جستجو در تک بوک با گوگل!


وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تکین با غیر خطی های مقعر…

وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تکین با غیر خطی های مقعر...

وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تکین با غیر خطی های مقعر…

فهرست مطالبچکیده ۶
۱ تعاریف ، مفاهیم و قضایای مقدماتی۷
۱٫ ۱ تعریف و مفاهیم مقدماتی ۸
۱٫ ۲ فضاهای باناخ و هیلبرت ۱۵
۱٫ ۳ قضایا و تعاریفی از آنالیز غیرخطی و فضاهای سوبولف ۲۶
۲ بررسی شرطهای وجود جواب برای دستگاههای بیضوی تکین ۳۵
۲٫ ۱ مقدمات ۳۶
۲٫ ۲ لم های کمکی ۴۴
۳ بررسی وجود بی نهایت جواب برای دستگاههای بیضوی تکین ۴۷
قضیه اصلی ۹۴
منابع ۱۰۰
واژه نامه فارسی به انگلیسی ۱۰۵
چکیده انگلیسی ۱۱۳
چکیده
در این پایان نامه دستگاه معادلات بیضوی تکین و تباهیده به فرم زیر…


بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی…

بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی...

بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی…

چکیدهدر اکثر موقعیت‌های تصمیم‌گیری با مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه مواجه هستیم. در مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه معمولاً جوابی که همزمان همه اهداف را بهینه کند موجود نیست. بنابراین در حل مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه غالباً به دنبال جوابهای بهینه توافقی هستیم. در طی سه دهه گذشته، روشهای متفاوتی برای حل مسائل تصمیم‌گیری به کار گرفته شده است. در این میان مدل برنامه‌ریزی آرمانی روش مناسبی برای حل چنین مسائلی است. در برنامه‌ریزی…


پایداری سیستم های دینامیکی در فضاهای متریک…

پایداری سیستم های دینامیکی در فضاهای متریک...

پایداری سیستم های دینامیکی در فضاهای متریک…

چکیده:قضیه پایداری سیستم های دینامیکی، نقش کلیدی در سیستم های دینامیکی بازی میکند. مفیدترینوکلی ترین روش برای مطالعه پایداری سیستم های دینامیکی، قضیه مطرح شده توسط ریاضیدانروسی الکساندر لیاپانوف[۱] است.نتایج اصلیقضیه پایداری لیاپانوف برای سیستم های دینامیکی تعریف شده روی ،مربوط به سیستم های تشکیل شده ازحرکت های پیوسته و ناپیوسته است. بسیاری از این نتایج شرایطکافی برای پایداری سیستم های دینامیکی بیان می کنند.
فهرست مطالب:
عنوان…


تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن…

تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن...

تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن…

چکیدهآماره های ترتیبی و چندکها نقش بسیار اساسی در آمار ناپارامتری ایفا می کنند. چندک های تابع توزیع ، در حالت تک متغیره با توجه به مفهوم آماره های ترتیبی روی خط اعداد حقیقی تعریف می شوند. تعمیم مستقیم چندک هابه حالت چند متغیرهبه خاطر نبود ترتیب طبیعی داده ها در فضای با بعد بیش از یک امکان پذیر نمی باشد، از این رو تعاریف و مفاهیم جدیدی برای ایجاد ترتیب در فضاهای چند بعدی مورد نیاز است که از مهمترین آنها می توان به مفهوم تابع عمق اشاره کرد. در…


تحلیل خطی غیره وخطی ایرفویل بادودرجه درجریان تراکم ناپذیر…

تحلیل خطی غیره وخطی ایرفویل بادودرجه درجریان تراکم ناپذیر...

تحلیل خطی غیره وخطی ایرفویل بادودرجه درجریان تراکم ناپذیر…

چکیدهدر این پایان نامه تحلیل خطی و غیر خطی ایر فویل با دو درجه آزادی در جریان تراکم ناپذیر بررسی می گردد. اثرات غیر خطی در آیرو الاستیسیته به دو دسته اثرات غیر خطی سازه ای و آیرودینامیک طبقه بندی می شوند که در این پایان نامه اثر غیر خطی درجه سه بعنوان یک اثر غیر خطی سازه ای متمرکز مد نظر قرار گرفته است و برای نیرو های آیرودینامیکی از مدلآیرو دینامیک غیر دائم در یک سیال تراکم ناپذیر در حوزه فرکانس بوسیله تابع تئودرسن و در حوزه زمان بوسیله…


تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروههای متناهی با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروههای یک گروه با مرکز بدیهی…

تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروههای متناهی با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروههای یک گروه با مرکز بدیهی...

تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروههای متناهی با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروههای یک گروه با مرکز بدیهی…

چکیدهفرض کنید G یک گروه باشد اگر مجموعه تمام مرتبه های عناصرگروه G را با نماد نشان دهیم آنگاه مجموعه تمام عناصر هم مرتبه G را که با نماد nse(G) نمایش می دهند به صورت تعریف می کنند. در این رساله ابتدا نشان می‌دهیم اگر جائیکه S گروه متناوب ساده ، یا گروههای خطی طوری که یا گروههای متقارن طوری که و یا گروههای ساده ماتیو آن‌گاه G با S ایزومورف است. همچنین نشان می‌دهیم اگر G گروهی متناهی با مرکز بدیهی باشد طوری که تعداد سیلو زیرگروههای آن به ازای…


توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه های بی سیم…

توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه های بی سیم...

توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه های بی سیم…

چکیدهدر این پایان­نامه به بررسی توزیع قابل اعتماد کد­محور در شبکه­های بی­سیم بر اساس مقاله­ای با عنوان توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه­های بی­سیم که توسط چی، جیانگ و هوریگوچی نگارش شده است [۲] می­پردازیم. اخیرا از کدگذاری شبکه­ها در توزیع قابل اعتماد در شبکه­های بی­سیم استفاده شده است. چون استفاده از عمل به منظور کدگذاری شبکه دارای محدودیت­هایی است، در این پایان­نامه به بررسی این محدودیت­ها می­پردازیم و در…


توسعه روش تجزیه مرحله ایQR در الگوریتم ژاکوبی بلوکی موازی SVD و کاربردهای آن …

توسعه روش تجزیه مرحله ایQR  در الگوریتم ژاکوبی بلوکی موازی SVD و کاربردهای آن ...

توسعه روش تجزیه مرحله ایQR در الگوریتم ژاکوبی بلوکی موازی SVD و کاربردهای آن …

چکیدهجبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعۀ ماتریس‌ها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی می‌پردازد. در جبر خطی، الگوریتم SVD یک تجزیه از ماتریس حقیقی یا مختلط با کاربردهای فراوان و مفید در پردازش سیگنال و آمار است. الگوریتم SVD یک تکنیک برای تجزیه یک ماتریس به ضرب سه فاکتور می­باشد. روشژاکوبی یکی از اولین الگوریتم­ها جهت اجرایی کردن SVD می باشد، که یک ماتریس مستطیل شکل را به…


جواب های چندگانه برای مسأله q p لاپلاسین با نمای بحرانی…

جواب های چندگانه برای مسأله q  p  لاپلاسین با نمای بحرانی...

جواب های چندگانه برای مسأله q p لاپلاسین با نمای بحرانی…

چکیده:در این پایان نامه ابتدا به بررسی وجود یک جواب غیربدیهی برای مسأله بیضوی غیرخطی نوع -لاپلاسین که به صورتتعریف می شود، می پردازیم که در آن ، ، ، زمانی که ، به ثابت مثبت میل می کند و .برای دست یافتن به جواب این مسأله، به جمع آوری نتایجی در قالب چند لم می پردازیم و نتیجه ی اصلی خود را در قالب دو قضیه مطرح می کنیم و با تکیه بر نتایج به دست آمده به اثبات این قضیه ها می پردازیم.در ادامه به بررسی وجود جواب های چندگانه برای مسأله ی بیضوی غیرخطی از…


حلقه گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی…

حلقه  گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی...

حلقه گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی…

چکیدهدراین پایان‌نامه به بررسی ساختارهایی از گروه‌وارها، گروه‌وارهای توپولوژیکی، حلقه- گروه‌وارهای توپولوژیکی، ریخت‌های بین آنها، پوشش‌های گروه‌وارها وحلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابر‌ها در این زمینه می‌پردازیم.نشان می‌دهیم که مجموعه‌ی کلاس‌های هموتوپیاز تمام مسیرها در یک حلقه‌ی توپولوژیکی، یک شیء حلقه‌ی توپولوژیکی می‌باشد. با فرض این‌که⟶:…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد