جستجو در تک بوک با گوگل!


دانلود مقاله با عنوان: بررسی تأثیر پارامترهای مکانیکی خاک و بارگذاری لرزه ای بر رفتار دینامیکی دیوارهای حایل خاک مسلح

دانلود مقاله با عنوان: بررسی تأثیر پارامترهای مکانیکی خاک و بارگذاری لرزه ای بر رفتار دینامیکی دیوارهای حایل خاک مسلح

دانلود مقاله با عنوان: بررسی تأثیر پارامترهای مکانیکی خاک و بارگذاری لرزه ای بر رفتار دینامیکی دیوارهای حایل خاک مسلح

در این مقاله به رفتارهای دینامیکی دیوارهای حایل خاک مسلح پرداخته شده و تأثیر پارامترهای مکانیکی خاک و مشخصه های بارگذاری دینامیکی بر پاسخ دیوار حائل خاک مسلح مورد بررسی قرار گرفته اند….


پایان نامه کارشناسی بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال

پایان نامه کارشناسی بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر 19-13 سال

پایان نامه کارشناسی بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word 
چکیده تحقیق
تحقیق حاضر بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر بر خلاقیت آنها را مورد مطالعه قرار می‎دهد. هدف از این تحقیق نیز بررسی چگونگی تفکر خلاق در افراد معلول جسمی- حرکتی و نیز یافتن همبستگی اجتماعی صفات شخصیت و نیروی خلاق در این افراد است.
در این تحقیق بعد از تعاریف متعدد از خلاقیت، مراحل و عوامل مؤثر بر خلاقیت به رابطه‌ی خلاقیت و ویژگی های شخصیتی اشاره شده است. همچنین با…


تأثیر استفاده از روش های بدیعه پردازی بر رشد مهارت های اجتماعی ، کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ۱۱۷ صفحه

تأثیر استفاده از روش های بدیعه پردازی بر رشد مهارت های اجتماعی ، کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم    117 صفحه

تأثیر استفاده از روش های بدیعه پردازی بر رشد مهارت های اجتماعی ، کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ۱۱۷ صفحه

چکیده پژوهش حاضر به بررسی استفاده از روش بدیعه پردازی بر رشد مهارت های اجتماعی و کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ششم شهرستان قاین می­باشد. روش نمونه­گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفت و شامل۷۰ نفردختر و پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان قاین می باشد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد مهارت های…


بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان ۱۲۰ ص

بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان 120 ص

بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان ۱۲۰ ص

فصل اولبررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

مقدمه
با توجه به برخورد جوامع بشری با مسائل ناهمگون بی شمار فزاینده وابستگی متقابل بین کشور‌ها، تحلیل رفتن منابع طبیعی، سرعت فزاینده تغییرات و مسائل عدیده‌ای از این قبیل نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع‌تر و دقیقتر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است. (کفایت، ۱۳۷۲).
تورنس (۱۹۵۹) استدلال می‌کند که تصاویر آگاه و ناخودآگاه از آینده، نیروی محرک مهمی در پس…


تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ۸۵ ص

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی 85 ص

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ۸۵ ص

فهرست مطالبعنوان …………………………………………………………………………………………… صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………
مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۲
فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی
۱ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. ۷
۲ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………. ۱۱
۳ـ…


تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ۸۵ ص

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی 85 ص

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ۸۵ ص

فهرست مطالبعنوان …………………………………………………………………………………………… صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………
مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۲
فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی
۱ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. ۷
۲ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………. ۱۱
۳ـ…


بررسی تأثیر آموزش پیش‏ دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی

بررسی تأثیر آموزش پیش‏ دبستانی بر یادگیری مهارتهای  روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی

بررسی تأثیر آموزش پیش‏ دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی

مقدمه:موفقیت کودکان در مدرسه تا حدودی به رویدادهایی بستگی دارد که آنها قبل از ورود به مدرسه تجربه کرده‏اند. آمادگی کودکان برای ورد به مدرسه و موفقیت بعدی آنها در تحصیل، با جنبه‏های مختلف رشد آنها مرتبط است. عواملی از قبیل رشد جسمی، اجتماعی، شناختی، دانشی و چگونگی یادگیری در تعیین موفقیت آنها در مدرسه نقش دارند.
در گذشته، عقیده بسیاری بر این بود که ورود کودکان به دبستان، آغاز یادگیری و شکوفایی آنها در همه ابعاد رشد است. اما امروزه در…


پایان نامه بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان ۵۵ ص

پایان نامه بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان  55 ص

پایان نامه بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان ۵۵ ص

چکیدهپژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟وفرضیه سوم اینکه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟
گروه نمونه این پژوهش شامل ۵۰ نفر از کارمندان استانداری زنجان که ۲۵ نفر آن زنان و ۲۵…


پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی ۱۱۰ ص

پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی 110 ص

پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی ۱۱۰ ص

مقدمه و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیأ و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئده لهلکم تشکرون
« خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالیکه چیزی نمی دانستید و به شما قوای شنوایی و بینایی و اندیشه داد . باشد که سپاس این نعمتها را بدارید و از اینها به خوبی بهره مند گردید . »
این آیه عدم شناخت انسان را در بدو تولی بیان می کند و اینکه باید از طریق حواسی که خداوند به او عنایت کرده جهان را مطالعه و بررسی کند .
کودکی که به دنیا می…


روش تحقیق بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران ۱۰۷ ص

روش تحقیق بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران  107 ص

روش تحقیق بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران ۱۰۷ ص

بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظریفصل اول
طرح مسئله
از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی، آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی قرار می‌دهد که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ی مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد