جستجو در تک بوک با گوگل!


دانلود پروژه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی

دانلود پروژه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی

دانلود پروژه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی

دانلود پروژه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی 
تعداد صفحات: ۱۲۹
فرمت: WORD – PDF
 
شکست ناگهانی و غیرمنتظره بعضی از سازه های مهندسی، خسارات مالی و جانبی فراوانی را داشته است. در بررسی علل شکست، به تدریج پژوهشگران دریافتند که طراحی بسیاری از این س ازهها بر مبنای تئوری الاستیسیته و مقاومت مصالح درست بوده و عامل شکست ترکهایی بودند که در س ازه وجود داش ته و یا در حین کار ایجاد شده است. بنابراین این نتیجه…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه آرکئوسیاته و اسفنج ها در ۲۳ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه آرکئوسیاته و اسفنج ها در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه آرکئوسیاته و اسفنج ها در ۲۳ اسلاید

آرکئوسیات ها از نظر محدوده ی سنی به زمان کامبرین زیرین تا میانی محدودند . از لحاظ ریخت شناسی بین شاخه کیسه تنان و اسفنج ها قرار گرفته اند . اسکلت آهکی آنها دارای شکلی مخروطی است که معمولاً دو دیواره دارد و گرانول دار می باشد . در حفره بین دیواره داخلی و دیواره خارجی پرده های کاذب شعاعی و عمودی شکل وجود دارند . اسکلت منفذ دار است . قسمت های نرم ، محدود به فاصله بین دو سطح دیواره داخلی و خارجی می شود . این موجودات رشد اگزوتکائی Exothecal دارد که این رشد…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه کیسه تنان در ۴۳ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه کیسه تنان در 43 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه کیسه تنان در ۴۳ اسلاید

کیسه‌تنان نامی بود که در قدیم به شاخه‌ای از بی‌مهرگان داده می‌شد. در طبقه‌بندی‌های جدید بخش بزرگی از آن شاخه را جدا کرده و با نام مرجانیان می‌شناسند.حیواناتی از قبیل هیدر، مرجان، شقایق دریایی، و عروس دریایی در این گروه قرار داشتند. طول عمر این جانوران متفاوت است. مثال: شقایق دریایی ۱۰۰ها سال عمر می‌کند در صورتی که عروس دریایی فقط حدود ۴ ماه عمر می‌کند. کیسه تنان به دو شکل متفاوت دیده می‌شوند:نوع اول پولیپ نام دارد…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه کرم ها و بریوزوآ در ۱۷ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه کرم ها و بریوزوآ در 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه کرم ها و بریوزوآ در ۱۷ اسلاید

در طبقه‌بندی جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانورانی که دارای بدنی دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرم موسوم شدند. کرمها به یونانی و به لاتین ورم نام دارند. این جانوران بر خلاف سایر بی مهرگان یک انتهای قدامی یا سر که دارای اندامهای حسی است و به قصد روبروشدن با محیط بطرف جلو حرکت می‌کند و یک انتهای خلفی یا دم دارند. کرم‌ها تقارن دوجانبی دارند.صدها هزار نوع کرم وجود دارد که فقط ۲۷۰۰ نوع آن کرم خاکی هستند. بسیار از…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه براکیوپودها در ۲۰ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه براکیوپودها در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه براکیوپودها در ۲۰ اسلاید

بازوپایان (Brachiopoda) یکی از شاخه‌های اصلی جانوران بی‌مهره هستند. بازوپایان شاخه‌ای از سلسلۀ جانوران است با بدنی دوقسمتی که یا به‌وسیلۀ پایک (pedicle) ماهیچه‌ای به بستر دریا متصل می‌شوند یا آزادزی هستند و معمولاً یک دریچۀ پایکی شکمی و یک دریچۀ بازویی پشتی دارند و دارای جُبه‌ای (mantle) هستند که حفرۀ جُبه‌ای را می‌پوشاند؛ این جانوران تقارن دوطرفی پشتیـ شکمی دارند و تاجیانۀ (lophophore) آن‌ها دهان را احاطه کرده و پوشیده از شاخک‌های…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه نرم تنان در ۹۴ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه نرم تنان در 94 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه نرم تنان در ۹۴ اسلاید

نَرم‌تَنان (به انگلیسی: mollusca)دومین شاخه بزرگ از سلسلهٔ جانوران هستند. جانوران این شاخه دارای ریخت‌شناسی بسیار متنوع هستند و اعضای آن ساختار دهانی کیتینی به نام سوهانک دارند و تقارن دوطرفی و بندبند بودن بدنشان به‌طور کامل یا تقریباً از بین رفته‌است؛ بدن آن‌ها دارای پوسته‌ای صدفی است که از ترشحات جُبه به وجود آمده‌است. فرهنگستان زبان فارسی در مصوبات تازه خود برای شاخه‌های جانداران پسوند «-تباران» را در نظر گرفته و…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه خارپوستان در ۵۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه خارپوستان در 59 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه خارپوستان در ۵۹ اسلاید

خارپوستان (Echinodermata) خارپوستان گروه بزرگی از جانوران دریایی را تشکیل می‌دهند که از لحاظ ساختمان بدنی با دیگر بی‌مهرگان تفاوت اساسی دارند. بدن این جانوران از صفحاتی با خارهای آهکی پوشیده شده‌است. بدن دارای تقارن دوطرفه و گاهی اوقات تقارن پنج‌تایی است. تعدادی از آن‌ها زندگی ثابت داشته و گروهی به‌طور آزاد زندگی می‌کنند.بدن خارپوستان دارای سامانه جریان آب بوده که کار دستگاه گردش خون،تنفس و دفع را انجام می‌دهند و با سایر…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه همی کورداتا در ۱۵ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه همی کورداتا در 15 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه همی کورداتا در ۱۵ اسلاید

شاخه همی کورداتایا کرمهای مازویی ، دریازی هستند. به حالت کلونی در جایگاههای ترشح شده یا به صورت منزوی در میان ماسه‌های حفر شده زندگی می‌کنند. بدن دارای سه قسمت است و سلوم نیز به همین ترتیب تقسیم می‌شود. بیشتر دارای شکافهای آبششی هستند. اصولا دارای لارو هستند. ۱۰۰ گونه دارند.
جانوران دو گروه هستند: طنابداران و بی‌مهرگان. طنابداران را مهره داران هم نامیده‌اند.
ویژگی طنابداران داشتن یک طناب کوچک عصبی توخالی در پشت به نام…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه بندپایان در ۳۱ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه بندپایان در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه بندپایان در ۳۱ اسلاید

بَندپایان (Arthropoda) شاخه‌ای بزرگ از جانوران بی‌مهره و پریاخته هستند. شاخه بندپایان دربرگیرنده جانورانی چون حشرات، عنکبوتیان،هزارپایان و سخت‌پوستان است. فرهنگستان زبان فارسی در مصوبات تازه خود برای شاخه‌های جانداران پسوند «-تباران» را در نظر گرفته و بنا بر این شیوه بندپایان را «بندپاتباران» نیز نامیده است.بندپایان کالبد بیرونی سخت و بندبند دارد، حفره عمومی بدن آن‌ها کوچک است و گُرده‌چه (نفریدیوم، اندامی نظیر…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه پروتیستا یا پروتوزوآ در ۲۴ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه پروتیستا یا پروتوزوآ در 24 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه پروتیستا یا پروتوزوآ در ۲۴ اسلاید

در برخی از روش‌های آرایه‌شناسی، تَک‌یاختِگان (پروتوزوآ یا پروتوزوئرها (Protozoa)) دسته بزرگی از یوکاریوت‌های تک‌یاخته‌ای هستند.تک‌یاختگان گروهی بسیار متنوع هستند. متشکل از ریزاندامگان‌های (میکروارگانیسم‌های) تک‌یاخته‌ای با خصوصیات شبیه به گیاهان یا جانوران.
در گذشته پروتوزوآ به عنوان جانداران تک‌یاخته‌ای تعریف می‌شدند که ویژگی‌های جانورمانند دارند، مثل توانایی جنبندگی و شکار. نام لاتین آن هم معنای…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد