جستجو در تک بوک با گوگل!


بررسی اثر فیبر رژیمی گندم بر روی خواص شیمیایی وارگانولپتیکی سوسیس هات داگ

بررسی اثر فیبر رژیمی گندم بر روی خواص شیمیایی وارگانولپتیکی سوسیس هات داگ

بررسی اثر فیبر رژیمی گندم بر روی خواص شیمیایی وارگانولپتیکی سوسیس هات داگ

هدف از این تحقیق تولید سوسیس هات داگ حاوی فیبر رژیمی گندم در شرایط صنعتی و ارزیابی خواص شیمیایی و ارگانولپتیکی آنها می باشد . نتایجحاکی از کاهش چربی و افزایش رطوبت ، خاکستر و pH تیمارها نسبت به نمونه شاهد بود .از نظر ویژگیهای حسی تیمارها از نظر طعم و مزه ورنگ تفاوتمعنی داری با نمونه شاهد نداشتند ولی از نظر ویژگیهای بافتی دارای تفاوت معنی داری با نمونه شاهد بودند….


دانلود کتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد