جستجو در تک بوک با گوگل!


مطالعه رابطه بین طبقه اجتماعی و هم خانگی در میان دانشجویان

مطالعه رابطه بین طبقه اجتماعی و هم خانگی در میان دانشجویان

مطالعه رابطه بین طبقه اجتماعی و هم خانگی در میان دانشجویان

این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری آن دانشجویان بوده اند که تعداد ۱۵۰ نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمونهای دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.در بخش مرور ادبیات یا مبانی نظری از ۲۱ منبع فارسی و ۲ منبع انگلیسی استفاده شده…


دانلود کتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد