جستجو در تک بوک با گوگل!


تاثیرشرایط وروش های مختلف خشک کردن برویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون

تاثیرشرایط وروش های مختلف خشک کردن برویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون

تاثیرشرایط وروش های مختلف خشک کردن برویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون

 عنوانصفحه فصل اول:مقدمهوکلیات.. ۱۳
۱-۱-زﯾﺘﻮن۱۴
۱-۲-ﺑﺮگزﯾﺘﻮنوﺧﻮاصآن۱۴
۱-۳- ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎ۱۴
۱-۴- اﺳﺘﺨﺮاجﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻓﻨﻮﻟﯽ۱۶
۱-۵- خشککردنموادغذایی.. ۱۶
۱-۵-۱- تکنولوژی‏هایخشککردنموادغذایی.. ۱۷
۱-۵-۳- خشک‏کن‏هایبسترسیالی.. ۱۸
۱-۵-۴- تکنولوژی‏هایخشککردنترکیبی:.. ۱۹
۱-۵-۴-۱- خشککردنبامایکروویو.. ۱۹
۱-۵-۴-۱-۱- اصولخشککردنمایکروویو.. ۲۰
۱-۵-۴-۱-۲- دوره‏هایخشککردنبامایکروویو.. ۲۱
۱-۶- تاثیرفرایندهایخشککردنبرارزشتغذیه‌ایوداروئیگیاهان.. ۲۱
۱-۷-…


دانلود کتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد