جستجو در تک بوک با گوگل!


پرسشنامه سازمان یادگیرنده ۲۵ سوالی

پرسشنامه سازمان یادگیرنده ۲۵ سوالی

پرسشنامه‌ی سازمان یادگیرنده، از پایان نامه کارشناسی ارشد، رسته مقدم (۱۳۸۳) که در این زمینه و در رابطه با این موضوع در دانشگاه علامه به پژوهش پرداخته‌اند، اخذ گردیده است. روایی آن از طریق جمع آوری نظرات اساتید راهنما و مشاور تایید گردیده است و پایایی آن از طریق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در بخش وضعیت موجود ضریب ۸۹/۰ و در بخش وضعیت مطلوب ۹۲/۰ بدست آمده است که نشان دهنده ویژگی اعتبار ابزار است.تعداد سوالات: ۲۵
تعداد صفحات: ۴
شامل: پرسشنامه +…


پرسشنامه سازمان یادگیرنده ۲۵ سوالی

پرسشنامه سازمان یادگیرنده ۲۵ سوالی

پرسشنامه‌ی سازمان یادگیرنده، از پایان نامه کارشناسی ارشد، رسته مقدم (۱۳۸۳) که در این زمینه و در رابطه با این موضوع در دانشگاه علامه به پژوهش پرداخته‌اند، اخذ گردیده است. روایی آن از طریق جمع آوری نظرات اساتید راهنما و مشاور تایید گردیده است و پایایی آن از طریق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در بخش وضعیت موجود ضریب ۸۹/۰ و در بخش وضعیت مطلوب ۹۲/۰ بدست آمده است که نشان دهنده ویژگی اعتبار ابزار است.تعداد سوالات: ۲۵
تعداد صفحات: ۴
شامل: پرسشنامه +…


پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)

پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)

این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای ۳۵ سوال می باشد. هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای ۳۵ بیانیه توصیفی می باشد، توسط خود مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نیمرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزادمنشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه خودکامه را ترسیم می نماید.تعداد سوالات: ۳۵
تعداد صفحات: ۴
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + پایایی
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)

پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)

این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای ۳۵ سوال می باشد. هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای ۳۵ بیانیه توصیفی می باشد، توسط خود مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نیمرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزادمنشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه خودکامه را ترسیم می نماید.تعداد سوالات: ۳۵
تعداد صفحات: ۴
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + پایایی
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت: به منظور سنجش سبک مدیریتی مدیران از پرسشنامه سبک مدیریت لیکرت بهره گرفته شده است. الزمن و اندر کولک (۱۹۸۲) این پرسشنامه را در بین مدیران یک سازمان اجرا کردند و با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۸۶/۰ را گزارش داده اند. 
تعداد سوالات: ۲۷
تعداد صفحات: ۳
شامل: پرسشنامه + پایایی
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت: به منظور سنجش سبک مدیریتی مدیران از پرسشنامه سبک مدیریت لیکرت بهره گرفته شده است. الزمن و اندر کولک (۱۹۸۲) این پرسشنامه را در بین مدیران یک سازمان اجرا کردند و با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۸۶/۰ را گزارش داده اند. 
تعداد سوالات: ۲۷
تعداد صفحات: ۳
شامل: پرسشنامه + پایایی
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است که دارای ۴۲ سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را بررسی می کند. 
 
تعداد سوالات: ۴۲
تعداد صفحات: ۷
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 …


پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است که دارای ۴۲ سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را بررسی می کند. 
 
تعداد سوالات: ۴۲
تعداد صفحات: ۷
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 …


پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز ۴۱ آیتمی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز ۴۱ آیتمی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز که از دید و نظر مدیران سنجیده وبا مقیاس چهار رتبه ای تحت عناوین خیلی کم، کم، زیاد ،خیلی زیاد وبا احتساب نمراتی به ترتیب از یک تا چهار برای هر رتبه طراحی و پاسخ داده شده است. 
تعداد سوالات: ۴۱
تعداد صفحات: ۷
شامل: پرسشنامه
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز ۴۱ آیتمی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز ۴۱ آیتمی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز که از دید و نظر مدیران سنجیده وبا مقیاس چهار رتبه ای تحت عناوین خیلی کم، کم، زیاد ،خیلی زیاد وبا احتساب نمراتی به ترتیب از یک تا چهار برای هر رتبه طراحی و پاسخ داده شده است. 
تعداد سوالات: ۴۱
تعداد صفحات: ۷
شامل: پرسشنامه
نوع فایل: WORD…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد