جستجو در تک بوک با گوگل!


بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی رئولوژیکی و حسی شکلات پروبیوتیک….

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی  رئولوژیکی و حسی  شکلات پروبیوتیک....

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی رئولوژیکی و حسی شکلات پروبیوتیک….

 

فهرست مطالب

 

عنوان

 

صفحه

 فصل اول : کلیات. ۱
۱-۱- مقدمه و اهمیت موضوع. ۲
۱-۲- اهداف و فرضیات طرح. ۴
۱-۲-۱- هدف کلی طرح. ۴
۱-۲-۲- اهداف اختصاصی طرح. ۴
۱-۲-۳- هدف کاربردی طرح. ۴
۱-۲-۴- فرضیات طرح. ۴
 فصل دوم : مروری بر منابع . ۵
۲- مروری بر منابع. ۵
۲-۱- تاریخچه پیدایش شکلات. ۵
۲-۱-۱- شکلات نوشیدنی. ۵
۲-۱-۲- شکلات جامد. ۶
۲-۲- مراکز تولید کاکائو. ۷
۲-۳- مصرف سرانه شکلات در جهان. ۸
۲-۴- تعریف شکلات. ۹
۲- ۵- انواع شکلات. ۹
۲-۵-۱- انواع شکلات از نظر ترکیبات….


بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی رئولوژیکی و حسی شکلات پروبیوتیک….

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی  رئولوژیکی و حسی  شکلات پروبیوتیک....

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی رئولوژیکی و حسی شکلات پروبیوتیک….

 

فهرست مطالب

 

عنوان

 

صفحه

 فصل اول : کلیات. ۱
۱-۱- مقدمه و اهمیت موضوع. ۲
۱-۲- اهداف و فرضیات طرح. ۴
۱-۲-۱- هدف کلی طرح. ۴
۱-۲-۲- اهداف اختصاصی طرح. ۴
۱-۲-۳- هدف کاربردی طرح. ۴
۱-۲-۴- فرضیات طرح. ۴
 فصل دوم : مروری بر منابع . ۵
۲- مروری بر منابع. ۵
۲-۱- تاریخچه پیدایش شکلات. ۵
۲-۱-۱- شکلات نوشیدنی. ۵
۲-۱-۲- شکلات جامد. ۶
۲-۲- مراکز تولید کاکائو. ۷
۲-۳- مصرف سرانه شکلات در جهان. ۸
۲-۴- تعریف شکلات. ۹
۲- ۵- انواع شکلات. ۹
۲-۵-۱- انواع شکلات از نظر ترکیبات….


بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آن….

بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آن....

بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آن….

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده فارسی

۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۳

۱-۲- تعاریف و مفاهیم ضایعات

۴

۱-۳- انواع ضایعات

۵

۱-۳-۱- ضایعات کمی

۵

۱-۳-۲- ضایعات کیفی

۵

۱-۳-۳- ضایعات مستقیم

۵

۱-۳-۴- ضایعات غیر مستقیم

۵

۱-۴- ضایعات در ایران

۶

۱-۵- ضرورت و اهمیت تاکید بر ضایعات

۶

۱-۶- مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

۸

۱-۷- علل ضایعات محصولات کشاورزی

۹

۱-۷-۱- عوامل غیر…


بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آن….

بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آن....

بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آن….

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده فارسی

۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۳

۱-۲- تعاریف و مفاهیم ضایعات

۴

۱-۳- انواع ضایعات

۵

۱-۳-۱- ضایعات کمی

۵

۱-۳-۲- ضایعات کیفی

۵

۱-۳-۳- ضایعات مستقیم

۵

۱-۳-۴- ضایعات غیر مستقیم

۵

۱-۴- ضایعات در ایران

۶

۱-۵- ضرورت و اهمیت تاکید بر ضایعات

۶

۱-۶- مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

۸

۱-۷- علل ضایعات محصولات کشاورزی

۹

۱-۷-۱- عوامل غیر…


بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی….

بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی....

بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی….

چکیدهتحقیقات نشان داده است که اکثر مواد‌غذایی پروبیوتیکی حتی زمانی که در دماهای پایین نگهداری می‌شوند تعداد پروبیوتیک‌های آن‌ها کم می‌شود و این امر باعث می­شود تعداد آنها در زمان مصرف کمتر از حد لازم باشند (CFU/g107). روش­های مختلفی برای افزایش مقاومت باکتری­های حساس پروبیوتیک پیشنهاد شده که از آن جمله می‌توان به ریز‌پوشانی اشاره کرد. در تحقیق حاضر، سلول­های سویه­ی بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 که یک پروبیوتیک…


بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی….

بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی....

بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی….

چکیدهتحقیقات نشان داده است که اکثر مواد‌غذایی پروبیوتیکی حتی زمانی که در دماهای پایین نگهداری می‌شوند تعداد پروبیوتیک‌های آن‌ها کم می‌شود و این امر باعث می­شود تعداد آنها در زمان مصرف کمتر از حد لازم باشند (CFU/g107). روش­های مختلفی برای افزایش مقاومت باکتری­های حساس پروبیوتیک پیشنهاد شده که از آن جمله می‌توان به ریز‌پوشانی اشاره کرد. در تحقیق حاضر، سلول­های سویه­ی بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 که یک پروبیوتیک…


بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن برمیزان آکریل آمید سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن عمیق…

بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن برمیزان آکریل آمید سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن عمیق...

بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن برمیزان آکریل آمید سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن عمیق…

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

۱

فصل اول- مقدمه

مقدمه

۲

فصل دوم-بررسی منابع

۲-۱٫سیب­زمینی

۴

۲-۲٫ دانه­های روغنی

۵

۲-۲-۱٫ کانولا

۶

۲-۲-۲٫ بنه

۷

۲-۲-۲-۱٫ مواد صابونی ناشونده

۸

۲-۳٫ فرایند سرخ کردن

۹

۲-۳-۱٫ مراحل مختلف سرخ کردن

۱۰

۲-۴٫ آکریل­آمید

۱۱

۲-۴-۱٫ مسیرهای تشکیل آکریل­آمید در ماده غذایی

۱۲

۲-۴-۱-۱٫ آکرولئین

۱۲

۲-۴-۱-۲٫ واکنش میلارد

۱۳

۲-۵….


بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد….

بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد....

بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد….

چکیدهماهی و فراورده های آن مانند خمیر ماهی بدلیل آنکه حاوی مقادیر قابل توجه اسید های چرب غیر اشباع , اسیدهای آمینه ضروری و املاح ضروری هستند از نظر تغذیه ای حائز اهمیت هستند . اما بدلیل فسادپذیری بالای این فراورده ها بکارگیر روش های نگهداری و افزایش مدت ماندگاری ضمن حفظ ارزش تغذیه ای و خواص حسی و با استفاده از نگهدارنده های طبیعی و سالم ضروری است .
در این تحقیق اثر ضد میکروبی و ضد اکسیدانی عصاره موسیر (۱٪)‌ , عصاره زردچوبه (۵/۰٪)‌ و ترکیب…


بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد….

بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد....

بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد….

چکیدهماهی و فراورده های آن مانند خمیر ماهی بدلیل آنکه حاوی مقادیر قابل توجه اسید های چرب غیر اشباع , اسیدهای آمینه ضروری و املاح ضروری هستند از نظر تغذیه ای حائز اهمیت هستند . اما بدلیل فسادپذیری بالای این فراورده ها بکارگیر روش های نگهداری و افزایش مدت ماندگاری ضمن حفظ ارزش تغذیه ای و خواص حسی و با استفاده از نگهدارنده های طبیعی و سالم ضروری است .
در این تحقیق اثر ضد میکروبی و ضد اکسیدانی عصاره موسیر (۱٪)‌ , عصاره زردچوبه (۵/۰٪)‌ و ترکیب…


بررسی تاثیر حلال های مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل….

بررسی تاثیر حلال های مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل....

بررسی تاثیر حلال های مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل….

فهرست عنوان صفحه
چکیده … ۱٫
فصل اول: مقدمه وکلیات
۱- مقدمه وکلیات…. ۳٫
۱-۱- اهمیت گیاهان دارویی… ۳٫
۱-۲- گیاه شناسی زولنگ………………………. ۵٫
۱-۳- کاربرد گونه­های مختلف ارنجیوم……………. ۸٫
۱-۴- آنتی­اکسیدان­ها………………………… ۱۰٫
۱-۵- تقسیم­بندی کلی آنتی­اکسیدان­ها……………. ۱۳٫
۱-۶- آنتی­اکسیدان­های مورد استفاده در مواد غذایی.. ۱۳٫
۱-۶-۱- آنتی­اکسیدان­های سنتزی………………… ۱۳٫
۱-۶-۲- آنتی اکسیدان های طبیعی……………….. ۱۵٫
۱-۶-۲-۱- ترکیبات فنولی…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد