خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


دانلود پاورپوینت تغذیه و تغذیه ورزشی در ۳۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت تغذیه و تغذیه ورزشی در 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت تغذیه و تغذیه ورزشی در ۳۳ اسلاید

در این پروژه پاورپوینت تغذیه و تغذیه ورزشی در ۳۳ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و نمودار طبق موارد زیر شرح و ارایه  شده است:۱-  مهم ترین ویژگی های موجودات زنده عبارتند از:
۲-  تغذیه علم پاسخ گویی به سه سوال اساسی است:
۳-  شاخه های مهم علم تغذیه
۴-  به طور کلی تغذیه مقوله ایست:
۵-  تمام مواد غذایی جهان را می توان به دو دسته ی کلی و ۶گروه تقسیم نمود:
 
 
۶-  مناسب ترین ترکیب غذایی عبارتست از:
۷-  کربوهیدراتها:…


دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی در ۱۲۲ اسلاید

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی در 122 اسلاید

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی در ۱۲۲ اسلاید

در این پروژه پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی در ۱۲۲ اسلاید به طور کامل و جامع به همراه تصاویر دقیق کاربردی و تشریحی طبق موترد زیر ارایه شده است:۱-  مقدمه
۲-  فواید ورزش و فعالیت بدنی:
۳-   بهبود عملکرد دستگاههای قلب و عروق و تنفس
۴-   افزایش قدرت و استقامت عضلانی، بهبود تعادل و…
۵-   زیبایی و تناسب اندام
۶-  بروز آسیب های ورزشی:
۷-   عدم رعایت اصول ایمنی
۸-   عدم استفاده از وسایل ایمنی مناسب
۹- …


دانلود پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی در۱۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی در19 اسلاید

دانلود پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی در۱۹ اسلاید

در این پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی در ۱۹ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر ونمودار طبق شرح زیر ارایه شده است:۱-  تعریف مبانی استعدادیابی
۲-   آزمون های رایج در فرآیند استعدادیابی ؟!!
۳-  تذکر : میان عوامل مؤثر بر اجرا و شاخص های اصلی استعداد تفاوت وجود دارد !
۴-  بررسی مدل های استعدادیابی و تئوری های موجود 

۵-  مالینا: اندازه گیری ویژگی های حرکتی، جسمانی ، میزان تربیت پذیریزمان ارزشیابی اولیه بر…


دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در ۱۰۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی  در 109 اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در ۱۰۹ اسلاید

در این پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در ۱۰۹ اسلاید به طور کامل و جامع و فصل بندی شده طبق شرح زیر بیان شده است:۱- فصل اول : اهداف کلی و رفتاری
۲-  آگاهی از نظرات فلاسفه در خصوص تربیت بدنی
۳-  شناخت مشخصات تربیت بدنی دوره نوزایش.
۴-  شناخت تربیت بدنی وورزش در مکتب وحی.
۵-  آگاهی از مفاهیم بازی و ورزش.
۶-  شناخت مبانی تقسیم ورزشها. 
۷- فصل دوم
۸-  طبقه بندی علوم از دیدگاه دانشمندان.
۹-  شناخت انواع علوم
۱۰-  آگاهی از جایگاه تربیت…


دانلود پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی در ۲۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی در 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی در ۲۸ اسلاید

در این پروژه پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی در ۲۸ اسلاید کاربردی همراه با شکل و تصاویر ونمودار طبق موارد زیر بیان شده است:۱-   تعریف اخلاق
۲-  نظریات بنیادین اخلاق و رسانه
۳-  مکاتب فلسفی اخلاق در رسانه
۴-  رسانه ها و اسطوره های ورزشی
۵-  رابطه اخلاق و قوانین رسانه ای
۶-  معمای مشکل اخلاقی در رساناهای ورزشی l
۷-  بررسی چند مثال کاربردی 
۸-  ارزش های پیشنهادی برای رسانه ها
۹-  اصول اخلاقی یونسکو
۱۰-  مسئله و راه…


دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در۲۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در۲۸ اسلاید

در این پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در ۲۸ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با فلوچارت های مربوطه طبق شرح زیر ارایه شده است:۱-  مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی(مدیریت مسابقه وفوق برنامه)
۲-  تعریف اوقات فراغت :
۳-  کارکرد های اوقات فراغت
۴-  کار برد اوقات فراغت : 
۵-  مفاهیم ذهنی اوقات فراغت
۶-  اوقات فراغت و گروه های اجتماعی
۷-  رابطه بین اوقات فراغت و بازی
۸-  اوقات فراغت…


دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در۲۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در۲۸ اسلاید

در این پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در ۲۸ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با فلوچارت های مربوطه طبق شرح زیر ارایه شده است:۱-  مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی(مدیریت مسابقه وفوق برنامه)
۲-  تعریف اوقات فراغت :
۳-  کارکرد های اوقات فراغت
۴-  کار برد اوقات فراغت : 
۵-  مفاهیم ذهنی اوقات فراغت
۶-  اوقات فراغت و گروه های اجتماعی
۷-  رابطه بین اوقات فراغت و بازی
۸-  اوقات فراغت…


دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان در ۱۳۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت  آناتومی بدن انسان در 139 اسلاید

دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان در ۱۳۹ اسلاید

در این پاورپوینت آناتومی بدن انسان در ۱۳۹ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر طبق موارد زیر تشریح شده است:۱-  آناتومی بدن انسان :
۲-   آناتومی کلی: شامل بخشهای از بدن که قابل دید با چشم غیر مسلح هستند .
۳-   آناتومی میکروسکوپی : شامل اجزای کوچکی از بدن که اغلب به وسیله میکروسکوپ قابل رویت هستند

۴-  – سلولها : اساسی ترین جزء یک ارگانیسم هستند.
۵-   بافت ها :گروهی از سلولهای مشابه که همگی باهم برای عملکرد مشترک کار…


دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان در ۱۳۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت  آناتومی بدن انسان در 139 اسلاید

دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان در ۱۳۹ اسلاید

در این پاورپوینت آناتومی بدن انسان در ۱۳۹ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر طبق موارد زیر تشریح شده است:۱-  آناتومی بدن انسان :
۲-   آناتومی کلی: شامل بخشهای از بدن که قابل دید با چشم غیر مسلح هستند .
۳-   آناتومی میکروسکوپی : شامل اجزای کوچکی از بدن که اغلب به وسیله میکروسکوپ قابل رویت هستند

۴-  – سلولها : اساسی ترین جزء یک ارگانیسم هستند.
۵-   بافت ها :گروهی از سلولهای مشابه که همگی باهم برای عملکرد مشترک کار…


دانلود پاورپوینت حرکات اصلاحی در ۲۲۲ اسلاید

دانلود پاورپوینت حرکات اصلاحی در 222 اسلاید

دانلود پاورپوینت حرکات اصلاحی در ۲۲۲ اسلاید

در این پاورپوینت حرکات اصلاحی در ۲۲۲ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر کاربردی طبق شرح زیر بیان شده است:۱-  حرکات اصلاحی‎ تعاریف و مفاهیم
۲-  وضعیت بدن و عوامل مؤثر بر آن
۳-  ضرورت مطالعه وضعیت بدن
۴-  تأثیر عوامل مختلف در حالتهای نگهداری بدن
۵-  لاغر شدن عضلات
۶-  نامتوازن بودن قدرت عضلانی بدن
۷-  کاهش قدرت عضلانی
و بسیاری از موارد دیگر……………………………
 
 
 …

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد