌ و نشاط خاصي‌ به‌ زندگي‌تان‌ بدهند و تغيير وتحولات‌ شگرف‌ و بزرگي‌ را در طول‌ زمان‌ به‌ وجود آورند!


اگر امتيازتان‌ بين‌ 13 تا 24 است‌:
بايد بگوييم‌ كه‌ شما بهتر از آنچه‌ تصور مي‌كنيد، عمل‌ مي‌نماييد! چرا خودتان‌ را دست‌ كم‌ مي‌گيريد؟شما به‌ خوبي‌ مي‌دانيد كه‌ مايليد مسؤوليت‌ها، علايق‌ و سرگرمي‌هاي‌ ذوقي‌ و تفنني‌تان‌ را به‌ حالت‌تعادل‌ در آوريد و با وجود آن‌ كه‌، گاهي‌ اوقات‌، احساس‌ مي‌كنيد كه‌ هرگز به‌ تمامي‌ خواسته‌هايتان‌نمي‌رسيد، ولي‌، همه‌ تلاش‌ها و كوشش‌هايتان‌ براي‌ خود و عزيزانتان‌ تفاوتي‌، واقعا، شگرف‌ و عظيم‌ درزندگي‌تان‌ به‌ وجود مي‌آورند! براي‌ به‌ ارمغان‌ آوردن‌ شادماني‌ و نشاط هر چه‌ بيشتر در زندگي‌تان‌، كافي‌است‌، حواس‌ و توجهتان‌ را روي‌ كارها و وظايف‌ به‌ ظاهر كوچك‌ و كم‌ اهميت‌ متمركز نماييد. در صورت‌امكان‌، با دادن‌ هديه‌هاي‌ كوچك‌ به‌ خود، مثل‌ يك‌ شاخه‌ گل‌ در هر هفته‌، روحيه‌ بهتر و شادتري‌ براي‌خويش‌ به‌ ارمغان‌ آوريد. صبح‌ها، كمي‌ زودتر از خواب‌ برخيزيد و حدود نيم‌ ساعت‌ پياده‌ روي‌ كنيد و درحين‌ آن‌ به‌ تفكر و تأمل‌ روي‌ برنامه‌هاي‌ روزانه‌تان‌ بپردازيد و به‌ خودتان‌ آرامش‌ دهيد. در طول‌ شبانه‌ روز،دست‌ كم‌ نيم‌ ساعت‌ را فقط به‌ خود اختصاص‌ دهيد. هر شب‌، چند صفحه‌ از كتاب‌ مورد علاقه‌ ودلخواهتان‌ را مطالعه‌ كنيد. به‌ جستجو و كند و كاو بيشتر بر روي‌ حضور در كلاسهايي‌ بپردازيد كه‌ راجع‌ به‌آنها، احساس‌ كنجكاوي‌ مي‌كنيد. يا حتي‌ ده‌ دقيقه‌ در روز، روي‌ يك‌ صندلي‌ راحت‌ بنشينيد، در اتاق‌ راببنديد و چشم‌هايتان‌ بسته‌ باشند تا آرامش‌ لازم‌ را به‌ دست‌ آوريد.


اگر امتيازتان‌ بين‌ 25 تا 36 است‌:
خوشبختانه‌، شما فردي‌ منضبط، پرتلاش‌ و كوشا هستيد. براي‌ تمام‌ كارها و وظايف‌ روزانه‌تان‌، ازپيش‌، برنامه‌ ريزي‌ مي‌كنيد و به‌ اين‌ ترتيب‌، هرگز از سر و سامان‌ دادن‌ به‌ اهداف‌ دلخواه‌ و مورد نظرتان‌،باز نمي‌مانيد. شما به‌ خوبي‌ مي‌دانيد كه‌ خوشي‌ها و شادماني‌هاي‌ كوچك‌، تغيير و تحولات‌ عظيم‌ وشگرفي‌ در زندگي‌تان‌ ايجاد مي‌كنند و به‌ همين‌ دليل‌، هميشه‌ پويا و پر جنب‌ و جوش‌ هستيد. شماروزتان‌ را با پويايي‌ و سرزندگي‌ آغاز مي‌كنيد. هر روز، چند دقيقه‌اي‌ را به‌ انجام‌ سرگرمي‌هاي‌ ذوقي‌ وتفنني‌ دلخواه‌ و مورد علاقه‌تان‌ اختصاص‌ مي‌دهيد و در پايان‌ روز، با احساس‌ خوب‌ مثمرثمر بودن‌ براي‌خواب‌ آماده‌ مي‌شويد. بايد بدانيد كه‌ شما مي‌توانيد الگويي‌ بسيار خوب‌ براي‌ اطرافيانتان‌ باشيد و بارويه‌اي‌ كه‌ در پيش‌ گرفته‌ايد، به‌ تمام‌ اهداف‌ به‌ ظاهر دست‌ نيافتني‌ و بزرگتان‌، جامه‌ عمل‌ بپوشانيد.

 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد