جستجو در تک بوک با گوگل!


مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز-فرم والدین

مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز-فرم والدین

مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرزمقیاس نمره گذاری والدین CPRS 48 
تعداد سوالات: ۴۸
تعداد صفحات: ۲
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری
نوع فایل: PDF…


پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل ۲۱ جمله است که به آزمودنی ارائه می شود و بعد از اطمینان بخشیدن به وی در حفظ امانت داری پاسخ های ارائه شده از طرف آزمودنی، از او خواسته می شود با کمال صداقت، احساس و نگرش خود به هر یک از عبارات را با علامت زدن و انتخاب یکی از گزینه ها مشخص نماید.تعداد سوالات: ۲۱
تعداد صفحات: ۶
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل ۲۱ جمله است که به آزمودنی ارائه می شود و بعد از اطمینان بخشیدن به وی در حفظ امانت داری پاسخ های ارائه شده از طرف آزمودنی، از او خواسته می شود با کمال صداقت، احساس و نگرش خود به هر یک از عبارات را با علامت زدن و انتخاب یکی از گزینه ها مشخص نماید.تعداد سوالات: ۲۱
تعداد صفحات: ۶
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پاسخگویی به پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی برا ساس طیف لیکرت و از صفر تا چهار نمره گذاری میشود در این پرسشنامه سوالات تقریبا نیمی از سؤالها بصورت معکوس و رو به عقب نمره گذاری می شود.تعداد سوالات: ۱۵۸
تعداد صفحات: ۸
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + پایایی
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پاسخگویی به پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی برا ساس طیف لیکرت و از صفر تا چهار نمره گذاری میشود در این پرسشنامه سوالات تقریبا نیمی از سؤالها بصورت معکوس و رو به عقب نمره گذاری می شود.تعداد سوالات: ۱۵۸
تعداد صفحات: ۸
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + پایایی
نوع فایل: WORD…


پکیج فوق العاده پول درآوردن از اینترنت

پکیج فوق العاده پول درآوردن از اینترنت

با سلاممدتها بود که در دنیای اینترنت به دنبال راهی برای پول درآوردن بودم راههای زیادی را پیدا کردم و راههای زیادتری را تجربه کردم از سایتهای کلیکی گرفته تا تبلیغات پر رنگ و لعاب تلگرام و راههای پول درآوردن از تلگرام، از تبلیغ برای تایپ و پذیرش تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی و حتی ترجمه، حتی تهیه پکیج برنامه نویسی و راههای دیگری که خودتان بهتر می شناسید. خودمانی بگویم مبالغ زیادی هم هزینه کردم و بی هیچ نتیجه ای.
برای این موضوع وقت زیادی…


پکیج فوق العاده پول درآوردن از اینترنت

پکیج فوق العاده پول درآوردن از اینترنت

با سلاممدتها بود که در دنیای اینترنت به دنبال راهی برای پول درآوردن بودم راههای زیادی را پیدا کردم و راههای زیادتری را تجربه کردم از سایتهای کلیکی گرفته تا تبلیغات پر رنگ و لعاب تلگرام و راههای پول درآوردن از تلگرام، از تبلیغ برای تایپ و پذیرش تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی و حتی ترجمه، حتی تهیه پکیج برنامه نویسی و راههای دیگری که خودتان بهتر می شناسید. خودمانی بگویم مبالغ زیادی هم هزینه کردم و بی هیچ نتیجه ای.
برای این موضوع وقت زیادی…


پرسشنامه علاقه به مادیات

پرسشنامه علاقه به مادیات

پرسشنامه علاقه به مادیات شامل ۸ گویه می باشد و با هدف بررسی و ارزیابی علاقه افراد به مادیات تهیه و تنظیم شده است.این پرسشنامه دارای ۳ مولفه ریسک ، وسواس و مال اندوزی را دربر می گیرد. 
تعداد سوالات: ۸
تعداد صفحات: ۱۶
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + مولفه
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه علاقه به مادیات

پرسشنامه علاقه به مادیات

پرسشنامه علاقه به مادیات شامل ۸ گویه می باشد و با هدف بررسی و ارزیابی علاقه افراد به مادیات تهیه و تنظیم شده است.این پرسشنامه دارای ۳ مولفه ریسک ، وسواس و مال اندوزی را دربر می گیرد. 
تعداد سوالات: ۸
تعداد صفحات: ۱۶
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + مولفه
نوع فایل: WORD…


پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

این مقیاس توسط پارگامنت (۲۰۰۰)، ساخته شده و شامل ۱۰۰ پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس ۱۰۰ ماده آزمون و ۱۷ زیرمقیاس را شامل می شود که سبک های گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم کوتاه ۱۴ سوالی برگرفته از فرم اصلی و بلند آن مشخص کننده سبک های مقابله ای مثبت و منفی است. هر یک از مقیاس های مثبت و منفی شامل ۷ ماده آزمون مقابله مذهبی هستند.تعداد سوالات: ۱۴
تعداد صفحات: ۳
شامل:…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد