جستجو در تک بوک با گوگل!


پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

درس هفتم پیام های آسمانی هفتم با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۷ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …


پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمانی هفتم

درس هشتم پیام های آسمانی هفتم با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است….


پاورپوینت درس نهم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس نهم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس نهم پیام های آسمانی هفتم

درس نهم پیام های آسمانی هفتم با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …


پاورپوینت درس دهم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس دهم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس دهم پیام های آسمانی هفتم

درس دهم پیام های آسمانی هفتم با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است….


پاورپوینت درس اول تاریخ(۱) انسانی دهم

پاورپوینت درس اول تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس اول تاریخ(۱) انسانی دهم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. شما تاکنون مطالب مختلفی دربارۀ تاریخ و گذشته خوانده و یا شنیده اید. حتماً این سؤال ها به ذهن شما راه یافته که تاریخ چیست؟ مورّخان چگونه و با استفاده از چه منابعی تاریخ را می نویسند؟ و اصلاً چرا باید تاریخ خواند؟ در این درس شما با کاوش دربارۀ چیستی علم تاریخ، شیوه های تاریخ نگاری و کارکردهای آن، پاسخ این پرسشها را جست و جو نموده و قادر خواهید بود که دربارۀ یک موضوع…


پاورپوینت درس دوم تاریخ(۱) انسانی دهم

پاورپوینت درس دوم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس دوم تاریخ(۱) انسانی دهم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۷ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. زمان و مکان، دو رکن مهم دانش تاریخ به شمار می روند و نخستین پرسش هایی که برای تاریخ نگاران مطرح می شود، این استکه رویدادهای تاریخی در چه زمانی و کجا رخ داده اند. در این درس، شما با بررسی تجربیات جوامع باستانی برای اندازه گیریزمان، اهمیت گاه شماری را در مطالعۀ تاریخ تحلیل و بیان می کنید….


پاورپوینت درس سوم تاریخ(۱) انسانی دهم

پاورپوینت درس سوم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس سوم تاریخ(۱) انسانی دهم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. در چند قرن اخیر، علم جدیدی با عنوان باستا نشناسی شکل گرفته و نقش مؤثری در مطالعه گذشته بشر ایفا کرده است. در این درس، با کاوش دربارۀ باستان شناسی و روش کار باستان شناسان، انتظار می رود بتوانید نقش و اهمیت دستاوردهای باستان شناسی را در شناخت فرهنگ جوامع گذشته بیان نمایید و مسئولیت خویش را در برابر آثار باستانی و تاریخی توضیح دهید….


پاورپوینت درس چهارم تاریخ(۱) انسانی دهم

پاورپوینت درس چهارم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس چهارم تاریخ(۱) انسانی دهم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. یکی از مهم ترین تحولات زندگی بشر، پیدایش و گسترش تمدن است. در این درس، شما با بررسی سیر پیدایش تمدن و مطالعۀ تمدن های بین النهرین و مصر، انتظار می رود عوامل مؤثر بر تأسیس تمدن و مهم ترین دستاوردهای تمدنی مردمان بین النهرین و مصر باستان را شناسایی و تحلیل نمایید….


پاورپوینت درس پنجم تاریخ(۱) انسانی دهم

پاورپوینت درس پنجم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس پنجم تاریخ(۱) انسانی دهم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.در این فایل شما با مطالعۀ رویدادهای مهم تاریخ هند و چین باستان، انتظار می رود دستاوردهای برجستۀ تمدنی این کشورها را شناسایی و تأثیرات فرهنگی آنها را بر سایر تمدن ها بیان کنید.جلگه ها و دشت های پیرامون رودهای بزرگ در هند و چین در جنوب و شرق آسیا نیز زادگاه تمدن های کهنی بودند.
 …


پاورپوینت درس ششم تاریخ(۱) انسانی دهم

پاورپوینت درس ششم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس ششم تاریخ(۱) انسانی دهم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۳ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. یکی از کانون های مهم تمدنی قارۀ اروپا، در سرزمین های جنوب شبه جزیرۀ بالکان و جزیره های مجاور آن در دریاهای مدیترانه واژه که یونان نامیده می شود، به وجود آمد….

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد