جستجو در تک بوک با گوگل!


شــــرح ‏پروسس فرآینــــد ‏واحــد EO/EG پتروشیمی اراک

شــــرح ‏پروسس فرآینــــد ‏واحــد EO/EG پتروشیمی اراک

مراحل تولید اتیلــن اکساید و اتیلـــن گلایکول در واحد EO/EGشرح پروسس
فهرست مطالب
خلاصه نقشه های پروسس ۲و۱
ب- واکنش و شستشوی اکسید اتیلن ۴
ج- سیستم جداسازی دی اکسید کربن ۷
د- جداسازی و جذب مجدد اکسید اتیلن ۱۰
هـ- خالص سازی اکسید اتیلن ۱۳
و- واکنش گلیکول و تبخیر گلیکول ۱۵
ز- آبگیری و خالص سازی گلیکول ۲۰
ح- جداسازی گلیکولهای سنگین ۲۳
ت- سرویسهای جانبی ، سیستم بخار و چگالش ۲۷
ی- مخازن اکسید اتیلن و بارگیری ۳۱
– مخازن نهایی و حمل گلیکـــول …


دانلود کتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد