جستجو در تک بوک با گوگل!


۶۴ – بررسی رشد و فیزیولوژی و انواع و معایب و مزایای باکتری ها و اثرات محیط بر آن – ۶۷ صفحه فایل ورد

۶۴ – بررسی رشد و فیزیولوژی و انواع و معایب و مزایای باکتری ها و اثرات محیط بر آن – ۶۷ صفحه فایل ورد

فهرست مطالب
 
عنوان
نگاه کلی
رشد و تکثیر باکتریها
فیزیولوژی باکتریها
رده بندی باکتریها
گروههای عمده باکتریها
انتقال ژن در باکتریها
اثرات محیط بر باکتریها
انواع باکتری خاک
معایب و مزایای باکتریها
منابع
 
 
 
نگاه کلی
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوتها تعلق دارند.
مقدمه
در عمل باکتریهایی…


مقاله۲۳_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

مقاله23_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک 15N

مقاله۲۳_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

فهرست مطالب 
چکیده……………………………………………………..۱۰
مقدمه……………………………………………………….۱۳
فصل اول:کلیات ……………………………………………………………۱۵
۱-کشاورزی پایدار . ………………………………..۱۶
۱-۱کودهای بیولوژیک………………………………………………………۱۸
۱-۲استفاده از میکرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان کود بیولوژیک………………..۱۹
۱-۳-انواع کودهای بیولوژیک………………………………………………۲۰
۲-اهمیت…


تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N شامل ۲۴۲ صفحه ورد
چکیده…………………………………………………..
مقدمه …………………………………………………….
فصل اول:کلیات ……………………………………………………………
۱ کشاورزی پایدار . ………………………………..
۱ ۱کودهای بیولوژیک………………………………………………………
۱ ۲استفاده از میکرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان کود بیولوژیک………………..
۱ ۳…


مقاله۸۲_مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح شده با کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Lactobacillus plantaru

بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح شده با کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Lactobacillus plantaru

بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح شده با کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Lactobacillus plantaru

چکیده:سوسیس­های تخمیری از جمله فرآورده­های گوشتی است که در نتیجه تغییرات میکروبیولوژی، بیوشیمیایی، فیزیکی و حسی ایجاد شده در مخلوط گوشت تحت شرایط دمایی و رطوبت نسبی معین بوجود می­آید. در این مطالعه برای اولین بار در ایران امکان تولید سوسیس تخمیری از ماهی کپور معمولی با استفاده از کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Pediococcus pentosaceus و Lactobacillus plantarum در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تولید سوسیس تخمیری از گوشت چرخ­شده…


بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه در منطقه بجنورد

بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه  در منطقه بجنورد

بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه در منطقه بجنورد

فهرست مطالبمقدمه۲
اهداف تحقیق۴
فصل اول: کلیات
۱-۱-گندم۵
۱-۱-۱- وسعت منطقه کشت۵
۱-۱-۲-گیاه شناسی گندم۵
۱-۱-۳-آب و هوای مناسب برای رشد گندم۵
۱-۲- انواع گندم۶
۱-۳ – مراحل رشد فیزیولوژیکی گندم۶
۱-۳-۱- جوانه زنی تا سبز شدن۶
۱-۳-۲- سبز شدن تا توسعه رویشی۶
۱-۳-۳- بهاره سازی۷
۱-۳-۴-برجستگی دوگانه تا گرده افشانی۷
۱-۳-۵- سنبلچه های نهایی۷
۱-۳-۶- گرده افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیکی۸
۱-۴- پتانسیل عملکرد۸
۱-۵- کودهای بیولوژیک۹
۱-۵- ۱- تاریخچه کودهای بیولوژیک۹
۱-۵-۲- تعریف کودهای…


مقاله تاریخچه کشف پنی سیلین

مقاله تاریخچه کشف پنی سیلین

تاریخچه کشف پنی سیلین ساختمان یک باکتریو فاژباکتریوفاژها (باکتری خوارها) یا به اختصار فاژ ها، ویروسهایی هستند به سازوکار سلولی باکتریهاحمله می کنند وآنها را از بین می برند. این ویروسها مختص باکتریها هستند و نمی توانند به یوکاریوتها حمله کنند.شناسایی فاژهایک باکتریو فاژ به یک سلول باکتریایی چسبیده استمحققان برای اولین بار در سال ۱۸۹۶ فاژها را شناسایی کردند. گروهی از آنان که رویرودخانه گنگ در هند تحقیق می کردند دریافتند که آب این رودخانه از…


دانلود تحقیق مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

دانلود تحقیق مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

دانلود تحقیق مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans
امروزه استفاده از مبارزه بیولوژیک در راستای جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها به طور گسترده در حال بررسی است و محققین سعی در گسترش روشهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژیک دارند.در این میان نماتدها جزء گروههایی هستند که می توانند خسارت قابل توجهی به گیاهان وارد کنند که خسارتی که نماتدهای پارازیت گیاهی وارد می کنند به دو صورت است. از طرفی آنها موجب ضعیف شدن گیاه میزبان می شوند و شرایط را برای حمله سایر پارازیتها نظیر قارچها، باکتری ها، … مساعد می کنند و از طرفی نماتدها که اکثراً به ریشه گیاه حمله …


دانلود تحقیق بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم

دانلود تحقیق بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم

دانلود تحقیق بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم
گرچه استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسان با استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می شده است ولی بهره برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد.اگرچه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی پدید آورده است،استفاده از آنها در کشاورزی مجددا مطرح شده است.بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر …


دانلود ۲۵ – دانلود طرح توجیهی: تولید نانو ذرات نقره برای ضد باکتری کردن سطوح- ۶۶ صفحه PDF

۲۵ – دانلود طرح توجیهی: تولید نانو ذرات نقره برای ضد باکتری کردن سطوح- ۶۶ صفحه PDF

دانلود ۲۵ – دانلود طرح توجیهی: تولید نانو ذرات نقره برای ضد باکتری کردن سطوح- ۶۶ صفحه PDF
دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب مناسب برای شروع یک کسب و کار مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آن …

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد