جستجو در تک بوک با گوگل!


قابلیت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزیابی خصوصیات مورفولوژی هیبریدهای حاصل

قابلیت تلاقی سه گونه قارچ صدفی  Pleurotus sp و ارزیابی خصوصیات مورفولوژی هیبریدهای حاصل

قابلیت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزیابی خصوصیات مورفولوژی هیبریدهای حاصل

سه گونه قارچ صدفی (ارنجی، فلوریدا و قارچ زرد) در آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز، برای بهرهبرداری از صفات ویژه هر گونه، با همدیگر تلاقی داده شدند. نتایج نشان داد از بین ۰۳۳ تلاقی، فقط در چهار تلاقی منوکاریونهای فلوریدا و ارنجی با تشکیل قوس اتصال، دیکاریون تولید کردند و چهار هیبرید بنامهای ۰۳ ,H 11 ,H 03 ,H 1 H به دست آمد. از بین ۰۳۳ تلاقی بین منوکاریونهای فلوریدا با قارچ زرد و نیز ۱۳۳ تلاقی بین منوکاریونهای ارنجی با قارچ زرد، هیچ…


ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق

ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق

ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق

لزوم توجه به مقوله رسوب معلق در برنامهریزیهای کلان و منطقهای و عدم وجود پایگاه دادهای مناسب از این پدیده، باعث بروز مشکلات عدیدهای گردیده است. انتظار میرود با پیشرفت جوامع و فشار شدیدتر بر منابع طبیعی و بالطبع افزایش سیلابها و رسوبات ناشی از آنها، در آینده نزدیک، الزام بیشتری برای دستیابی به ارقام صحیحتر رسوب وجود داشته باشد. لذا در تحقیق حاضر سعی شده است دستگاه نمونهبردار دیجیتالی رسوب معلق با کارکرد نوری تهیه و واسنجی آن در آزمایشگاه و…


تحقیق درمورد باغهای ایرانی – هندسه‌، ساختار و نظام

تحقیق درمورد باغهای ایرانی - هندسه‌، ساختار و نظام

تحقیق درمورد باغهای ایرانی – هندسه‌، ساختار و نظام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:۲۰
فهرست مطالب:
آشنایی با باغ‌های‌ ایرانی
آشنایی با باغ گیاه‌شناسی
ویژگی باغها 
نقشه های باغهای ایرانی 
تقسیم بندی باغها در جهان 
ویژگیهای کلی باغ
هندسه باغ ایرانی – باغ سازی پلکانی – باغ تخت
محور های آب 
هندسه مستطیلی
تقارن
مرکزیت
هندسه حاکم بر باغ سازی ایرانی
گستردگی دید
پردیس‌ها
طراحی دقیق
باغ‌های دوره…


تحقیق درمورد باغهای ایرانی – هندسه‌، ساختار و نظام

تحقیق درمورد باغهای ایرانی - هندسه‌، ساختار و نظام

تحقیق درمورد باغهای ایرانی – هندسه‌، ساختار و نظام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:۲۰
فهرست مطالب:
آشنایی با باغ‌های‌ ایرانی
آشنایی با باغ گیاه‌شناسی
ویژگی باغها 
نقشه های باغهای ایرانی 
تقسیم بندی باغها در جهان 
ویژگیهای کلی باغ
هندسه باغ ایرانی – باغ سازی پلکانی – باغ تخت
محور های آب 
هندسه مستطیلی
تقارن
مرکزیت
هندسه حاکم بر باغ سازی ایرانی
گستردگی دید
پردیس‌ها
طراحی دقیق
باغ‌های دوره…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد