خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


Heinemann chemistry 2

Heinemann chemistry 2

Heinemann chemistry 2

Title: Heinemann chemistry 2 | Author(s): Chris Commons | Publisher: Pearson | Year: 2017 | Edition: 5th | Language: English | Pages : 674 | Size: 91 MB | Extension: pdf 
This Combo Pack contains the Student Book and access to Reader+ for Heinemann Chemistry 2, 5th Edition.
Reader+ gives you access to the eBook version of your Student Book as well as bonus multimedia assets. It’s built to work online and offline, making content easily available anytime, anywhere, in every school. It works on PC and Mac, Android and iOS.
 
Learners can quickly navigate through their eBooks, read them, take notes and save bookmarks. Reader+ integrates multimedia (audio/video) and interactive activities that enhance and extend the reading experience.
 
**Note: when…


پاورپوینت محاسبات لامبدا

پاورپوینت محاسبات لامبدا

پاورپوینت محاسبات لامبدا

پاورپوینت محاسبات لامبدا ۱۰ اسلاید و قابل ویرایش می باشد. 
مقدمه:
محاسبات لامبدا محاسبات لامبدا سیستمی با سه جزء: نشانه گذاری برای تعریف توابع سیستمی برای اثبات تساوی گزاره ها مجموعه ای از قوانین که کاهش (reduction) نام دارد تاریخچه هدف اصلی: تئوری اصلی جانشینی برای توابع قابل محاسبه موفق تر بود جانشینی  محاسبه سمبلیک تز Church طراحی لیسپ، ML و زبانهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.دلایل مطالعه نشانه گذاری های نحوی پایه متغیر های آزاد(free) و…


پاورپوینت محاسبات لامبدا

پاورپوینت محاسبات لامبدا

پاورپوینت محاسبات لامبدا

پاورپوینت محاسبات لامبدا ۱۰ اسلاید و قابل ویرایش می باشد. 
مقدمه:
محاسبات لامبدا محاسبات لامبدا سیستمی با سه جزء: نشانه گذاری برای تعریف توابع سیستمی برای اثبات تساوی گزاره ها مجموعه ای از قوانین که کاهش (reduction) نام دارد تاریخچه هدف اصلی: تئوری اصلی جانشینی برای توابع قابل محاسبه موفق تر بود جانشینی  محاسبه سمبلیک تز Church طراحی لیسپ، ML و زبانهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.دلایل مطالعه نشانه گذاری های نحوی پایه متغیر های آزاد(free) و…


مطالعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های محوری و استوایی ترکیب ۲ – متوکسی تترا هیدروپیران و آنالوگ های حاوی اتم های سولفور و سلنیم با

مطالعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های  محوری و استوایی ترکیب 2 – متوکسی تترا هیدروپیران و آنالوگ های حاوی اتم های سولفور و سلنیم با

مطالعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های محوری و استوایی ترکیب ۲ – متوکسی تترا هیدروپیران و آنالوگ های حاوی اتم های سولفور و سلنیم با

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ اثر هترو اتم ها بر تعادلهای صورت بندی ۳
۱-۳ بررسی اثرات آنومری بر تعادل حلقه پیرانوزی استخلاف شده
با گروه آلکوکسی۵
۱-۴ بررسی اثرات آنومری بر تعادل تتراهیدرو پیران استخلاف شده با
گروههای الکترونگاتیو x6
۱-۵ بررسی اثرات آنومری تعادل گلوکز در آب و آنالوگهای نیتروژن دار۷
۱-۶ مطالعه بر روی تعادل ساختاری کربومتوکسی سیکلو هگزان ۹
۱-۶-۱ مطالعه اسپکتروسکوپی ۱۳C-NMR تعادل
کربومتوکسی سیکلو هگزان ۹
۱-۷ بررسی…


مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن…

مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن...

مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن…

چکیده:هدف از انجام این پژوهش، حذف فلزات سنگین سرب، مس و روی از محلول های آبی با استفاده از ذغال فعال تولید شده از برگ درخت کنارو برگ درخت کنار اصلاح شده با گرافن میباشد.در این مطالعه تاثیرpH ، زمان تماس ، دوز جاذب و دما بر روی میزان جذب این فلزات بر روی سطوح جاذب برگ درخت کنار و برگ درخت کنار به همراه ۰۱/۰ گرافن بررسی شده اند. ایزو- ترم های جذب سطحی لانگمویر و فرندلیچ نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. توابع ترمودینامیکی مربوط به جذب نیز تعیین شده…


مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان…

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(3P)با متان و اتان...

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان…

چکیدهدراین پایان نامه، سینتیک و مکانیسم واکنش‌های گوگرد (۳P) با متان و اتان به صورت تئوری موردمطالعه قرارگرفته است. بهینه‌سازیساختارها و فرکانس واکنشگرها، محصولات و حالات گذار در سطوح محاسباتیB3LYP/6-31+G (d, p) و G3MP2انجام شدند. بر اساس نتایج،محصولات عمده در این واکنش‌ها عبارتند از: H3CSH،CH2،SH2،C2H5SHوC2H4. همچنین، محاسبه ثابت‌های سرعت برمبنای نظریه حالت گذار ورزشی (توسط GAUSSRATE9.1 که ارتباطی بین POLYRATE9.31 وGAUSSIAN 03 است) توافق قابل‌توجهی را با نتایج…


مطالعه حذف ۲-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید…

مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید...

مطالعه حذف ۲-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید…

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: مقدمه۲
۱-۱- هتروسیکل‌ها۳
۱-۲-طبقه‌بندی ترکیبات هتروسیکل۳
۱-۲-۱- هتروسیکل‌های غیر آروماتیک‌3
۱-۲-۲- هتروسیکل‌های آروماتیک۳
۱-۳- کاربردهای هتروسیکل۴
۱-۴- ترکیبات هتروسیکل مشتق شده از بنزن۴
۱-۵-پیریدین۴
۱-۵- ۲-پیکولین۶
۱-۵-۱-روش‌های تهیه ۲-پیکولین۶
۱-۵-۲- کاربردهای ۲- پیکولین۶
۱-۵-۳- تاثیر ۲-پیکولین بر سلامتی انسان۶
۱-۵-۴- تاثیر۲-پیکولین بر محیط زیست۷
۱-۶-منعقدکننده ها۷
۱-۷-پلی الکترولیت۷
۱-۷-۱-پلی الکترولیت بدون…


مطالعه سنتیک جذب رنگ برمو فنول قرمز توسط کامپوزیت ایلمینت کبالت پلیمر …

مطالعه سنتیک جذب رنگ برمو فنول قرمز توسط کامپوزیت ایلمینت کبالت پلیمر ...

مطالعه سنتیک جذب رنگ برمو فنول قرمز توسط کامپوزیت ایلمینت کبالت پلیمر …

چکیده
صنایع رنگرزی نساجی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب وتولیدکنندگان مقدار قابل توجهی پساب به شمار می روند. این پساب ها حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات آلی رنگزا می باشند. وجود مواد رنگزای آلی در پساب های صنعتی به علت جلوگیری از نفوذ نور و اختلال در عمل فتوسنتز صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می نماید. از این رو تصفیه پساب های رنگی قبل از تخلیه آنها به محیط زیست، ضروری است. در این تحقیق امکان جداسازی برمو فنل قرمز از آب­های…


مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده…

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده...

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده…

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: مقدمه۲
۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- بنتونیت۴
۱-۳- زئولیت۴
۱-۴- کائولن۵
۱-۴-۱- کاغذ سازی۶
۱-۴-۲- داروسازی۶
۱-۴-۳- رنگ سازی۷
۱-۴-۴- لاستیک­سازی۷
۱-۴-۵- سرامیک سازی۷
۱-۴-۶- خاک رس­ها۷
۱-۵- جذب سطحی۸
۱-۵-۱- دامنه جذب سطحی۹
۱-۵-۲- کاربرد جذب سطحی۸
۱-۵-۳- توسعه و فن­آوری جذب سطحی۱۱
۱-۵-۴- جذب فیزیکی۱۱
۱-۵-۵- جذب شیمیایی۱۱
۱-۶- عوامل موثر در فرآیند جذب سطحی۱۲
۱-۶-۱- سطح تماس۱۲
۱-۶-۲- غلظت۱۳
۱-۶-۳- دما۱۳
۱-۶-۴- pH13
۱-۶-۵- اندازه مولکول­های جذب شونده۱۳
۱-۶-۶- نوع خواص جسم…


مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده…

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده...

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده…

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: مقدمه۲
۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- بنتونیت۴
۱-۳- زئولیت۴
۱-۴- کائولن۵
۱-۴-۱- کاغذ سازی۶
۱-۴-۲- داروسازی۶
۱-۴-۳- رنگ سازی۷
۱-۴-۴- لاستیک­سازی۷
۱-۴-۵- سرامیک سازی۷
۱-۴-۶- خاک رس­ها۷
۱-۵- جذب سطحی۸
۱-۵-۱- دامنه جذب سطحی۹
۱-۵-۲- کاربرد جذب سطحی۸
۱-۵-۳- توسعه و فن­آوری جذب سطحی۱۱
۱-۵-۴- جذب فیزیکی۱۱
۱-۵-۵- جذب شیمیایی۱۱
۱-۶- عوامل موثر در فرآیند جذب سطحی۱۲
۱-۶-۱- سطح تماس۱۲
۱-۶-۲- غلظت۱۳
۱-۶-۳- دما۱۳
۱-۶-۴- pH13
۱-۶-۵- اندازه مولکول­های جذب شونده۱۳
۱-۶-۶- نوع خواص جسم…





تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد