closeبستن تبلیغات

تست شخصیت شناسی

تست روانشناسی

تست روانشناسی

آيا شما فردي خير و نيکوکار هستيد؟

خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتایج را مشاهده کنید.
ابتدا سوال را به دقت بخوانید. پاسخی را که متناسب با وضعیت شما است انتخاب نموده و عدد جلوی پاسخ را یادداشت نمایید. سپس این اعداد را با هم جمع نموده و با قسمت نتایج مراجعه نمایید.



1. آيا سيگار را نوعي‌ ماده‌ مخدر تلقي‌ مي‌كنيد؟
بلي (2)
خير (0)
شايد (1)


2. آيا به‌ پيروزي‌ نهايي‌ خوب‌ بر بد معتقديد؟
بله‌ (2)
در اين‌ دوره‌ و زمانه‌، خير (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


3. عقيده‌تان‌ در مورد اين‌ مثل‌ قديمي‌ چيست‌:كار خوب‌ از خانه‌ شروع‌ مي‌شود؟
موافق‌ نيستم‌ (2)
موافقم‌ (0)
بله‌، شايد اين‌ طور باشد (1)


4. آيا تا به‌ حال‌ به‌ فكر دروغ‌ گفتن‌ به‌ همسرتان‌افتاده‌ايد، يا هميشه‌ نسبت‌ به‌ او صادق‌ و وفادارهستيد؟
هميشه‌ با همسرم‌ صادق‌ و يك‌ دل‌ هستم‌ (2)
گاهي‌ اوقات‌ دروغ‌ مصلحت‌آميز بهتر از راست‌فتنه‌انگيز است‌ (0)
درست‌ نمي‌دانم‌ (1)


5. براي‌ خوردن‌ زندگي‌ مي‌كنيد، يا مي‌خوريد تازنده‌ بمانيد؟
به‌ قصد زنده‌ ماندن‌، مي‌خورم‌ (2)
زندگي‌ را براي‌ خوردن‌ دوست‌ دارم‌ (0)
تلفيقي‌ از هر دو (1)


6. آيا تا به‌ حال‌ از صف‌ خارج‌ شده‌ايد و بدون‌نوبت‌ جلو رفته‌ايد؟
خير (2)
بله‌، به‌ دفعات‌ (0)
بله‌، ولي‌ فقط يكي‌ دو مرتبه‌ (1)


7. يكي‌ از همكارانتان‌ سي‌ ميليون‌ تومان‌ دربخت‌ آزمايي‌ برنده‌ مي‌شود. واكنش‌ شما چيست‌؟
از صميم‌ قلب‌ براي‌ همكارتان‌ خوشحال‌مي‌شويد (2)
در دل‌ مي‌گوييد: چه‌ افراد خوش‌شانسي‌ پيدا مي‌شوند! چرا من‌ به‌ جاي‌ اوبرنده‌ اين‌ همه‌ پول‌ نشدم‌؟ (0)
از شادي‌ او خوشحال‌ مي‌شويد، ولي‌ به‌ اين‌فكر مي‌افتيد كه‌ ايكاش‌ چنين‌ شانسي‌ در خانه‌ شما راهم‌ به‌ صدا در آورده‌ بود (1)


8. غذا خوردن‌ را چگونه‌ عملي‌ در نظر مي‌گيريد:خوردن‌ به‌ قدر سير شدن‌ يا خوردن‌ تا خرخره‌ وشكمي‌ از عزا در آوردن‌؟
هميشه‌ به‌ قدري‌ غذا مي‌خورم‌ كه‌ سير شوم‌ (2)
هميشه‌ آنقدر غذا مي‌خورم‌ كه‌ دلم‌ درد مي‌گيردو شكمي‌ از عزا در مي‌آورم‌ (0)
هميشه‌ به‌ قصد سير شدن‌ غذا مي‌خورم‌، ولي‌به‌ هر حال‌ باقي‌ گذاشتن‌ غذا در بشقاب‌ هم‌ كار بي‌ادبانه‌اي‌ است‌! (1)


9. اگر دائما حملات‌ شديد خشم‌ وغضب‌ به‌ شما دست‌ دهد و قادر به‌ كنترل‌خودتان‌ نباشيد، آيا به‌ فكر درمان‌خودتان‌ مي‌افتيد؟
بله‌ (2)
خير (0)
خير، سعي‌ مي‌كنم‌ خودم‌ مشكلم‌را حل‌ كنم‌. هر زمان‌ كه‌ متوجه‌ مشكلي‌در خودم‌ بشوم‌، مطمئنا مي‌توانم‌ اقداماتي‌ براي‌ دفع‌آن‌ صورت‌ دهم‌. (1)


10. آيا تا به‌ حال‌ آرزو كرده‌ايد كه‌ ايكاش‌ جاي‌شخص‌ ديگري‌ بوديد كه‌ بسيار موفق‌ و ثروتمند است‌؟
بله‌، چه‌ كسي‌ از ثروتمند و موفق‌ بودن‌، بدش‌مي‌آيد؟ (2)
خير، هرگز چنين‌ فكري‌ به‌ ذهنم‌ خطور نكرده‌است‌ (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


11. مجرد هستيد و صميمي‌ترين‌ دوستتان‌ باشخصي‌ آشنا شده‌ كه‌ احساس‌ مي‌كنيد شما هم‌ به‌ اوعلاقمند هستيد. چه‌ واكنشي‌ از خود نشان‌ مي‌دهيد؟
تا زماني‌ كه‌ دوستم‌ با آن‌ شخص‌ رابطه‌ دارد،خودم‌ را كنترل‌ مي‌كنم‌ و احساساتم‌ را بروز نمي‌دهم‌ (2)
جريان‌ را با دوستم‌ در ميان‌ مي‌گذارم‌ و از اونظرخواهي‌ مي‌كنم‌ (0)
بدون‌ اين‌ كه‌ حرفي‌ از احساسات‌ قلبيم‌ به‌ زبان‌آورم‌، با كمي‌ زيركي‌ آن‌ شخص‌ را محك‌ مي‌زنم‌ تاببينم‌ كه‌ آيا او هم‌ به‌ من‌ علاقه‌اي‌ دارد يا نه‌ (1)


12. در مورد افرادي‌ كه‌ در رابطه‌ با دستاوردها،پيشرفت‌ها و موفقيت‌ هايشان‌ فخر مي‌فروشند، چه‌نظري‌ داريد؟
به‌ نظر من‌ اين‌ گونه‌ افراد، احساس‌ امنيت‌نمي‌كنند و در نتيجه‌ براي‌ اين‌ كه‌ در نزد مردم‌ افرادي‌لايق‌ و با كفايت‌ جلوه‌ كنند، به‌ فخر فروشي‌ و پز دادن‌متوسل‌ مي‌شوند (2)
يك‌ لحظه‌ هم‌ تحمل‌ هم‌ نشيني‌ با چنين‌اشخاصي‌ را ندارم‌ و اعصابم‌ خرد مي‌شود (0)
اهميتي‌ به‌ آن‌ نمي‌دهم‌ (1)


13. آيا خودتان‌ را باطنا شخصي‌ خوش‌ بين‌ تلقي‌مي‌كنيد؟
بلي (2)
خير، خودم‌ مي‌دانم‌ كه‌ فردي‌ بدبين‌ هستم‌ (0)
باطنا نه‌، ولي‌ تا حد زيادي‌ سعي‌ دارم‌ فردخوش‌ بيني‌ باشم‌ (1)


14. براي‌ انجام‌ كارهاي‌ مادي‌، تا چه‌ حد نيازمندوجود انگيزه‌ هستيد؟
تاحدي‌، ولي‌ اگر كاري‌ بايد انجام‌ شود، خوب‌به‌ هر صورت‌ انجامش‌ مي‌دهم‌ (2)
نيازمند انگيزه‌ هستم‌ و اگر بتوانم‌ از انجام‌ آن‌كارها اجتناب‌ ورزم‌ يا آنها را به‌ تأخير بيندازم‌، قطعادرنگ‌ نمي‌كنم‌ (0)
به‌ شدت‌ (1)


15. آيا به‌ چشم‌ و هم‌ چشمي‌ اهميتي‌ مي‌دهيد؟
خير، ولي‌ گاهي‌ اوقات‌ چشم‌ و هم‌ چشمي‌كردن‌ لازم‌ مي‌شود (2)
بله‌، بيشتر اوقات‌ (0)
خير، و اصلا علاقه‌اي‌ به‌ اين‌ عمل‌ ناپسند ندارم‌ (1)


16. هر چند وقت‌ يك‌ مرتبه‌ به‌ انجمن‌هاي‌خيريه‌، كمك‌ مي‌كنيد؟
بيشتر اوقات‌ و هر زمان‌ كه‌ پول‌ زيادي‌ داشته‌باشم‌ (2)
هرگز (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


17. كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير، اعتقاد شما رانسبت‌ به‌ زندگي‌، نمايان‌ مي‌كنند؟
عمر دست‌ خداوند است‌ و بايد تسليم‌ رضاي‌او بود (2)
زندگي‌ پوچ‌ است‌ و بايد به‌ سختي‌ آن‌ را طي‌ كرد (0)
به‌ دنيا آمده‌ام‌ تا از زندگي‌ نهايت‌ لذت‌ را ببرم‌ (1)


18. آيا به‌ بازگشت‌ مجرمان‌ و خلافكاران‌ خطرناك‌اصلاح‌ شده‌ در زندان‌ به‌ جامعه‌، معتقديد؟
بله‌، به‌ شرط آن‌ كه‌ مدت‌ محكوميتشان‌ راكاملا گذرانده‌ باشند، اصلاح‌ شده‌ باشند، برگشت‌ آنهابه‌ داخل‌ جامعه‌ نه‌ تنها ضرري‌ ندارد، بلكه‌ سودمند هم‌است‌ (2)
برخي‌ از جرم‌ها و خطاها غيرقابل‌ بخشش‌هستند، در نتيجه‌ هرگز چنين‌ افرادي‌ نبايد به‌ داخل‌جامعه‌ برگردند و به‌ نظر من‌ اين‌ گونه‌ خلافكاران‌ هرگزبه‌ طور كامل‌ اصلاح‌ نمي‌شوند (0)
شايد، ولي‌ فقط تحت‌ شرايطي‌ خيلي‌استثنايي‌ (1)


19. هر چند وقت‌ يكبار، آن‌ چنان‌ خسته‌ و خواب‌آلود مي‌شويد كه‌ نمي‌توانيد فكرتان‌ را درست‌ روي‌مسأله‌اي‌ خاص‌ متمركز نماييد؟
هرگز (2)
پنج‌ مرتبه‌ يا بيشتر (0)
كمتر از پنج‌ مرتبه‌ (1)


20. كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير بيشتر از بقيه‌ باب‌ميل‌ تان‌ است‌؟
حفظ خويشتن‌ داري‌ و خونسردي‌ در زمان‌پريشان‌ حالي‌ و مواجهه‌ با ناملايمات‌ و بداقبالي‌ها (2)
هديه‌ كردن‌ يك‌ دست‌ لباس‌ به‌ بچه‌اي‌ فقير ويتيم‌ (0)
صورت‌ دادن‌ يك‌ عملكرد شجاعانه‌ و تحسين‌برانگيز (1)


21. به‌ نظر شما، مصرف‌ مواد مخدر سبك‌(داروهاي‌ مخدر كه‌ ظاهرا اعتيادآور هستند) بي‌ضرراست‌؟
خير (2)
بله‌ (0)
شايد (1)


22. به‌ طور متوسط در هر روز، چند ساعت‌ به‌تماشاي‌ تلويزيون‌ مشغول‌ مي‌شويد؟
كمتر از دو ساعت‌ (2)
بيشتر از چهار ساعت‌ (0)
بيشتر از دو ساعت‌، ولي‌ كمتر از چهار ساعت‌ (1)


23. در يك‌ سوپر ماركت‌ مشغول‌ خريد كردن‌هستيد. بچه‌ها دائما اسباب‌ بازي‌هاي‌ پر سر و صدا رابه‌ صدا در مي‌آورند، آيا اعصاب‌ تان‌ خرد مي‌شود؟
خير (2)
بلي (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


24. اگر از يك‌ زندگي‌ اشرافي‌ برخوردار باشيد، به‌فكر ميليونها گرسنه‌ در سر تا سر جهان‌ خواهيد بود؟
بلي (2)
خير (0)
خير، ولي‌ به‌ نظرم‌ هرگز نبايد از فكر افرادگرسنه‌ و نيازمند غافل‌ شد (1)


نتایج

بين‌ 40 تا 48 امتياز:
شما، قطعا فردي‌ خير ونيكوكار هستيد كه‌ از حس‌ تشخيص‌ و تميز خوبي‌برخورداريد و باطنا خوش‌ بين‌ و نوع‌ دوست‌ محسوب‌مي‌شويد. اگرچه‌، مشكلي‌ كه‌ در بين‌ هست‌ و خودتان‌هم‌ به‌ خوبي‌ از آن‌ آگاهيد، اين‌ است‌ كه‌ در كسب‌استانداردهاي‌ خيلي‌ بالا، آن‌ چنان‌ فشار و مشكلات‌ رامتحمل‌ مي‌شويد كه‌ گاهي‌ اوقات‌ به‌ دلشوره‌، اضطراب‌و نگراني‌ بيش‌ از حد شما منجر مي‌شوند. مسأله‌ مهم‌اين‌ است‌ كه‌ همواره‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ افراد بايكديگر متفاوت‌ هستند و هر كسي‌ سبك‌ و سياق‌خاص‌ خودش‌ را در زندگي‌ دارد و اگر فردي‌ درست‌مطابق‌ استانداردهاي‌ بالاي‌ شما نباشد، بدين‌ معنانيست‌ كه‌ شخصي‌ نادرست‌ مي‌باشد. تحمل‌، بردباري‌،شكيبايي‌ و صبر جزء عوامل‌ مهم‌ زندگي‌ به‌ حساب‌مي‌آيند!


بين‌ 25 تا 39 امتياز:
شما فردي‌ ميانه‌ رو هستيد وزندگيتان‌ را چه‌ درست‌ يا نادرست‌ در خط وسطمي‌گذرانيد، در حالي‌ كه‌ گاهي‌ اوقات‌ تبديل‌ به‌ فردي‌ماجراجو و لذت‌ گرا مي‌شويد و گاهي‌ حتي‌ از مشاهده‌موهاي‌ بلند يك‌ پسر حالت‌ نفرت‌ و انزجار در شماايجاد مي‌شود. بهتر است‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ همه‌انسانها، در برخي‌ از ابعاد و جنبه‌هاي‌ زندگي‌ اشتباه‌مي‌كنند و در برخي‌ ابعاد ديگر زندگي‌ درست‌ عمل‌مي‌كنند.


كمتر از 25 امتياز:
شما قطعا، فردي‌ هستيد كه‌ به‌تمام‌ جنبه‌هاي‌ نادرست‌ وجوديتان‌ معترف‌ و آگاهيد،ولي‌ فرد گناهكار و نادرستي‌ محسوب‌ نمي‌شويد.دست‌ كم‌ آنقدر صادق‌ و روراست‌ هستيد كه‌ به‌ كارهاي‌نادرست‌ خود اعتراف‌ كنيد، وگرنه‌، به‌ سؤالات‌ آزمون‌جور ديگري‌ پاسخ‌ مي‌داديد و امتيازي‌ كسب‌مي‌كرديد كه‌ شما را در ميان‌ رده‌هاي‌ ديگر قرارمي‌داد!
در حالي‌ كه‌، به‌ اعتقاد خودتان‌ نهايت‌ لذت‌ را اززندگيتان‌ مي‌بريد، بهتر است‌ گاهي‌ اوقات‌ بيشترتواضع‌، فروتني‌ و افتادگي‌ از خود نشان‌ دهيد و درك‌كنيد كه‌ افرادي‌ هم‌ وجود دارند كه‌ به‌ اندازه‌ شمااحساس‌ خوشبختي‌ نمي‌كنند و نيازمند كمك‌ها وحمايت‌هاي‌ شما مي‌باشند!

 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد