جستجو در تک بوک با گوگل!


پکیج کامل آموزش نوشتن مقاله و پایان نامه بصورت فارسی

پکیج کامل آموزش نوشتن مقاله و پایان نامه بصورت فارسی

پکیج کامل آموزش نوشتن مقاله و پایان نامه بصورت فارسی

برای اولین بار در بین سایت های فارسی زبان پکیج کامل آموزش نوشتن مقاله و پایان نامه بصورت فارسی در بهترین کیفیت ویدیویی
کیفیت ۷۲۰ پیکسل
۲۵۶ مگا بایت در فایل زیپ
۱۱۵دقیقه ویدیوی آموزشی فارسی
 

 این پکیج یکی از بهترین پکیج های تولید شده برای دانشجوهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای همه رشته ها میباشد.
این پکیج به صورت اصولی و در قالب فیلم های آموزشی اصول نوشتن مقاله و پایان نامه را به
شما آموزش میدهد. بسیاری افراد به خاطر نوشتن…


بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان….

بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان....

بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان….

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه..۲
۱ -۲ موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی..۳
۱-۳ وضعیت آب و هوایی منطقه.۴
۱-۳-۱- اقلیم ..۴
۱-۳-۱-۱- بارش..۵
۱-۳-۱-۲- رطوبت.۵
۱-۳-۱-۳- دما ..۵
۱-۳-۲- تقسیم بندی اقلیمی منطقه …۵
۱-۳-۲-۱- روش آمبرژه ………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۳-۲-۲- روش دومارتن ……………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۳-۲-۳- انتخاب مناسب­ترین روش…


بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸ الی ۹۱…

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88  الی 91...

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸ الی ۹۱…

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲- بیان مسئله۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۵
۱-۴- اهداف پژوهش۸
۱-۴-۱- هدف اصلی۸
۱-۴-۲- هدف فرعی۸
۱-۵- فرضیات پژوهش۸
۱-۵-۱ فرضیه اصلی۸
۱-۶- دامنه پژوهش۹
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی۹
۱-۶-۲- قلمرو مکانی۹
۱-۶-۳- قلمرو زمانی۹
۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه۱۵
۲-۲- مبانی نظری پژوهش۱۶
۲-۲-۱ حسابرسی چیست؟۱۶
۲-۲-۲- تاریخچه حسابرسی در ایران۱۸
۲-۲-۲-۱- پیدایش حسابرسی…


بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران…

بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران...

بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران…

فهرستمطالبعنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
بخش اول: مفهوم شناسی، پیشینه تاریخی و چالش های حقوقی فراروی افراد دارای معلولیت۸
فصل اول: مفهوم شناسی۱۰
مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی معلول۱۰
گفتار اول: معنای لغوی معلول۱۰
گفتار دوم: معنای اصطلاحی معلول…۱۱
گفتار سوم: ترمینولوژی موضوع..۱۲
مبحث دوم: مدل های ناتوانی…. ۱۴
گفتار اول: مدل مذهبی/اخلاقی … ۱۴
گفتار دوم: مدل خیریه/ ترحم آمیز …. ۱۶
گفتار سوم: مدل پزشکی … ۱۸
گفتار چهارم: مدل توانبخشی .. ۲۰
گفتار پنجم: مدل…


عقد استصناع در حقوق ایران…

عقد استصناع در حقوق ایران...

عقد استصناع در حقوق ایران…

  فهرستعنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فهرست نشانه‌های اختصاری۸
فصل اول: کلیات و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع۱۱
گفتار اول: مفهوم عقد استصناع۱۱
بند اول: در لغت۱۱
بند دوم: در اصطلاح۱۲
گفتار دوم: ارکان عقد استصناع۱۳
بنداول: طرفین قرارداد۱۳
بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)۱۳
بند سوم: موضوع استصناع۱۴
بند چهارم: عوض۱۴
مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع۱۴
گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع۱۵
گفتار دوم: انواع استصناع۱۵
بند اول: سفارش ساخت…


بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان (مطالعه موردی در استان تهران)…

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان (مطالعه موردی در استان تهران)...

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان (مطالعه موردی در استان تهران)…

 چکیده۱فصل اول۲
کلیات پژوهش۲
۱-۱ مقدمه……………………………………..۳
۱- ۲ بیان مسأله۵
۱-۲-۱ سوالات پژوهش۶
۱- ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش۶
۱- ۴ اهداف پژوهش۶
۱-۴-۱ هدف کاربردی۶
۱-۴-۲ اهداف اصلی۶
۱-۴- ۳ اهداف فرعی۶
۱-۵ نوآوری تحقیق … ۶
۱- ۶ فرضیات پژوهش۷
۱-۶-۱فرضیات اصلی…۷
۱-۶- ۲فرضیات فرعی…۷
۱- ۷ تعریف متغییر های تحقیق۷
۱-۷-۱متغییر های وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۷-۱-۱ تجهیز منابع…


بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

بررسی فقهی و حقوقی  تکالیف اقلیتهای دینی

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. ۱
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه. ۳
۱-۲٫ بیان مسأله. ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۴٫ مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۵
۱-۵٫ جنبه جدید بودن تحقیق. ۷
۱-۶٫ اهداف مشخص تحقیق. ۷
۱-۶-۱- هدف کلی تحقیق. ۷
۱-۶-۲- اهداف جزئی تحقیق. ۷
۱-۷٫ سؤالات تحقیق. ۸
۱-۷-۱- سوال اصلی تحقیق. ۸
۱-۷-۲- سؤالات فرعی تحقیق. ۸
۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۸
۱-۹٫ روش شناسی تحقیق. ۱۰
 فصل دوم: بررسی فقهی تکالیف اقلیت‌های دینی
۲-۱٫ تاریخچه اقلیت ها. ۱۲
۲-۲٫ عنوان…


تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

 فهرست عنوان صفحه
چکیده:. ۱
فصل اول. ۲
۱-۱-مقدمه. ۳
۲-۱-بیان مسأله. ۵
۳-۱- اهمیت مشکل. ۶
۴-۱عوارض ناشی از تداوم مشکل. ۷
۵-۱معرفی عوامل مؤثر. ۸
۶-۱تناقضات موجود دررابطه با طراحی سیستم پیشنهادی. ۱۰
۷-۱فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی. ۱۱
۸-۱سوالات و فرضیه های پژوهش. ۱۲
۹-۱ فرضیه‏های تحقیق:. ۱۲
۱۰-۱نوآوری تحقیق:. ۱۲
۱۱-۱- اهداف پژوهش. ۱۳
۱۲-۱- محدودیتهای پژوهش. ۱۳
۱۳-۱-اهمیت پژوهش. ۱۴
۱۴-۱تعاریف عملیاتی:. ۱۵
۱-۱۴-۱ هزینه یابی بر مبنای فعالیت :. ۱۵
۲-۱۴-۱ هزینه های مستقیم…


شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه…

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه…

  فهرست صفحهچکیده۱
مقدمه :۲
بخشاول: مبانیدفاعمشروعومروریبرتاریخچهآندرحقوقایران.. ۷
فصلاول: مبانیدفاعمشروع.. ۸
مبحثاول: مفهومشناسیوواژگانمرتبط.. ۸
گفتار اول : دفاع و اقسام آن.. ۸
گفتار دوم : دفاع مشروع.. ۸
گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع.. ۱۴
مبحثدوم : نظریاتتوجیهکنندهدفاعمشروعدرحقوقعرفی.. ۳۲
گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع.. ۳۲
گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع.. ۳۴
گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع.. ۳۵
مبحثسوم :…


بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران….

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران....

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران….

فهرست مطالبعنوان …..صفحه
چکیده ….ل
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه…. ۲
۱-۲بیان مساله تحقیق .۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …۳
۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۵ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۶چهارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………۵
۱-۷فرضیه های…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد