جستجو در تک بوک با گوگل!


مقاله۲۳_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

مقاله23_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک 15N

مقاله۲۳_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

فهرست مطالب 
چکیده……………………………………………………..۱۰
مقدمه……………………………………………………….۱۳
فصل اول:کلیات ……………………………………………………………۱۵
۱-کشاورزی پایدار . ………………………………..۱۶
۱-۱کودهای بیولوژیک………………………………………………………۱۸
۱-۲استفاده از میکرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان کود بیولوژیک………………..۱۹
۱-۳-انواع کودهای بیولوژیک………………………………………………۲۰
۲-اهمیت…


تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N شامل ۲۴۲ صفحه ورد
چکیده…………………………………………………..
مقدمه …………………………………………………….
فصل اول:کلیات ……………………………………………………………
۱ کشاورزی پایدار . ………………………………..
۱ ۱کودهای بیولوژیک………………………………………………………
۱ ۲استفاده از میکرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان کود بیولوژیک………………..
۱ ۳…


مقاله۸۲_مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

۷۴۷ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی کودهای بیولوژیک ازته و فسفاته – ۶۸ صفحه فایل ورد

۷۴۷ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی کودهای بیولوژیک ازته و فسفاته – ۶۸ صفحه فایل ورد


تاثیر کودهای بیولوژیک
نقش عناصر غذایی در رشد و کیفیت گیاهان زینتی
 
 
تاریخچه کودهای بیولوژیک (کودهای میکروبی)
در دهه گذشته به دلیل مصرف کودهای شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی‌های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد. سیاست کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی، متخصصین را بر آن داشت که هر چه بیشتر از موجودات زنده خاک در جهت تأمین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرند و…


بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

چکیدهبه منظور بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا (۰۳۳ و الیت) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی ۱۳۹۲ در قالب طرح کرت‌های دوبار خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل دو رقم سویا، عامل فرعی در دو سطح، تلقیح و عدم تلقیح با نیتروکسین و عامل فرعی در فرعی شامل هشت سطح…


تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EMa و تاثیر آن در عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت ۷۰۴ و ۶۶۶ در شهرستان فیروزآباد

تعیین  بهترین  روش کاربرد ماده  بیولوژیک EMa و تاثیر آن در عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت 704 و 666 در شهرستان فیروزآباد

تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EMa و تاثیر آن در عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت ۷۰۴ و ۶۶۶ در شهرستان فیروزآباد

چکیدهبه منظور تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EMa و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت ۷۰۴ و ۶۶۶ در شهرستان فیروزآباد یک بررسی مزرعه ای اجرا گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل رقم و کود بود. تیمارهای کودی شامل F1: محلول پاشی با غلظت ۱۰۰ در ۱۰۰۰، F2: محلول پاشی با غلظت ۲۰۰ در ۱۰۰۰ ، F3: محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن آنها قبل از کشت به میزان ۶۰ لیتر در هکتار EMa ،F4: به میزان ۷۰…


دانلود مقاله ISI برآورد پارامتر برای مدل بولی از شبکه های بیولوژیک

دانلود مقاله ISI برآورد پارامتر برای مدل بولی از شبکه های بیولوژیک

موضوع فارسی :برآورد پارامتر برای مدل بولی از شبکه های بیولوژیک موضوع انگلیسی : Parameter estimation for Boolean models of biological networks تعداد صفحه :۱۱ فرمت فایل :PDF سال انتشار :۲۰۱۱ زبان مقاله : انگلیسی شبکه های بولی مدت طولانی است که به عنوان مدل از شبکه های مولکولی استفاده می شود، و آنها به طور فزاینده نقش مهمی در سیستم های زیست شناسی بازی. در این مقاله یک بسته نرم افزار، Polynome، ارائه شده به عنوان یک سرویس وب، که کمک می کند کاربران ساخت مدل ه …


دانلود تحقیق مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

دانلود تحقیق مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

دانلود تحقیق مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans
امروزه استفاده از مبارزه بیولوژیک در راستای جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها به طور گسترده در حال بررسی است و محققین سعی در گسترش روشهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژیک دارند.در این میان نماتدها جزء گروههایی هستند که می توانند خسارت قابل توجهی به گیاهان وارد کنند که خسارتی که نماتدهای پارازیت گیاهی وارد می کنند به دو صورت است. از طرفی آنها موجب ضعیف شدن گیاه میزبان می شوند و شرایط را برای حمله سایر پارازیتها نظیر قارچها، باکتری ها، … مساعد می کنند و از طرفی نماتدها که اکثراً به ریشه گیاه حمله …


دانلود تحقیق بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم

دانلود تحقیق بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم

دانلود تحقیق بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم
گرچه استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسان با استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می شده است ولی بهره برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد.اگرچه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی پدید آورده است،استفاده از آنها در کشاورزی مجددا مطرح شده است.بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر …


دانلود اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

دانلود اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست
اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست ۱۰۵ صفحه در قالب word فهرست مطالب مقدمه فصل اول آلودگی زیستی بخش اول آلودگی آب ها بخش دوم آلودگی هوا بخش سوم آلودگی خاک فصل دوم پالایش زیستی بیوگاز تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش لجن فعال Actived sludge تولید کمپوست نقش میکروارگانیسم ها در حذف آلودگی نفتی از آب ها استفاده از لجن فاضلاب بر زیست پالایی خاک های آلوده به نفت حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروارگانیسم ها تصفیه بیولوژیکی پساب های حاوی فلز سم …

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد