جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

آموزش خیاطی

9,257

بازدید

آموزش خیاطی ۴٫۳۰/۵ (۸۶٫۰۰%) ۱۰ امتیازs
تهیه الگوی اولیه دامن: ابتدا اندازه گیری دقیق انجام می دهیم. برای این کار نواری به دور کمر (از روی زیرپوش) می بندیم –بلند جلو از زیر نوار تا زمین- پهلو از زیر نوار تا زمین- پشت از زیر نوار تا زمین- لبه دامن تا زمین- اندازه دور باسن کوچ سانتیمتر را دور محل قرار می دهیم و اندازه می گیریم، دور باسن بزرگ را در برجسته ترین نقطه باسن گذاشته و به دور باسن حلقه کرده به طوری که حالت چرخشی داشته باشد، اندازه می گیریم کمر را هم از روی نواری که به دور کمر بسته ایم اندازه می گیریم. اندازه بلندی باسن کوچک را از پشت، از زیر نوار تا زیر متر روی باسن کوچک اندازه می گیریم. بلندی باسن بزرگ از پشت از زیر نوار تا زیر متر روی باسن بزرگ اندازه می گیریم. برای اشخاصی که دارای شکم بزرگ می باشند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو  از جلوی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن اندازه می گیریم.
پیدا کردن قد دامن: لبه دامن را از سه قد کم می کنیم قد اصلی به دست می آید.
الگوی دامن چگونه به دست می آید؟ ۲/۱ دور باسن + ۱ برای افراد لاغر + ۲ برای افراد چاق
اندازه زدن خط باسن در روی کادر دامن: از قسمت درز پشت بلندی باسن کوچک و بزرگ را پائین آمده خط موازی تا پائین دامن می کشیم.
اندازه کمر در دامن: جمع فاصله بین ساسونها با نصف دور کمر باید برابر باشد کم یا زیاد بود در ساسونها تأمین شود (صرفنظر از ساسونها بقیه باید نصف کمر برابر باشد)
ساسون در دامن ساده: ساسون کوتاه می شود.
درآوردن کمر دامن: کمر دامن را از طول پارچه درآورده و لایه زده و با اتو کش کاری می کنیم و بعد به طوری که کمر حالت کشیده دامن قدری شل افتاده باشد به دامن وصل می کنیم ( می توان دور کمر دامن را یک بار با درجه درشت چرخ کرد تا کمی خورد بخورد) بعد کمر را وصل می کنیم.
جاسنجاقی: دو نوع مچش و روی میزی جهت جلوگیری از ریخت پاش سنجاقها
آهن ربا: جهت جمع کردن سوزن و سنجاقها در کارگاه خیاطی
اندازه گیری الگوی اولیه: اندازه گیری دقیق و صحیح باشد و در موقع اندازه گیری علاوه بر یادداشت اندازه های مورد نظر باید نواقص اندامها رادر نظر گرفت و یادداشت کرد.
نتیجه حاصل از اندازه گیری غلط: لباس تنگ و گشاد و یا کوتاه و بلند در می آید. به طور کلی الگو خراب و لباس درست درنمی آید.
الگوی اولیه = پاترون = شالوده
شناسایی راه پارچه: راه پارچه را از ترکی پارچه تشخیص می دهیم و الگو را موازی با طول یا راه پارچه قرار می دهیم. (تاری- طول پارچه)  (پود- عرض پارچه)
طرز گذاشتن الگو روی پارچه: طول الگو در طول پارچه قرار می گیرد و اگر گلهای پارچه به یک طرف باشد طوری الگو را روی پارچه قرار دهید که سر گلی به یک طرف بیفتد. در پارچه های راه راه و چهارخانه و جناقی باید دقت کرد که راه ها و چهارخانه و جناقی به هم بیفتد. در پارچه های ساده برای اینکه ضایعات پارچه کمتر شود الگو را می توان سر و ته گذاشت در پارچه های پرزدار خواب پارچه را باید در نظر گرفت.
آشنائی با پشت و روی پارچه: در پارچه گل دار روی راست گلها نمایان تر است. در پارچه های ساده از کناره و مارک پارچه تشخیص می دهیم در پارچه های پرزدار و مخمل روی پرزدار آن راسته است.
آشنایی به نحوه انتقال الگو بر روی پارچه: به وسیله صابون الگو را به روی پارچه انتقال می دهیم.
کوک شا- غاسا= ؟؟ : کوک شل جهت قرینه سازی به کار می رود.
کنترل باسن کوچک: مانند کنترل کمر می باشد فاصله بین پنسها را اندازه گرفته با ۲/۱ دور باسن کوچک باید برابر باشد کم یا زیاد بودن از پهلوها و ساسونهای بزرگ تأمین می شود.
در دامن چسب دار ساسونها چه تغییری پیدا می کند؟ ساسون کوتاه می شود
در دامن برش دار ساسونها چه تغییری پیدا می کند؟ ساسون بسته می شود
در دامن پیلی دو قلو در وسطع جلو و پشت چقدر اضافه می شود؟ پیلی یک طرفه cm 7 و دو قلو  cm 12
در دامن دو پیلی در جلو روی زانوها چقدر اضافه می شود؟ پیلی یک طرفه cm 14 و دو قلو  cm 24
در دامن پیله اریب از چه دامنی استفاده می شود چگونه؟ از انواع فنها می توان استفاده کرد.
بعد از اینکه برای الگوی دامن از یکی از دامنهای فن رولت کردیم. پائین دامن و کمر را تقسیم بر تعداد چین دلخواه می کنیم و. جمع ساسونها را با اضافه کنترل کمر تقسیم بر تمام چین کرده، مقدار به دست آمده را از کنار هر چین تا باسن کوچک رد می کنیم.
دامن پیله راسته: مانند پیله اریب عمل کرده فقط از دامن شماره ۱ یا راسته استفاده می شود.
جهت کشیدن دامن ترک از چه دامنی استفاده می شود؟ از دامن تنگ (ساده)
جهت کشیدن دامن شلواری از چه دامنی استفاده می شود؟ از دامن شماره ۲ رولت می کنیم (۱ فن)
اندازه های لازم جهت کشیدن دامن کلوش: دور کمر، قد دامن
در دامن لنگی به چند الگو احتیاج است؟ به دو الگوی جلو و یک الگوی پشت
پائین دامن کلوش از چه محلی یکسان می شود؟ از مرکز
برای اینکه لای زیری دامن لنگی افتادگی نداشته باشد چه می کنیم؟ در قسمت چپ الگو که در زیر قرار می گیرد روی خط باسن یک ساسون افقی می گیریم.
؟؟ کردن پائین دامن کلوش و فن: لبه دامن را یک راه چرخ درشت می کنیم و کمی خورد می دهیم خوردش را با اتو می گیریم و بعد تا کرده پاک دوزی می کنیم.
پارچه راه راه و چهارخانه را چگونه به صورت دامن جناقی درمی آوریم؟ الگوی دامن را (ترک) به صورت اریب روی پارچه قرار می دهیم.
پاصاف کن چیست؟ وسیله ای است جهت صاف کردن لبه دامن یک نوع آن به وسیله گچ یا پودر دامن را علامت گذاری می کند. و نوع دیگر مدرج می باشد که دور تا دور دامن را با تنظیم خط کش با سنجاق علامت گذاری می کنیم.
درآوردن دامن بادبزنی از چه الگویی استفاده می شود؟ ازدامن تنگ رولت می کنیم.
فاق دامن شلواری چگونه به دست می آید؟ ۳/۱ دور باسن
دامن پیله یا پیله اریب چقدر پارچه لازم است؟ سه برابر دور باسن پارچه لازم است
اندازه های لازم برای قسمت بالا تنه:
بالا تنه جلو: از گردن یعنی از گودی گردن تا زیر نوار کمر
بالا تنه پشت: از اخرین مهره پشت تا زیر نوار
کنفرماسیون: متر را از گودی کمر از طرف پهلو زیر نوار گذاشته آن را از روی شانه و از پشت گردن رد کرده طرف دیگر شانه به طرف پهلوی دیگر در گودی کمر تا زیر نوار اندازه می گیریم.
بلنید سینه: از گودی گردن تا نوک سینه
فاصله سینه: از نوک سینه سمت راست تا نوک سینه سمت چپ اندازه می گیریم.
دور سینه: از میان ستون فقرات پشت به طوری که متر از روی سینه بگذرد و در وسط سینه چهار انگشت دست به حالت خوابیده قرار گیرد.
۷- دور باسن کوچک
۸- دور باسن بزرگ
۹- کارور جلو: از چین خوردگی یا آخرین نقطه ای که دست به بدن متصل می شود از سمت چپ به سمت راست اندازه می گیریم.
۱۰- کارور پشت: هم مانند جلو عمل می شود
۱۱- دور گردن: دور حلقه گردن تا گودی گردن در قسمت جلو
۱۲- سرشانه: از انتهای گردن تا افتادگی شانه
۱۳- آرنج و قد آستین: از انتهای گردن تا افتادگی شانه و امتداد آن تا آرنج و مچ را اندازه می گیریم.
۱۴- دور حلقه: متر را از زیربغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه به طور ازاد
۱۵- دور بازور: دور برجستگی بازو
۱۶- دور مچ: دور مچ با ۲ انگشت زیر متر اندازه می شود
۱۷- بلندی باسن کوچک و بزرگ
۱۸- دور کمر
عرض الگوی بالاتنه چگونه به دست می اید؟ ۲/۱ دور باسن یا سینه هر کدام بیشتر بود بعلاوه ۵ تا ۱۰
طولگوی بالاتنه چگونه به دست می اید؟ قد بالاتنه به علاوه بلندی باسن بزرگ
خط سینه: از نصف قد بالاتنه خط سینه به دست می آید (۲/۱ فاصله خط گردن تا کمر خط سینه به دست می آید)
خط کارور: فاصله خط سینه تا خط گردن را نصف می کنیم خط کارور به دست می آید
ساسون سرشانه چگونه به دست می آید؟ از ۲۰/۱ دور سینه (یا ۱۰/۱ نصف دور سینه
در چه اشخاصی کنفرماسیون بیشتر است؟ در اشخاصی که کمر تو رفته و سینه برجسته داشته باشند
آیا ساسون کنفرماسیون روی لباس گرفته می شود؟ خیر روی الگو پنس کنفرماسیون را بسته بعد روی پارچه قرار می دهیم. در الگوی بالاتنه بعد  از اینکه ساسون کنفرماسیون را بستیم الگو ممکن است کیس پیدا کند.
کیس را چطور برطرف می کنیم؟ پنس سرشانه قیچی زده، ساسون پنس کنفرماسیون را به پنس سرشانه انتقال می دهیم.
چه موقع امتحان کنفرماسیون انجام می دهیم؟ هر وقت مقدار کنفرماسیون از ۵ سانت که حد مجاز کنفرماسیون است بیشتر شود امتحان کنفرماسیون انجام می دهیم.
چگونه حلقه ها را میزان می کنیم؟ سرشانه بالاتنه پشت جلو را به هم می چسبانیم و از زیر حلقه جلو به زیر حلقه پشت خطی وصل می کنیم. این خط را نصف کرده به سرشانه قسمت یقه وصل می کنیم این خط از هر کجا گذشت سرشانه اصلی می باشد. بقیه در قسمت درس توضیح داده شده.
در باسن کوچکتر از سینه چه می کنیم؟ سینه و باسن را به یک اندازه می کشیم (به اندازه سینه) اختلاف آن را از نوک ساسون بزرگ پشت و جلو می بندیم.
در افرادی که سینه برجسته تر از باسن می باشد در جلو بالاتنه ترک سینه ۲ سانت اضافه می کنیم.
در افرادی که سینه بزرگ خارج از اندازه دارند به طول و عرض الگو اضافه می شود.
در گردن کوتاه و گوشت آلود: برای اینکه کیس دور گردن برطرف شود حلقه دور گردن را دور تا دور به یک نسبت گشاد می کنیم
در افرادی که پشت برآمده دارند (خمیدگی- قوز- وتاژ) الگوی پشت چه تغییری پیدا می کند؟ هر موقع اختلاف از ۷ سانت بیشتر بود ما فقط ۷ سانت مجاز از خط گردن بالا می رویم و باقیمانده که ۱ تا ۲ سانتی متر می باشد به خط کارور از طرف درز پشت به طرف حلقه او زمان می دهیم، حلقه آستین کمی بسته می شود اگر اختلاف بیشتر از ۲ سانتی متر بود، در خط پشت دواوازمان ایجاد می کنیم یکی روی خط کارور و یکی هم بین خط کارور و خط گردن
لکه شیر: چربی شیر با اتر و الکل حل و کازئین با آمونیاک رقیق و لاکتوز با آب مرتفع می شود
لکه خون: لکه تازه را باآب سرد و صابون بشوئید در صورت لزوم اسید تارتاریک به کار برید ولی در لکه های کهنه خون باید در محلول اگزالات دو پتاس ۲۰% شسته و بعد با آب گرم بشوئید.
لکه دوده: با محلول اسید تارتاریک ۲۰% بمالید از آب غوره هم می شود استفاده کرد
لکه گل و ادرار: برای برطرف کردن لکه از پارچه های سفید اول اسید کلریدریک رقیق بمالید بعد اب اکسیژنه بزنید در پارچه های رنگی قدری آمونیاک زده و بعد با پنبه آغشته به بی اگزاد دوپتاس محلول ۲۰% با ملایمت روی لکه بمالید و پس از آن آب خالص بشوئید.
لکه آبجو و شراب سرخ: پربرات دو سود آب اکسیژنه به کار ببرید.
برطرف کردن لکه آب از پارچه مخمل و ابریشم به وسیله بخار آب.
لکه زنگ فلزات: نخست محلول خیلی غلیظ اگزالادوپتاسیم یا اسید سیتریک زده و با آب خالص بشوئید.
لکه ید: محلول آمونیاک کال ۱۰% یا تیوسولفات دو سدیم مرطوب کنید.
لکه مرکب: اکثر لکه های مرکب را گلیسیرین از بین می یرد و رنگ مدادهای غیرجوهری را با مداد پاک کن پاک کرده و با الکل تمیز کرده با آب ژاول
لکه کاکائو و قهوه و چای: بهترین روش لکه را در آب نمک شسته و بعد با آب خالص بشوئید. آب اکسیژنه در سفید کردن لکه مؤثر است در این نوع لکه ها اصلاً صابون به کار نبرید رنگ لکه را ثابت می کند.
لکه کلروفیل و لکه گیاهی: لکه تازه با الکل و لکه کهنه با پربرات دو سود با محلول آب اکسیژنه آمونیاک کال
لکه میوه جات: با محلول سولفید دو سود که کمی اسید کلرید ریک داشته باشد سپس با آب بشوئید.
لکه قلیائی: لکه را با اسید استیک پاک کرده بعد با آب چند بار بشوئید.
لکه اسید: آمونیاک ۱۰% یا سود ۱۰% زده بهد با آب خالص خوب بشوئید.
لکه زردی با اتوی داغ: محل سوختگی را با پارچه زبری بمالید بعد آب اکسیژنه یا آب ژاول به کار برید.
لکه زردی عرق و رژ لب: با آب کسیژنه با پربرات دوسود برطرف می شود.
فراموش نکنید که تمام موارد لکه گیری کاغذ آب خشک کن زیر پارچه قرار دهید.
لکه واکس: با آب و صابون می شوئیم لکه اش را با دستور جوهر پاک می کنیم.
لکه گوشت و تخم مرغ: با آب سرد به وسیله اسفنج بشوئید بعد با آب و صابون بشوئید.
لکه رنگ مو: ابتدا پارچه را در محلول ۱۰% هیدروسولفور دو سود پاک می کنیم.
لکه گوشت و تخم مرغ روی پارچه نخی: با آب سرد تتراکلرید کربن
راسته های الگو در چه مواردی به کار می رود؟ برای آنکه پاترون بالاتنه را برای گذاردن روی متقال و دوختن قرینه سازی آماده کنیم خطوط راسته را در روی پاترون بالاتنه مشخص می کنیم.
طرز تهیه پاترون تیپ: از الگوی کنترل شده استفاده می کنیم در قسمت پشت و جلو پنس های سرشانه و زیر سینه و در قسمت پشت ساسون پشت را قیچی زده بالاتنه پشت در جلو به چهار قسمت تقسیم می شود برای دوخت و قرینه سازی الگو از پارچه متقال سفید استفاده می کنیم و به طور عمودی قسمتهای جدا شده پاترون را به فاصله های معین روی متقال قرار داده و می بریم در این قسمت متقال قرینه سازی شده به چهار قسمت بریده می شود. تمام خطوط الگو روی متقال منتقل شده و روی بدن کنترل می شود تا تمام خطوط بدن و الگو با هم مقایسه و الگوی بدون پرو آماده گردد. پارچه هایی که سنجاق روی آنها اثر می گذارد و لباس عروس سفید می باشد تهیه پاترون تیپ الزامی می باشد.
در چه مواقعی از پاترون تیپ استفاده می کنیم؟ در پارچه هایی که رد سوزن رویش می ماند و لباس عروس
چینهای تزئینی: برای تهیه چینهای تزئینی روی لباس به دو طریق عمل می شود اول قسمت برش که چین در وسط دوخت قرار می گیرد را اندازه گرفته، سه برابر محل برش را از راسته پارچه به عرض دلخواه می بریم و زیر قسمت برش وسط درز قرار می دهیم نوع دوم چینها را به حالت کلوش بریده و در بعضی موارد دو چین کلوش را کنار هم قرار می دهیم اولی ۱ سانتی متر و در وسط برش به حالت کلوش در دور گردن به سجاف زیر پا به وسیله متری دوخته می شود.
اصول دوخت چینهای تزئینی: ؟؟ دوزی، کش دوزی (لانه زنبوری یا چین زنبوری) برای دخت این نوع چینهای تزئینی سه برابر اندازه معمولی پارچه لازم است و به اشکال مختلف می توان این نوع کاردستی را در سر شانه با بالاتنه یا کمر لباس استفاده کنیم.
برای لباس عروس از چه پارچه ای استفاده می شود؟ تور، دانتل، ساتن، حریر، تافته
لباس عروس بیشتر چه مدلی می باشد؟ بیشتر به صورت بلند و در بعضی مواقع پشت بلندتر از جلو دامن می باشد دامنها به صورت چینهای زیاد و یا کلوش چین دار و در زیر دامن از ژپن های آهاردار و یا فنر در آستر دامن استفاده می شود.
ساسون چیست؟ تزئینات مثلثی شکل است که روی بدن زیادی پارچه را می گیرد تا بهتر اندازه پوشنده آن شود یا به عبارت دیگر برای برجستگی های بدن فضا ایجاد می کند.
تاک یا نرور- یا رگه دوزی: به این ترتیب دوخته میشود که پارچه را دولا می کنیم و به فاصله معینی و دلخواه روی پارچه به باریکی ۵/۰ تا ۲ میلی متر در یک امتداد می دوزیم.
اختلاف عمده تاک و ساسون: ساسون کم کم به یک طرف یا نقطه باریک می شود، تاک در یک خط مستقیم دوخته می شود.
بالاتنه پشت چند عدد ساسون دارد؟ ۲ عدد
بالاتنه جلو چند عدد ساسون دارد؟ ۳ عدد
گشادی یقه جلو چگونه به دست می آید؟ ۶/۱ دور گردن + ۵/۰
در بالاتنه چند خط افقی وجود دارد؟ ۶ عدد
قرینه سازی به وسیله کوک شل و قرینه سازی (کپی) در مبحث خیاطی دو نوع قرینه سازی در ابتدای کار معمول است قرینه سازی به وسیله کوک شل (؟؟) معمول تر است بدین ترتیب که اطراف بریده شده که الگو روی آن قرار دارد کوک شل می کنیم. قرینه سازی به وسیله کاربن صحیح انجام نمی شود و در پارچه های لطیف هم در اثر به کار بردن کپی دچار ضایعه و آلوده سازی می شود.
در پارچه های ضخیم ساسون را به چه صورت اتو می کنیم؟ وسط ساسون را قیچی می زنیم و لایش را مثل درز باز کرده اتو می زنیم.
درزهای صاف را با میز اتوی صاف اتو می زنیم
درزهای منحنی را روی بالشتک اتو می زنیم
انواع اتو: زغالی، برقی، بخار
انواع چرخ: دستی، پائی، برقی، صنعتی
متر دوزی و نوار دوزی روی لباس: برای تهیه نوار یا متری از پارچه اریب استفاده می شود پارچه را به حالت سه گوش تا زده پهنای دلخواه نوار یا متری را درمی آوریم در صورتی که متری برای تزئین لباس استفاده شود وسط نوار نخ پرک، شنگوله با کش قیطانی اضافه می کنیم که به حالت برجسته قرار گیرد.
تهیه بندینک: ابتدا از اریب پارچه به عرض ۳ سانتی متر و به طول مقداری که جهت بندینک یا نوار متری احتیاج داریم می بریم سپس پارچه را تا کرده به فاصله ۵/۰ سانتی متر از تای پارچه را چرخ می کنیم در موقع چرخ کردن نوار را به سمت خود بکشید تا به آهستگی از زیر پایه چرخ رد شود در غیر این صورت به مجرد کشیدن نوار شلال چرخ پاره می شود برای به رو برگردانیدن نوار، سوزن در پشت انتخاب کنید و آن را توسط نخی با دوام نخ کنید یکی دو نوار بدوزید تا محکم شود. آنگاه ته سوزن را وارد نوار کنید تدریجاً نوار را به طرف رو برگردانید.نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi