جستجو در تک بوک با گوگل!


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستگاه تولید مثل نر و ماده در ۶۶ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستگاه تولید مثل نر و ماده در 66 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستگاه تولید مثل نر و ماده در ۶۶ اسلاید

وظایف دستگاه تناسلی مرد
تولید اسپرم
ساخت هورمون‌های جنسی لازم برای تولید اسپرم و تکامل جنسی در دوران بلوغ.

بخش‌های گوناگون دستگاه تناسلی مرد

 
جای بیضه در دستگاه تناسلی مردانه

اعضای تناسلی مرد از آلت تناسلی، خایه و کیسه خایه که بیضه‌ها در آن آویزان هستند، تشکیل شده است. هر بیضه حاوی لوله‌های سمینیفر است که اسپرممی‌سازند. اسپرم در اپیدیدیم (لوله‌ای پیچ در پیچ در پشت هر بیضه)، نگهداری می‌شود. یک لوله دیگر به نام…


دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب (۲) در ۲۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت  فیزیولوژی اعصاب (2)  در 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب (۲) در ۲۷ اسلاید

در این پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب (۲) در ۲۷ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:۱-  خصوصیات ویژه انتقال سیناپسی
۲-  قشر حرکتی
۳-  انتقال پیامهای حرکتی از قشر به عضلات
۴-  ساقه مغز
۵-   •کنترل حرکات در ساقه مغز 

۶-   سیستم عصبی خودمختار 7-  سیستم عصبی سمپاتیک
۸-  سیستم عصبی پاراسمپاتیک
۹-   •کنترل اعمال احشایی بدن 

۱۰-  اثرات تحریک سمپاتیک و…


دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب (۲) در ۲۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت  فیزیولوژی اعصاب (2)  در 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب (۲) در ۲۷ اسلاید

در این پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب (۲) در ۲۷ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:۱-  خصوصیات ویژه انتقال سیناپسی
۲-  قشر حرکتی
۳-  انتقال پیامهای حرکتی از قشر به عضلات
۴-  ساقه مغز
۵-   •کنترل حرکات در ساقه مغز 

۶-   سیستم عصبی خودمختار 7-  سیستم عصبی سمپاتیک
۸-  سیستم عصبی پاراسمپاتیک
۹-   •کنترل اعمال احشایی بدن 

۱۰-  اثرات تحریک سمپاتیک و…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در ۱۰۴ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در ۱۰۴ اسلاید

پادزیست یا آنتی بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique) به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آنها می‌شود. آنتی بیوتیک یک زیست کش است. اما در کاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع صناعی آنتی‌بیوتیک‌ها همچون سولفونامیدها و کینولون‌ها می‌شود. انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی، طیف ضد میکروبی…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در ۱۰۴ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در ۱۰۴ اسلاید

پادزیست یا آنتی بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique) به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آنها می‌شود. آنتی بیوتیک یک زیست کش است. اما در کاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع صناعی آنتی‌بیوتیک‌ها همچون سولفونامیدها و کینولون‌ها می‌شود. انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی، طیف ضد میکروبی…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گازها و تئوری جنبش مولکولی در ۴۸ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گازها و تئوری جنبش مولکولی در 48 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گازها و تئوری جنبش مولکولی در ۴۸ اسلاید

جنبش مولکولی در واقع به حرکت مولکول‌ها گفته می‌شود.انواع جنبش
جنبش مولکول‌ها در سه نوع کاتوره‌ای، چرخشی و لرزشی می‌باشد. در واقع هر حالت ماده، یک نوع جنبش دارد:

در گاز‌ها جنبش به صورت کاتوره‌ای می‌باشد.
در مایع‌ها جنبش بصورت لرزشی و چرخشی می‌باشد.
در جامد‌ها جنبش به صورت لرزشی می‌باشد.

گاز یکی از چهار حالت وجود ماده است. حالت‌های دیگر ماده (جامد، مایع و پلاسما) هستند. گاز در واقع یک مایع قابل تراکمی‌ است…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گازها و تئوری جنبش مولکولی در ۴۸ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گازها و تئوری جنبش مولکولی در 48 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گازها و تئوری جنبش مولکولی در ۴۸ اسلاید

جنبش مولکولی در واقع به حرکت مولکول‌ها گفته می‌شود.انواع جنبش
جنبش مولکول‌ها در سه نوع کاتوره‌ای، چرخشی و لرزشی می‌باشد. در واقع هر حالت ماده، یک نوع جنبش دارد:

در گاز‌ها جنبش به صورت کاتوره‌ای می‌باشد.
در مایع‌ها جنبش بصورت لرزشی و چرخشی می‌باشد.
در جامد‌ها جنبش به صورت لرزشی می‌باشد.

گاز یکی از چهار حالت وجود ماده است. حالت‌های دیگر ماده (جامد، مایع و پلاسما) هستند. گاز در واقع یک مایع قابل تراکمی‌ است…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده تاژکداران از گروه تک یاختگان در ۶۸ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده تاژکداران از گروه تک یاختگان در 68 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده تاژکداران از گروه تک یاختگان در ۶۸ اسلاید

تاژَک‌داران ریزاندامگانی هستند که دارای سازه‌ای شلاق‌مانند به نام تاژک می‌باشند.برخی یاخته‌ها در شاخه جانوران دارای تاژک می‌باشند که اسپرم یک نمونه از آن است. گیاهان گلدار تاژک نمی‌سازند اما برخی مانند کرف، خزه، جلبک سبز، برخی گیاهان بازدانه و دیگر گیاهان وابسته به آن، تاژک می‌سازند. همچنین اکثر قارچ‌ها یاخته‌هایی بدون تاژک تولید می‌کنند، اما قارچ‌های نخستین مانند قارچ‌های دیگچه‌ای Chytridiomycota تاژک ایجاد…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده تاژکداران از گروه تک یاختگان در ۶۸ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده تاژکداران از گروه تک یاختگان در 68 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده تاژکداران از گروه تک یاختگان در ۶۸ اسلاید

تاژَک‌داران ریزاندامگانی هستند که دارای سازه‌ای شلاق‌مانند به نام تاژک می‌باشند.برخی یاخته‌ها در شاخه جانوران دارای تاژک می‌باشند که اسپرم یک نمونه از آن است. گیاهان گلدار تاژک نمی‌سازند اما برخی مانند کرف، خزه، جلبک سبز، برخی گیاهان بازدانه و دیگر گیاهان وابسته به آن، تاژک می‌سازند. همچنین اکثر قارچ‌ها یاخته‌هایی بدون تاژک تولید می‌کنند، اما قارچ‌های نخستین مانند قارچ‌های دیگچه‌ای Chytridiomycota تاژک ایجاد…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده پاگوشتیان یا سارکودینا (آمیب ها) از گروه تک یاختگان در ۲۶ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده پاگوشتیان یا سارکودینا (آمیب ها) از گروه تک یاختگان در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیررده پاگوشتیان یا سارکودینا (آمیب ها) از گروه تک یاختگان در ۲۶ اسلاید

زیرشاخه سارکودینا شامل آمیب ها است که دارای پای کاذب اند. پای کاذب ممکن است قدیمی باشد یا اینکه منعکس کننده یک تکامل ثانویه از مرحله تاژک باشد. آمیب ها ممکن است برهنه باشند یا اینکه با یک پوسته ای که ترشح می کنند، محصور شوند، این پوسته شامل مواد معدنی سیمان شده می باشد، مثل گونه Difflugia . پای کاذب یک لایه ضخیم خارجی اکتوپلاسم که مایع اندوپلاسم را احاطه می کند. تغییرات شکل نشاندهنده تغییرات در محتوای ملکولی نوک پای کاذب می باشد. پای کاذب ذره…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد