جستجو در تک بوک با گوگل!


آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزهWORD

آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزهWORD

آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزهWORD

فهرست مطالبفصل اول: کلیات طرح۱
۱٫۱ مقدمه۲
۲٫۱ بیان مسئله۱
۳٫۱ ضرورت و اهمیت پژوهش۳
۴٫۱ اهداف۵
الف)هدف کلی:۵
ب) اهداف اختصاصی:۵
۵٫۱ فرضیه های تحقیق۷
۶٫۱ محدوده تحقیق۸
۷٫۱ محدودیت های تحقیق۸
۸٫۱ تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات۸
فصل دوم: مطالعات نظری۱۱
۱٫۲ مبانی نظری۱۲
۱٫۱٫۲ رفتار مصرف کننده۱۲
۲٫۱٫۲ رفتار مصرف کنندهورزشی۱۳
۳٫۱٫۲ مدل سیستماتیک رفتار مصرف کننده۱۴
۴٫۱٫۲ انواع مصرف کنندگان ورزشی۱۸
۵٫۱٫۲ مصرف تماشاچیان ورزشی۱۹
۶٫۱٫۲ فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف…


دانلود کتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد